Boodschap overleden Montague Keen over deze heftige tijd..

Hier kan men onderwerpen plaatsen zoals : wijsheid , inzicht , tarot , orakels enz.
Gebruikersavatar
Susan
Ik Ben
Berichten: 7690
Lid geworden op: 19 apr 2012, 05:58

Boodschap overleden Montague Keen over deze heftige tijd..

Bericht door Susan » 04 mar 2017, 12:00

http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/mon ... heftige-ti

Montague Keen en deze heftige tijd..
2016 © WantToKnow.nl/be (uit diverse bronnen)Eerder op de dag van zijn dood, 15 januari 2004, was de inmiddels 78-jarige wetenschapper Montague Keen nog in een gepassioneerd debat verzeild geraakt over het ‘para-normale’, tijdens een discussie aan de ‘Royal Society of Arts’ in Londen. Toen hij kort daarna stierf, omgeven door publiek en veel mensen die hem kenden, in de handen van zijn vrouw Veronica, was dit heel plotseling. Montague Keen bleek op een bijzondere wijze aan zijn einde te zijn gekomen. Zijn vrouw Veronica hierover:

“Montague Keen was mijn man; hij stierf niet aan een hartaanval, zoals velen denken. Ik heb zijn doodsakte, waarin duidelijk vermeld wordt, dat de doodsoorzaak onbekend is. Maar vanuit zijn huidige positie, heeft hij me verteld, dat de Spirit World’ hem -met toestemming van zijn Hogere Zelf- op die openbare plek op kwam halen, zodat het een dramatische gebeurtenis zou zijn, die door velen herinnerd zou gaan worden.
Zij hebben hem letterlijk ‘de adem ontnomen’..

Het is belangrijk dat er geen verhaaltjes worden verteld over hartaanvallen en dergelijke. Hij zou het fantastisch vinden, via een sessie tot de wereld te spreken en dat het liefst in een universiteit of een gecontroleerd laboratorium. We zijn op dit moment bezig om een Kosmisch Portaal op te zetten in Londen. Volgens Montegue zullen hij en de geesten zich laten zien en zullen ze in staat zijn om een dialoog te voeren met de aanwezigen. Hij vertelt me continue dat er grote veranderingen aankomen voor de wereld, maar dat het daarbij het ALLERBELANGRIJKST is ons bij de WAARHEID te houden.”

Montegue en zijn vrouw Veronica hebben nou precies dié afspraak gemaakt, die velen maken bij leven. En dat is dat ze elkaar na de dood, wie er ook als eerste ‘gaat’, zullen opzoeken, contact met elkaar zullen opnemen/blijven onderhouden. Deze afspraak maakten ze, omdat ze beiden geloofden, dat het een prachtig aanvullend bewijs zou vormen, voor het leven dat na de dood dóórgaat. Het was een romantische belofte, die op een grote schaal zijn gevolgen zou krijgen voor de wereld..! Tijdens zijn leven was Montague intensief bezig met het onderzoek naar het leven na de dood. Kijk bijvoorbeeld eens naar deze video waarin hij de presentatie van het onderzoek voor zijn rekening neemt.

Mocht je Veronica beter willen leren kennen, kijk dan naar dit interview uit 2008, waarin ze haar verhaal over de relatie met ‘Monty’ uit de doeken doet en ook vertelt over zijn dood..


Montague levert het keiharde bewijs van zijn voorleven..
Op dit moment hebben wetenschappers in de VS overdonderend bewijs gevonden dat de ziel van Montegue inderdaad is doorgegaan.. En dat hij werkt vanuit de spirituele kant van het leven, om vooral de belofte die hij met Veronica had gedaan, in te lossen. Professor Gary Schwartz van de University of Arizona hierover: “Monty bestaat nog steeds, hij geeft informatie door via mediums; het is daarmee voor mij duidelijk dat hij doorgaat met het werk dat hij hier op Aarde deed, maar nu vanaf de andere kant.” Kijk voor meer informatie over het wetenschappelijke onderzoek, op basis waarvan Gary Schwartz deze conclusies kon trekken, hieronder.

Hoewel hij als herenboer en journalist in zijn levensonderhoud voorzag, was zijn grote passie en liefde toch het paranormale. Hij was een geëerd lid van de ‘Society for Psychical Research’ en bestudeerde in die hoedanigheid veel bijzondere fenomenen, zoals de Engelse graancirkelformaties en het leven na de dood. Door zijn enorme gedrevenheid én zijn resultaten van wetenschappelijk werk, geloofden veel onderzoekers, dat als iemand het hele verhaal rondom het leven ná de dood in beeld zou kunnen brengen, het Montague Keen zou zijn. En daarop hoefden ze dus niet heel lang te wachten..

Slechts 6 dagen ná zijn dood, kwam het eerste intrigerende bewijs van zijn spirituele overleving tevoorschijn. Tijdens een wake, had het medium Dinesh Solanki Montague zien staan, met een grote glimlach, naast een Tv-toestel. Dinesh zei dat Montague enorm genoot van de wake om zijn dood.. Een paar momenten later, viel plotseling een fotolijst van de muur.. In de dagen en weken erná, ontvingen mediums van over de hele wereld (!!), berichten van een onbekende geest. In het begin waren deze berichten nogal wazig, als het ware ‘out of focus’. De woorden werden door elkaar gehusseld, alsof een kind voor het eerst leerde praten.De eerste boodschappen van Montegue Keen..
Maar al snel bleken de gedachten en berichten duidelijker door te komen; het was voor velen heel duidelijk dat hier een krachtige spirit aan het werk was. Dinesh Solanki was dus één van de eerste mediums die een dergelijke coherente boodschap ontving. “Monty kwam luid en duidelijk door”, aldus Dinesh, “Hij zei dat het zijn wens was, dat Veronica zijn as in een diamant zou laten verwerken, zodat ze het als een hanger zou kunnen dragen. Ik was nogal geschokt door een dergelijk boodschap van een overlevende, want het is nogal bizar als je dit zo door krijgt. Kennelijk was dit preciés ook de karakteristiek van Montague Keen..”


Christine Holohan en Dinesh Solanki waren de eerste mediums die contact kregen met Montague Keen.

Maar er was iets ánders dat veel meer indruk maakte, in deze boodschap.. Veronica was totaal verbijsterd over deze boodschap. “Monty en ik hadden juist, de avond voor zijn dood nota bene, over een dergelijke optie gesproken. En het is werkelijk onmogelijk dat Dinesh dit geweten heeft..! Alleen Monty en ik wisten dit, en ik heb hierover niets gedacht, noch losgelaten..! Voor mij was het in ieder geval hét heel concrete bewijs dat Monty inderdaad de dood overleefd had..!”

Kort daarna, was een ander medium die met een vermeende boodschap van Montegue op de proppen kwam: “Het was een boodschap voor Veronica”, aldus het Ierse medium Christine Holohan, “Simpel en heel erg to the point, hij wilde dat Veronica de voorjaarshaver zou zaaien.”
“Dat was opnieuw helemaal helder”, zegt Veronica, “Want als voormalig permanente secretaris van het parlementaire comité van de Nationale Boerenbond, was het duidelijk een actueel onderwerp, waarbij hij wilde dat de gewassen op tijd gezaaid zouden worden. En het was écht iets voor Monty om zó weer tevoorschijn te komen, met iets dat hem altijd zó na aan het hart lag, maar wat tegelijkertijd voor velen niet bekend was.”

Kort nadat Montague zijn communicatie-vaardigheden onder de spirituele knie had, kwamen de boodschappen voor met name Veronica, luid en helder door. Mediums uit Duitsland, Engeland, Nieuw Zeeland en de VS contacten allemaal met Veronica, om haar te zeggen, dat Montegue haar nog steeds lief had en dat ze door zou moeten gaan, met hun gezamenlijke werk, om te bewijzen dat de menselijke Ziel de fysieke dood overleeft. “Veel mensen veronderstellen, dat alleen jonge mensen zo diep van elkaar kunnen houden”, sprak Veronica kort daarna. “Maar dat is gewoon niet waar. Wij zijn zielsverwanten, die feitelijk nooit uit elkaar gehaald zouden mogen en moeten worden. We zijn nog steeds emotioneel en spiritueel met elkaar verbonden.”


Professor dr. Gary Schwartz, hoogleraar psychologie aan de University van Arizona

Professor Gary Schwarz gaat contact maken..
Al deze ophef over de doorkomende Montague Keen, bereikte het oor van de genoemde professor Gary Schwartz van de University of Arizona, die één van de meest vooraanstaande onderzoekers is, van het paranormale, met een benijdenswaardige hoeveelheid wetenschappelijke artikelen op zijn naam. Hij zag onmiddellijk de waarde van dit hernieuwde contact tussen Veronica en Montague en probeerde van zijn kant contact te maken met Montague…

Professor Gary Schwartz ging voortvarend aan de slag om een wetenschappelijk-verantwoorde studie te maken van de kennelijke ‘herrijzenis’ van Montague Keen. Toen de eerste testresultaten werden geanalyseerd, waren deze intrigerend, om het zacht uit te drukken.. Meer dan 805 van de informatie die Montague Keen had doorgegeven, bleek correct te zijn en tijdens een tweede test, kwam dit percentage zelfs uit op rond de 90%..!

Montague’s Ziel bleek in staat tot het accuraat beschrijven van zijn eigen dood en waar dit was gebeurd; daarnaast gaf hij een uiterst nauwkeurige beschrijving van de dood van zijn vader, gedurende de Tweede Wereldoorlog. Dat de datum 23 september voor hem, heel dierwaar zou blijven, omdat dat zijn trouwdag was geweest.. Dit was betrouwbare informatie, doordat het betreffende medium, dat deze info had gechanneld, totaal niet wist dát het Montague Keen was geweest, die bij haar door was gekomen, hun voornamen niet wist, noch wist van deze datum..

Maar het bizarst bleek de boodschap van een medium, waar Montague was doorgekomen, die normaal kleine beeldhouwwerkjes maakt van huisdieren die zijn overleden. Zij nam contact op met professor Schwartz, doordat ze een heel bijzonder werk had geboetseerd. Het was een buste van Montague..!! En van een precisie die volledig en onmiddellijk door Veronica werd herkend. Het medium zei dat ze Montague totaal niet kende, maar dat deze spirit haar had geïnstrueerd dit beeldhouwwerkje zo te maken en contact op te nemen met.. professor Schwartz, waar ze ook nog nooit van gehoord had..!


Het verhaal van Montague Keen kent zijn gelijke in het verhaal van auteur Hans van Damme. Eenzelfde verhaal over een relatie die ná de dood voortgaat.. Klik op deze cover voor link naar artikel.

Wanneer professor Gary Schwartz’ werk wordt erkend, door publicatie in wetenschappelijke tijdschriften, dan is dit een fascinerende eerste kijk in het leven-na-de-dood. Hij is inmiddels begonnen met het ‘debriefen’ van Montague over zijn ervaringen. Gary Schwartz hierover:

“Monty is intens verbaasd over hoe reëel het leven na de dood blijkt te zijn. Hij was vooral verbaasd hoe eenvoudig het is, om Veronica te ‘ervaren’ en het leven in het algemeen. Hij voelt voor hem eigenlijk alsof hij nog steeds tussen ons leeft. Hij vertelt dat het vooral een belangrijke conclusie is, dat tijd niet bestaat in het leven ná de dood, zoals wij de tijd gewaarworden tijdens ons fysieke leven. Hij beleeft de tijd direct zélf, waardoor het de mensen van wie hij houdt, NIET beïnvloedt. Hij maakt zich ook steeds minder druk over wat de wereld, of mensen van hem vinden.”

En terwijl professor Schwarz zo wetenschappelijk bezig is, is het vooral het gemis aan haar man, dat Veronica zo geïnteresseerd maakt in deze ontwikkelingen: “Ik mis hem zó verschrikkelijk. Mijn troost is vooral dat Monty niet kan wachten, dat hij me kan rondleiden in de spirituele wereld. We hebben samen al deze fysieke wereld, onze Aarde, rondgereist, dus daarmee is de spirituele wereld nu aan de beurt.”

Inmiddels worden de boodschappen van Montague Keen gechanneld door zijn Veronica. Interessant zijn de onderzoeken en experimenten die Monty Keen zélf deed tijdens zijn leven, middels de zg. Scole Experimenten. Kijk hiervoor naar deze video HIER. Van de informatie die inmiddels doorkomt, over actuele zaken, had noch Veronica, noch Montague, zelf enige kennis tijdens zijn leven. Wij plaatsen de boodschap van Montague Keen van zondag 29 januari jl., over de actuele toestand in de wereld.

(Bron: The Montague Keen Foundation)

Met dank voor de Nederlandse vertaling aan Rob & Marja

2016 © WantToKnow.nl/be (uit diverse bronnen)
voor wie weet, hoeft niets verklaard te worden
voor wie niet weet, is geen verklaring afdoende

Gebruikersavatar
Susan
Ik Ben
Berichten: 7690
Lid geworden op: 19 apr 2012, 05:58

Re: Boodschap overleden Montague Keen over deze heftige tijd..

Bericht door Susan » 04 mar 2017, 12:06

Boodschap over de actuele toestand in de wereld van Montaque Keen aan zijn vrouw:

Dit was op Zondag 29 januari 2017

Het principe van VERDEEL EN HEERS wordt wederom ingezet om de mensheid te vernietigen. De indringers die jullie Aarde lang geleden binnenvielen gebruiken het keer op keer om jullie te vernietigen. Al deze woede, de protestmarsen en het schreeuwen vanaf de daken geeft ENERGIE aan jullie onderdrukkers, die het zullen gebruiken om jullie te vernietigen. Deze WOEDE voorziet hen van enorm veel energie die allemaal tegen jullie wordt gebruikt. Jullie spelen je vijanden juist in de kaart, steeds opnieuw. Ze bespelen jullie als een viool. Leren jullie het dan nooit?

Jullie hadden een keuze: Hillary Clinton en de Derde Wereldoorlog, of een poging wagen met Donald Trump. De mensen hebben hun keuze gemaakt. Ze willen geen jonge mannen meer verliezen aan onnodige oorlogen, wat voor huidskleur ze op dit punt in de tijd ook hebben. Verdeeld gaan jullie ten onder. Dit is nu juist de reden waarom jullie onderdrukkers zo veel religies hebben gecreëerd. Ze deden dit om jullie tegen elkaar op te zetten. Jullie hebben dit talloze malen in de geschiedenis kunnen zien werken. Het doet er niet toe wat voor naam je aan de verschillen geeft: ras, geloof, kleur. Ze worden allemaal tegen jullie gebruikt om ‘redenen’ voor oorlog te creëren.

In werkelijkheid is het de eliminatie van het menselijk ras. Waarom begrijpen jullie dit niet? Kijk naar jullie geschiedenis. Het is er allemaal: een voortdurende strijd om te overleven. Ik smeek jullie te doen wat jullie kunnen. Span je in om vrede en harmonie te creëren. Verheerlijk oorlog niet, dat is nimmer gerechtvaardigd. Degenen die oorlog willen zijn de vijanden van de mensheid.

In jullie wereld zijn er velen die hun ziel hebben verkocht voor roem en fortuin. Ze geloven stom genoeg dat ze alles zullen hebben. Kijk naar deze zelfde mensen als ze ouder worden. Ze zijn bang, verdrietig en eenzaam, omdat ze weten dat ze zonder omhaal aan de kant zullen worden geschoven. Ze zullen hun dood alleen en angstig onder ogen moeten zien. Het ene moment lijkt de wereld aan hun voeten te liggen, vervolgens wordt alles van hen afgepakt. Ze zien allemaal hetzelfde tegemoet. Jullie hebben het al zo vaak zien gebeuren, en toch zijn er nog genoeg anderen die ook bereid zijn hun ziel te verkopen.

Dat maakt allemaal deel uit van de mindcontrol. Wanneer je eenmaal je handtekening hebt gezet, ben je hun bezit geworden en ben je nooit meer vrij. Dat is de reden waarom ze erop staan dat je naar roem en fortuin moet streven, in plaats van een goed leven te leiden. De vijanden van de mensheid beheersen jullie regeringen, jullie opleiding, jullie gezondheid en jullie levens, op elke mogelijke manier. Jullie werden gedwongen tot deze manier van denken door televisie en films. Jullie worden je nu pas bewust van het feit dat jullie feitelijk NIET VRIJ zijn om je ware geschiedenis te onderzoeken.

Alles heeft jullie geleid naar een verkeerd idee van wie en wat jullie zijn. Diegenen onder jullie die ontwaakt zijn kregen een echte schok toen jullie je realiseerden hoezeer het leven wordt gecontroleerd. Hun plannen waren bijna voor 100% geslaagd; Brexit en Dhr. Trump waren echter schokken waarop zij niet waren voorbereid. Hun plannen worden nu aangepast om met deze tegenslagen af te rekenen. Ondertussen gebruiken ze jullie WOEDE als energiebron om tegen jullie in te zetten. Jullie assisteren hen bij je eigen eliminatie. Denk na voor je wat doet. Vraag jezelf af, zullen mijn handelingen iemand schaden?

Er worden wetten ingevoerd die ervoor zorgen dat jullie nog slechter in staat zijn om jezelf te verdedigen en om jullie levens als normale menselijke wezens te leven. Alle vrijheid wordt van jullie afgenomen terwijl jullie druk zijn met het demonstreren tegen Dhr. Trump. Jullie zijn je niet bewust van wat er allemaal wordt gedaan om jullie monddood te maken. Kijk naar wat er belangrijk is voor het leven op Aarde en kom hiervoor op. De politiek is een zeer gemene en oneerlijke zaak. Regeringen staan niet ten dienste van het volk. ZE WORDEN AAN DE MACHT GEHOLPEN om het laatste beetje controle dat jullie nog over je leven hebben te laten verdwijnen. Ze vergiftigen jullie lucht, voedsel, water en levens terwijl ze jullie voortdurend vertellen dat ze jullie dienen.

Geloof me, ZE DIENEN ENKEL EN ALLEEN HUN MEESTERS. Op dit punt in de tijd zijn jullie daadwerkelijk overgeleverd aan een strijd op leven en dood. Er is zoveel dat tegen jullie is opgezet. Ik heb jullie zo vaak verteld dat jullie tezamen, de 99%, niet kunnen verliezen. Kijk naar hoe verdeeld jullie op dit moment zijn. Dit is precies wat de onderdrukkers willen en jullie geven hen wat ze willen. Jullie zijn je eigen ergste vijanden.

Mijn lieve vrouw probeert hen die het leven op Aarde ten goede wensen te veranderen, te assisteren. Zij wordt aangevallen omdat ze de waarheid verkondigt en omdat ze een Derde Wereldoorlog, waar Hillary Clinton naar streefde, probeert te voorkomen. Velen van jullie zijn hier met open ogen ingetrapt. Mijn vrouw wil degenen die jullie vrije energie kunnen bezorgen, helpen. Dit kan sneller aan de orde zijn dan jullie denken. Er zijn bekwame mensen met goede bedoelingen die toewerken naar een betere kwaliteit van leven op Aarde. Dit zouden jullie allemaal met je energie en intentie moeten steunen. Het is jullie verantwoordelijkheid om dit te doen.

Weiger om als schapen naar het slachthuis te worden gevoerd. Vergeet nooit één moment dat ER DUISTERE MACHTEN OP AARDE BESTAAN die de vijanden van de mensheid zijn. Ze zullen al het mogelijke doen om de volledige macht over jullie te krijgen. Wees hen hierbij niet van dienst.

Jullie bevinden je aan de rand van de afgrond. Dit zijn moeilijke tijden. Neem geen verkeerde beslissingen. Gebruik je geweten door in je hart te kijken voordat je tot actie overgaat. Doe alléén dat wat goed is voor je medemens. Leer onderscheid te maken tussen de leugens die de regeringen jullie vertellen en de waarheid. Jullie worden iedere dag, vanaf het moment dat jullie wakker worden, bestookt met propaganda. Weiger hun spel mee te spelen. Jullie overleving hangt af van het nemen van de juiste beslissingen. Door je mond te houden helpen jullie je onderdrukkers om het leven op Aarde te vernietigen.

Doe onderzoek naar de bases op Antarctica die voor jullie verborgen zijn gehouden. Onderzoek de oorsprong van religie, want dit zal jullie de ogen openen. Er is zoveel kennis bij jullie vandaan gehouden. Enkel de 33e graad vrijmetselaars mogen dit weten. Stel jezelf de vraag: waarom is dat zo? Waarom hebben zij die jullie onderdrukken en haten zoveel macht over jullie? Op het moment dat jullie ontwaken en je hiervan bewust worden gaan jullie een bedreiging vormen voor hun bestaan. Ze willen de Aarde voor zichzelf hebben. Denk alsjeblieft even goed na over wat er hier werd geschreven.

Mijn lief, er wordt vooruitgang geboekt.
Je inspanningen om degenen die gevangen zijn genomen om hun goede werk te verhinderen te bevrijden, zijn belangrijk.
Ga hier alsjeblieft mee door.

Altijd, je aanbiddende,

Monty

Bron: The Montague Keen Foundation

http://mknederlands.blogspot.nl/
voor wie weet, hoeft niets verklaard te worden
voor wie niet weet, is geen verklaring afdoende

Gebruikersavatar
Osiris
Wetenschapper
Berichten: 2788
Lid geworden op: 01 apr 2013, 07:53

Re: Boodschap overleden Montague Keen over deze heftige tijd..

Bericht door Osiris » 04 mar 2017, 12:54

Had een bericht van David Icke kunnen zijn :wink:
Kan het er alleen maar mee eens zijn ;P!

Mooie post weer, Susan :post:
The only thing that never changes is, that everything is constantly changing

Gebruikersavatar
goudroes
Onderzoeker
Berichten: 527
Lid geworden op: 03 apr 2012, 11:35

Re: Boodschap overleden Montague Keen over deze heftige tijd..

Bericht door goudroes » 04 mar 2017, 19:03

:loveU:

Laat liefde je levensenergie zijn en geen woede, angst of haat.

Dank je voor het delen Susan en Osiris, ik ben het helemaal met je eens.

En de basis op Antartica, is al een besproken in een topic. Ik heb er meer over gehoord. Het wordt ook regelmatig bezocht door hoog geplaatste personen.
Er bestaat maar één weg naar het geluk;
stoppen ons zorgen te maken over zaken
waar we geen invloed op hebben.

Gebruikersavatar
Susan
Ik Ben
Berichten: 7690
Lid geworden op: 19 apr 2012, 05:58

Re: Boodschap overleden Montague Keen over deze heftige tijd..

Bericht door Susan » 10 mar 2017, 14:12

Leuk jullie reactie Osiris en Goudroes, dank je wel. :grin:
Ik ben in zekere mate altijd wat 'achterdochtig' wanneer de zoveelste gechannelde boodschappen onder mijn neus komen,
er zijn er nogal wat de laatste jaren in de publiciteit gekomen en ook daar zal geheid 'kaf onder het koren' zitten.

Ben daar zelf dus heel erg voorzichtig in om ook hier van dit alles niet zomaar voor zoete koek te slikken.
Maar er staan opmerkelijke stukken bij die ik hier onder zal plaatsen, al laat ik in het midden of dit alles nu
waar is of niet, dát zal de tijd ons leren denk ik, geef het alleen mee voor wie het interesseert.

Osiris, Montaque Keen en David Icke kenden elkaar en waren gelijkgestemden, vandaar dat dit jou opviel.
Er staat ergens ook nog in een doorgegeven boodschap van Keen een langer bericht over David Icke geschreven,
maar ik kon dat nu niet zo gauw terug vinden. 'k zal er later nog eens naar gaan kijken.
voor wie weet, hoeft niets verklaard te worden
voor wie niet weet, is geen verklaring afdoende

Gebruikersavatar
Susan
Ik Ben
Berichten: 7690
Lid geworden op: 19 apr 2012, 05:58

Re: Boodschap overleden Montague Keen over deze heftige tijd..

Bericht door Susan » 10 mar 2017, 14:14

dinsdag 17 januari 2017
Nederlands-- Montague Keen, 15 jan 2017

Boodschap van Montague Keen, 15 Januari 2017.
Vandaag 13 jaar geleden ben ik naar de Geestenwereld overgegaan. Voor mij was het een schitterende ervaring om te worden begroet door degenen die mij gedurende mijn leven op Aarde hebben geïnspireerd en begeleid. Het was nodig dat ik exact dat te zien kreeg wat er werd gedaan om het menselijk ras weg te vagen door degenen die in alle regeringen zijn geïnfiltreerd, gebruik makend van slinkse methoden zoals chantage om er voor te zorgen dat jullie regeringen enkel hen en hun belangen dienen. Degenen binnen de cabal zijn experts op het gebied van het manipuleren van mensen. Ze hebben dit jarenlang kunnen oefenen. Vele jaren lang hebben ze al het goede wat de mens nodig heeft om op Aarde te kunnen overleven systematisch vernietigd en hebben ze jullie laten betalen voor het voorrecht om als experiment te dienen. Hun vaccinaties zorgden er niet snel genoeg voor dat jullie om werden gebracht, dus nu hebben ze meer kwik toegevoegd om het proces te versnellen. Ze hebben eveneens nieuwe wetten ingevoerd om jullie te dwingen hun gifstoffen in jullie geïnjecteerd te laten worden. Wat hebben jullie hiertegen gedaan? Hebben jullie dit gedwee geaccepteerd?

Alles waar de cabal voor heeft gezorgd dat jullie is bijgebracht is precies het tegenovergestelde van de waarheid. De heer Trump heeft ervoor gezorgd dat jullie de waarheid zouden horen dus is de volledige macht van de cabal over hem neergedaald in een poging om te voorkomen dat hij President wordt. Trap niet in de leugens die vanuit iedere hoek op jullie af worden gevuurd. De cabal maakt gebruik van achteloze zielen die er alles voor zullen doen om maar betaald te krijgen. Ze zijn niet slim genoeg om zich te realiseren dat wanneer ze hun medemens aanvallen ze ook zichzelf aanvallen.
Amerika streeft nog steeds naar een derde Wereldoorlog. Hun wanhoop is tastbaar. Die mensen die vragen om oorlog zijn niet van plan om in Amerika te blijven. Ze hebben ergens anders hun nieuwe thuis, op veilige afstand van Amerika om zich voor de misdaden tegen de mens te verantwoorden en hiervoor te kunnen worden uitgeleverd . Ze geloven dat ze weg kunnen komen met dergelijke kwaadaardige daden tegen het Amerikaanse volk.

Te veel Amerikanen hebben als kanonnenvoer gediend ten dienste van de cabal. Jullie weten dat de jeugd van Amerika steeds weer werd ingezet om oorlogen uit te vechten die ervoor hebben gediend dat de cabal rijk en machtig werd. Betekent het leven zo weinig voor jullie? Waar is jullie respect voor je medemens? Waarom trappen jullie steeds weer in de leugens van de cabal zoals bijvoorbeeld de MASSAVERNIETIGINGSWAPENS DIE NOOIT HEBBEN BESTAAN. Dit zijn PRECIES DEZELFDE MENSEN die uit zijn op een derde Wereldoorlog. Ze beliegen jullie nog steeds en zullen dit blijven doen totdat jullie t.a.v. hun spel ontwaken en weigeren om hier nog langer aan mee te doen. Het leven is waardevol, behandel het dienovereenkomstig.

De belangrijkste spelers binnen de cabal zoeken een uitweg. Ze hadden nooit verwacht te worden ontmaskerd. Ze geloofden niet dat jullie intelligent genoeg waren om je te realiseren wat ze van plan waren. Ze manipuleren jullie van de wieg tot het graf. Jullie zijn hun marionetten, altijd bereid elk commando van hen te gehoorzamen. Hun rijkdom werd vergaard door het zweet van jullie aanschijn, want jullie zijn hun gehoorzame slaven. Ze verachten en minachten jullie, toch hebben ze jullie nodig om hen te dienen. Ze kijken op jullie neer alsof jullie er niet toe doen, en toch zouden ze zonder jullie niet op Aarde kunnen bestaan. Ze genieten buitengewoon van hun ceremonieën waarbij ze jullie en jullie kinderen offeren. Dit rituele offeren gebeurt op wijdverspreide schaal maar blijft in vele landen een goedbewaard geheim. In de belangrijkste landen waar dit gebeurt is het deksel van de beerput. Zulke offerandes hebben plaats gevonden sinds de cabal de Aarde heeft geïnfiltreerd en heeft geleerd hoe zich met menselijk bloed, vlees en energie te voeden.
De cabal verdient jullie respect niet. Het is tijd naar je medemens te kijken en ze wat respect te tonen. Er worden op jullie TV's mindgames gespeeld, eisend dat jullie alleen naar hen luisteren, hun leugens geloven en hun bevelen gehoorzamen. ZE ZIJN WANHOPIG. ZE ZIJN BANG VOOR REPRESSAILLES EN DE ONTMASKERING VAN HUN KWAADAARDIGE HANDELINGEN.

Dit wordt in het bijzonder in Amerika uitgespeeld aangezien de toestand daar zijn weerslag heeft op de hele wereld. Vraag je zelf eens af, hoe kan het Amerikaanse volk zo worden gehersenspoeld? Hoe kunnen ze zo blind zijn voor de corruptie die hen omringt? Stuur je gedachten en gebeden naar hen toe zodat ze zelf de waarheid kunnen zien en doen wat voor Amerika en haar volk het beste is. God zegene en begeleide het Amerikaanse volk om te doen wat juist is voor Amerika en voor de wereld.
Geloof in jezelf. Wanneer genoeg van jullie besluiten dat je bevrijd wilt zijn van de Cabal, en jullie klaar zijn om opnieuw een leven vrij van oorlog, armoede en gebrek op te bouwen, zal alle hulp die jullie nodig hebben voor jullie beschikbaar zijn.
Ierland, laat op 21 januari alsjeblieft een "CEAD MILE FAILTE" (honderdduizend maal welkom) aan David Icke zien. Neem zijn wijze woorden ter harte en leer ervan.

BERICHT VAN VERONICA
Ik dacht echt dat ik zonder Monty niet kon leven. Hij was mijn ALLES. Liefde straalde uit zijn ogen, zijn glimlach. Zijn vrolijkheid verrukte iedereen die hem kende. Hij was zo leuk en hij had een geweldig gevoel voor humor. Hij vulde mijn ziel met vreugde. Ik mis hem met elke vezel van mijn wezen. Ik zou niet door kunnen gaan als hij niet in de geest bij me was. Ik zou willen dat iedereen een dergelijke liefde zou kennen. Het is de essentie van het leven. Zodra we het leven na de cabal opnieuw opbouwen, zal liefde haar rechtmatige plaats weer innemen in het leven der mensen, en zullen we ons opnieuw, zoals in de goede oude tijd, met het universum verbinden.

MONTY
Mijn lief, je onderzoekt elke mogelijke manier en laat geen steen op de andere. Je zult slagen. Probeer niet verdrietig te zijn, lieveling. Ik verlaat je nooit. Zulke liefde kan niet sterven.
Je aanbiddende,
Monty
Website: http://www.montaguekeen.com
Vertaling: Rob & Marja
voor wie weet, hoeft niets verklaard te worden
voor wie niet weet, is geen verklaring afdoende

Gebruikersavatar
Susan
Ik Ben
Berichten: 7690
Lid geworden op: 19 apr 2012, 05:58

Re: Boodschap overleden Montague Keen over deze heftige tijd..

Bericht door Susan » 10 mar 2017, 14:17

Boodschap van Montague Keen, 22 Januari 2017.

Jullie wereld heeft met de verkiezing van Donald Trump een aanzienlijke stap in de goede richting gezet. Alle demonstraties tegen hem werden georganiseerd door de machthebbers van jullie wereld, die met grote snelheid hun dodelijke greep op de mensheid verliezen. Meneer Trump heeft wijselijk zeer rijke mensen naar voren geschoven om hem te assisteren. De reden hiervoor is dat ze door de cabal niet kunnen worden omgekocht of gecontroleerd. Zij hebben de vrijheid om voor het volk de beste beslissingen te nemen. De cabal heeft een strop rond de halzen van het Amerikaanse volk gelegd. Dit maakt dat jullie levens een worsteling zijn geworden. Zij van de cabal zijn niet jullie vrienden, dus waarom trappen jullie toch steeds weer in hun leugens? Jullie 'leven' in Amerika al jaren niet meer ten volle. Het is meer een overleven geweest. Jullie hebben toegezien hoe jonge mannen kanonnenvoer werden voor de cabal, jaar in jaar uit en vandaag de dag worden ze nog steeds afgeslacht. En waarvoor?
Denk alsjeblieft even na over de constante OORLOG die door Amerika wordt gevoerd en vraag jezelf af: WAAROM? Wat drijft Amerika er toe om zoveel onschuldige mensen te vermoorden? Denk nog maar eens terug aan de 'massavernietigingswapens' die nooit hebben bestaan. Carrièregerichte politici leggen verantwoording af aan hun partijen; deze worden volledig gecontroleerd. Ik heb al vaak gesuggereerd dat politieke partijen ontmanteld dienen te worden, omdat ze jullie in slavernij houden. Jullie hadden een Meneer Trump nodig, met een goed zakelijk instinct, die met een controle-vrije blik kijkt hoe hij de levens van het Amerikaanse volk kan verbeteren. HIJ WIL NIEMAND VERMOORDEN. DE SATANISCHE DRANG OM TE MOORDEN MOET STOPPEN.

Belangrijke stappen voorwaarts maken het mogelijk dat heel het menselijk ras in staat is van het leven te genieten op de manier waarop ze recht heeft. DE SATANISCHE CULTUS die politiek, georganiseerde religie alsook de gehele mensheid heeft overgenomen, heeft een ernstige schok te verwerken gekregen; één die ze niet hadden verwacht. De mensheid ontwaakt en ziet nu duidelijk hoe ze wordt gecontroleerd. De mensen hebben besloten TE WEIGEREN NOG LANGER HET INSTRUMENT VAN HUN EIGEN ONDERGANG TE ZIJN.
Brexit was de eerste schok. De Britse regering is nu op zoek naar een manier om het terug te draaien, maar het goede Engelse volk zal niet toestaan dat het wordt afgeserveerd. Meneer Trump was de tweede grote stap vooruit. Jullie zijn aan de winnende hand. Wie heeft de moed om als derde NEE tegen de cabal te zeggen?
Het enige dat er nodig is, is dat de mensen zich verenigen en de noodzakelijke veranderingen doorvoeren om de controle door jullie onderdrukkers te verwijderen. Eis dat de cabal de chemtrails, die jullie longen vernielen en zoveel lijden veroorzaken, verwijdert en dat de gevaarlijke chemicaliën uit jullie water en voedsel worden gehaald. Al deze dingen worden gedaan om jullie maximaal te laten lijden. De vaccinaties waar Henry Kissinger en Bill Gates op YouTube over opscheppen worden ingezet om DE BEVOLKING AF TE MAKEN. Wordt wakker. Willen jullie werkelijk de cabal van dienst zijn bij jullie eigen uitroeiing? Onthoud dat door niets te doen je hen de toestemming geeft om jullie om te brengen.

Politiek is een gevaarlijk spel. Zorg ervoor dat je er niet het slachtoffer van wordt. Jullie kunnen je wereld niet veranderen met dezelfde politici die haar hebben vernietigd. Het is tijd voor een complete heroverweging van hoe het leven op aarde zou moeten zijn opgebouwd. Geen oorlog meer en gerechtigheid dient te worden hersteld. De cabal dient zich voor haar misdaden te verantwoorden en voor schadevergoeding dient te worden gezorgd. Het Vaticaan zou voorop moeten gaan in het teruggeven aan de mensheid van alles dat is geplunderd en voor jullie verborgen is gehouden. Zij zijn niet de eigenaren van wat er in het Vaticaan ligt opgeslagen. Het behoort aan het volk. Haar misdaden tegen de mensheid zijn ongeveer 2000 jaar geleden begonnen. Het enige waar het Vaticaan voor staat zijn TOTALE LEUGENS die controle mogelijk maakten. Er bestaat niet één stukje bewijs voor dat wat ze als waarheid aanvoeren. Het is een sprookje, in elkaar gezet tijdens het Concilie van Nicea, wat de boeren maar al te graag geloofden. Het was dit wat voor de ondergang van de mensheid heeft gezorgd. Het Vaticaan heeft het idee van de hel bedacht om op die manier angst in jullie op te wekken. Ik verzeker jullie dat er geen plekken zoals de hel, het vagevuur of limbo bestaan. Welke liefhebbende god zou dergelijke plekken creëren?
LIJDEN is SATANISCH. De satanisten hebben de pijn van jullie lijden nodig aangezien dat hen in staat stelt te overleven. Zo simpel is het. Het Vaticaan dient de God van de Liefde niet. Luister naar hoe ze tot Lucifer zingen. Het is er allemaal, gewoon openlijk, maar jullie worden zo beheerst dat jullie alles geloven wat ze jullie vertellen. Kijk naar hun daden, niet naar hun woorden.

De langverwachte ontwaking is bezig. Het is goed om dit te kunnen waarnemen. Jullie kunnen de energieverandering van de duistere, kwaadaardige werkwijze van de cabal naar de zonneschijn van waarheid en recht voelen. Nu, wanneer je naar je TV kijkt, zie je duidelijk de leugens en vraag je je af hoe deze mensen met zichzelf kunnen leven, aangezien ze de leugens van de cabal verspreiden. De journalisten gaan door met liegen, in de hoop dat sommigen hen zullen geloven. Wat betreft de dommeriken die de leugens geloven en tegen Mr. Trump marcheren, kun je alleen maar medelijden met hen hebben. Heb meelij met ze. Ze zijn zo makkelijk te misleiden en niet in staat om de waarheid te zien, zelfs wanneer die vlak voor hun neus ligt. Ze willen door corruptie geketend blijven; voor altijd slaven van de cabal. Bid voor hen dat ze het licht mogen zien.

Bid ook voor al diegenen die, in het bijzonder in Amerika, onterecht en zonder aanklacht door de cabal in gevangenissen zijn gestopt. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat deze personen de waarheid aan het licht brengen. Er zou goede energie naar ze gestuurd moeten worden. Ze zijn op Aarde om de mensheid te dienen, maar de cabal heeft hen eruit gepikt en opgesloten. Laten we hopen dat de heer Trump hun zaken uitzoekt zodra hij heeft afgerekend met de grotere kwesties waar Amerika mee te maken heeft. Stuur hem jullie steun en goede wensen, om hem de kracht te geven alles te veranderen wat veranderd dient te worden voor Amerika en voor de rest van de wereld.

Mijn lief, je hebt deze week grote vorderingen gemaakt. Deuren gingen open en je boekte vooruitgang.
Voor altijd, je aanbiddende, Monty

Website: http://www.montaguekeen.com
Vertaling: Marja & Rob
voor wie weet, hoeft niets verklaard te worden
voor wie niet weet, is geen verklaring afdoende

chuen
Student
Berichten: 120
Lid geworden op: 29 apr 2016, 09:29

Re: Boodschap overleden Montague Keen over deze heftige tijd..

Bericht door chuen » 24 mar 2017, 16:16

Aanwijzingen in de dagelijkse droom:

Afbeelding
Afbeelding

Optimisme
Het ‘’licht’’ neemt toe op onze planeet
Alles dat een conflict heeft met dat Licht wordt naar de oppervlakte geduwd om te worden geheeld
Uit de shit zal …….

Hatsjepsoet Een van de zeldzame vrouwelijke farao's
( naam betekent "eerste onder de vrouwen")

Afbeelding
Scarab inscribed 'Hatshepsut, United with Amun'
Wat de mestkever kan … Wat ooit verheven was, is nu velen te min, als mest en shit. De astroloog als putjesschepper. Maar, net als in het oude Egypte brengt de mestkever hoop. Hij transformeert de shit tot nieuw leven. Hij wijst de weg van de hemel, die zich elke dag met de rijzende Zon vernieuwt. Mummies hadden een amulet op de borst met en beeltenis van de mestkever. Uit de shit van de dood zal nieuw leven ontstaan. Deze overtuiging vinden we overal in de wereld waar grafkelders en kerken op het oosten zijn gericht - en we de terugkeer van het licht in de wereld vieren met Kerstkaarsjes. Ik heb bewondering voor de ijverige mestkever, die zelfs zijn drol een hemels pad laat bewandelen. En ik ben opnieuw verrast door de kracht van symbolen en de verborgen waarheid die in mythologie en astrologie te vinden is. De mestkever gaat ons voor; ook mensen zullen ontdekken hoe ze zich weer op de hemel kunnen oriënteren. De herrijzenis van de astrologie kan nu niet meer lang op zich laten wachten!
http://www.inspiratiesite.nl/achtergrond.html
Er is geen twijfel mogelijk dat de geboorte van de Nieuwe Tijd waarin we binnenkomen beïnvloed en geleid wordt door de vrouwelijke energieën van sommige merkwaardige vrouwen.
Eileen Caddy, Shirley MacLaine, Maryanne Willimason Betty J. Eadie, Carolyn Myss, Jani King, the Peace Pilgrim, Mother Teresa, Jane Roberts, Mary Margaret Moore, Zoev Jho en vele anderen hebben ons zoveel gegeven om over na te denken in hun inspirerende boeken en
andere vormen van communicatie. :wink:
Ja, de mannen hebben ook daartoe bijgedragen, door hun vrouwelijke, creatieve energie vanuit hun ziel te laten stromen. Het is een verbazingwekkende tijd om te leven. En het is nog niet gedaan. Het begint nog maar. We zijn nog maar juist in de Watermanenergie aangeland.
https://www.nieuwetijdskind.com/het-opk ... e-energie/

Venustransit (energie) 2004-2012, op weg naar vrede
2007 De vrouwelijke energie van Hatsjepsoet keerde terug…
Hatsjepsoet een merkwaardige vrouw
Hatsjepsoet verkleedde zich als man
Afbeelding

Return of the Goddess, She's a Rainbow
Hatshepsut:
Hear ye, all persons! Ye people as many as ye are! I have done things according to the design of my heart. …

Een rode Venus op het gezicht van Hatshepsut
Rood is de (heilige) kleur van het bloed dat door onze aderen stroomt, onze instincten.
Afbeelding

Hatshepsut & venustransit
Afbeelding

Juni 2007
In 1903 vonden archeologen in de Egyptische Koningsvallei een mummie. Nooit heeft men kunnen ontdekken wie die mummie is geweest.
Maar op 27 juni 2007 hebben wetenschappers kunnen vaststellen dat het de mummie is van koningin Hatsjepsoet.
De identiteit van de mummie werd vastgesteld aan de hand van DNA-onderzoek en een tand die werd gevonden in een kist met overblijfselen van Hatsjepsoet.
http://www.bijbelseplaatsen.nl/plaatsen ... psoet/130/

Afbeelding

24 februari 2011
Wetenschappers hebben gevangen glinsterende kleuren van de regenboog boven Venus voor de eerste keer met behulp van een Europese ruimtevaartuig momenteel een baan om de planeet wolk bedekte.
http://www.phpld.net/op-venus-regenboog ... oto-s.html

Afbeelding

Optimisme
Wisdom of the Peace Village Elders: 2012 with Mike Bastine (Algonquin Elder)
De dood en wedergeboorte van de mensheid zoals wij die nu kennen
Er komt een tijd dat alles duidelijk wordt. :wink: In balans blijven… Afbeelding

Nowaten (‘hij die luistert’), een (Anishinaabe) medicijnman:
"Start being a seeker, not somebody else's truth but your own"
Ik ben niet zo vaak enthousiast over een film. Down to earth, gemaakt door Renata Heinen en Rolf Winters, is de uitzondering die ik nog een keer wil zien. De makers zwierven met hun drie kinderen jaren over de wereld en ontmoetten volkeren die dicht bij de natuur leven. De film portretteert de levensfilosofie van deze oermensen.
(knip)
‘This is the changing of times,’ verkondigt indiaan Nowaten. De film is doordrenkt met
optimisme :-P
over veranderingen naar een toekomst waarin mensen beter zorgen voor onze planeet.
Alleen al het warme onthaal dat de film ontvangt duidt op zijn gelijk. Geruststellende gedachte. Al knaagt meteen een stemmetje in mij: die verandering komt er alleen als wij die creëren. Dat gaat niet vanzelf.
http://www.vrouwelijkleiderschap.nu/down-to-earth/
Geen reden voor angst
In de film zie je hoe stammen zich richten op hun onderlinge relaties en vrijwel zonder angst leven. Het zonder angst leven was wat hen zo gelukkig maakten. Genoegen nemen met, maar vooral ook het leven volledig accepteren met de bijhorende gebeurtenissen. De film eindigt dan ook mooi met een veel gevreesd onderwerp: de dood. Filmmaker Renata Heinen vertelt dat pas als je de dood kunt accepteren, je volledig kunt leven. Zonder dood is er geen leven, zonder leven is er geen dood. Angst hebben voor de dood hoeft niet, waar het één verdwijnt komt het ander weer terug. Bang zijn voor de dood is jezelf verzetten tegen het ‘donkere’ onbekende. Maar ook de donkere kanten van het leven moet in de ogen worden gekeken, willen we het licht pas echt kunnen waarderen.
(knip)
Soms moet er iets wreeds gebeuren om weer ruimte te maken voor wedergeboorte. Er is veel donker in de wereld, en op dagen zoals deze overheerst deze kant misschien een beetje. Maar de wereld bevat alle elementen. Dus ook licht. In plaats van in angst een donkere situatie te benaderen kunnen we beter ons eigen lichtje zo veel mogelijk laten shinen. Wij zijn tenslotte één, één met elkaar maar ook met de aarde. Om de aarde te helen is het nodig te beginnen met het helen van jezelf.
http://www.houseofawareness.com/everyda ... enslessen/

Geen angst meer voor de ‘dood’, optimisme (voor de toekomst) door volkeren die dicht bij de natuur leven
DOWN TO EARTH: wisdom keepers - Rolf Winters 19:00 tot 23:00 min [think]

Afbeelding

DE TAAL VAN LICHT
Als ons hartchakra gaat resoneren in de taal van Licht en Liefde dan wordt er een extreme ordening aangebracht in onze databank.
En vanuit ons in de databank van de wereld.
http://www.centerofthesoul.nl/2017/01/2 ... van-licht/

She's A Rainbow (Rolling Stones) Have you seen her all in gold?
Like a queen in days of old
She shoots colors all around :wink:

Gebruikersavatar
Susan
Ik Ben
Berichten: 7690
Lid geworden op: 19 apr 2012, 05:58

Re: Boodschap overleden Montague Keen over deze heftige tijd..

Bericht door Susan » 07 jun 2018, 12:40

BOODSCHAP VAN MONTAGUE KEEN, 5 MAART 2017.

Alles wat geheim was wordt nu blootgelegd. 2017 zal de geschiedenis ingaan als het jaar waarin de waarheid wat betreft het overleven van de mensheid het belangrijkste onderwerp van gesprek is geworden. Velen zullen zowel geschokt als verbijsterd zijn over het feit dat ze dergelijke leugens als waarheid hebben kunnen slikken. De feiten dienen onder ogen te worden gezien. Jullie hebben geen keus. Denk eens even na over de cabal. Wanneer hebben zij de Aarde overgenomen en het menselijk ras tot armoede veroordeeld; tot een strijd om te overleven. De 'mindcontrol' die ze hebben ingezet is uiterst effectief geweest, waardoor jullie je niet zijn gaan afvragen waarom alle bezit in hun handen was; waarom hun levens zo verschilden van die van jullie; waarom de massa werd gedwongen om aan de cabal belasting te betalen. Waarom ze ervoor hebben gezorgd dat de massa nooit echt iets bezat. Ze hebben jullie zelfs tot eigendom genomen. Ze hebben ervoor gezorgd dat eenieder van jullie aan hen was overgeleverd vanaf het moment van registratie na de geboorte. Dit heeft jullie werktuigen van de Staat gemaakt; JULLIE ZIJN HUN BEZIT.

Totdat jullie wettelijk verklaren dat jullie SOEVEREINE MENSELIJKE WEZENS zijn, zullen ze jullie blijven bezitten. Ze kijken op jullie neer. Ze zien jullie als iets wat vertrapt dient te worden. Tot nu toe hebben jullie deze gang van zaken geaccepteerd.

Eindelijk worden jullie wakker. Velen van jullie krijgen deze situatie voor de eerste maal onder ogen. Het is een schok om je voor de eerste keer te realiseren hoe je bent gebruikt en misbruikt. Jullie hebben elkaar omgebracht in HUN OORLOGSSPEL, want dat is alles wat het was. De dommeriken onder jullie geloofden hun propaganda en GAVEN GEHOOR AAN DE OPROEP OM DE WAPENS OP TE NEMEN. Jullie hebben je levens gegeven om hun oorlogen uit te vechten en jullie doen dit nog steeds. De cabal heeft jullie geschiedenis geschreven. Ze hebben alles wat jullie ooit is geleerd, bepaald. Het was geen scholing, het was hersenspoeling. Wanneer jullie je eigen onderzoek doen zullen jullie de echte waarheid ontdekken. Jullie dienen in de antieke geschiedenis terug te gaan om uit te vinden wie jullie zijn. Dan zullen jullie ontdekken wat de cabal van jullie heeft afgenomen.

Vraag jezelf af waarom er zich zo velen naar ANTARCTICA spoeden: de Paus, het hoofd van de Russische Kerk, Obama, Poetin, John Kerry en zo veel andere hooggeplaatsten. Waar zijn ze bang voor? Hitler annexeerde al een deel van Antarctica. Velen leven daar. Je zult verbaasd zijn wanneer je dit onderzoekt. Vraag je af waarom dit al die jaren voor je verborgen werd gehouden. Wat hebben ze daar verborgen gehouden? Vragen dienen te worden gesteld en antwoorden afgedwongen. Regeringen zijn niet jullie vrienden. Ze bestaan alleen om jullie onder controle en onwetend te houden omtrent waar ze in werkelijkheid mee bezig zijn.

Mag ik jullie aanraden de volgende video's te bekijken als hulp om je geest open te stellen voor zaken waar jullie binnenkort mee te maken zullen krijgen:

Q-CAST- BEKIJK HET HIER Rijk onder het ijs 2-3-17


Steve Quayle-Er Ligt Geavanceerde Buitenaardse Technologie Begraven in Antarctica


Een gewaarschuwd mens telt voor twee. De cabal zal spelletjes spelen met jullie gemoed. Ze zouden zelfs Project Bluebeam kunnen inzetten om jullie opnieuw tot gehoorzaamheid te dwingen. Jullie hebben te maken met experts op het gebied van mindcontrol die jullie willen hebben als hun redeloze slaven. Nu ze zijn ontmaskerd zijn ze niet blij. Ze halen uit naar degenen die vraagtekens durven te zetten bij wat zij de mensheid hebben aangedaan. De cabal heeft over de gehele wereld honderden onschuldige mensen gevangen gezet, mensen die hen dwarsbomen of die onthullen wat de plannen van de cabal zijn.

Ik ben blij dat ik jullie kan laten weten dat Harald Kautz-Vella nu vrij is. Hij had een goede advocaat. Hij is een bijzondere jonge man die jullie hulp, steun en boven alles bescherming hard nodig heeft

Alles gaat snel. Jullie dienen bereid te zijn met alles wat de cabal maar op jullie afvuurt af te rekenen. Ze bezitten de voedsel-, energie- en medicijn-toevoer etc. Ze hebben ervoor gezorgd dat ze alles in hun bezit hebben wat de mensheid nodig heeft om op Aarde te kunnen overleven. Ze hebben dit gepland om ervoor te zorgen dat jullie afhankelijk van hen zijn. Het zijn roofdieren en dienen ook als zodanig te worden gezien. Het zijn pedofielen en de omvang van hun pedofiele praktijken wordt nu pas zichtbaar. Dhr. Trump pakt dit probleem aan. Hij spoort de kinderen op en redt hen uit handen van de moordenaars en misbruikers. Om die reden wordt hij aangevallen en zwart gemaakt door degenen die bang zijn te worden ontmaskerd. Bid alsjeblieft voor hem.
Controleorganen worden ingesteld om te proberen ervoor te zorgen dat de mensheid onwetend blijft wat betreft de plannen die de cabal voor de Aarde heeft. Sta hen niet toe dat jullie de mond wordt gesnoerd. Ze voeren iedere dag nieuwe wetten door in een poging om te verhinderen dat jullie ontwaken en tot actie overgaan.

Bid alsjeblieft voor al diegenen die in gevangenissen zijn opgesloten, omdat ze op Aarde zijn om de mensheid te helpen. Het is nodig dat ze hun missies kunnen voltooien om jullie te bevrijden. Dit is de manier waarop de cabal zichzelf beschermt. Dit is de reden waarom ze zo lang hebben kunnen overleven. Ze blijven voortdurend op hun hoede om ervoor te zorgen dat de mensheid slapende blijft wat betreft hun overnameplannen. De 99% moet zich verenigen om de 1% te verslaan.

Montague Keen
voor wie weet, hoeft niets verklaard te worden
voor wie niet weet, is geen verklaring afdoende

Gebruikersavatar
Osiris
Wetenschapper
Berichten: 2788
Lid geworden op: 01 apr 2013, 07:53

Re: Boodschap overleden Montague Keen over deze heftige tijd..

Bericht door Osiris » 09 jun 2018, 08:08

Very :post: weer Susan. :loveU:
The only thing that never changes is, that everything is constantly changing

Gebruikersavatar
Susan
Ik Ben
Berichten: 7690
Lid geworden op: 19 apr 2012, 05:58

Re: Boodschap overleden Montague Keen over deze heftige tijd..

Bericht door Susan » 30 aug 2018, 17:56

Eerste van een paar laatste berichten.
Opvallend wat hier over Ierland staat, maar ook over Trump werd geschreven...
misschien is zo'n figuur inderdaad 'nodig' om (op Trump zijn inmiddels bekende manier) een verandering teweeg te brengen,
we zullen het zien komende tijden hoe dit uit zal pakken.


CITAAT:

Montague Keen -
29 April 2018 / Veronica Keen


Het is aan het gebeuren, mijn vrienden, het grote ontwaken van alles dat verborgen werd gehouden. Een voor een worden degenen binnen de Cabal blootgesteld en degenen, die hen hebben ondersteund en het hebben toegedekt voor hen, vallen. Jullie zien mensen die jullie nog maar een paar jaar geleden vertrouwde en die werden blootgesteld als slechte monsters die het bloed drinken en het vlees van jullie kostbare kinderen eten. Het is allemaal een groot spel voor hen. Ze leven op aarde van het lijden van de mensheid. Ze gebruiken alles wat onder hun controle is om jullie te laten lijden. De energie die ze van jullie lijden krijgen, is de zuurstof van het leven voor hen. Jullie beginnen dit nog maar net voor jezelf te zien terwijl ze schreeuwen om de derde Wereldoorlog, omdat ze de energie nodig hebben die ze eraan ontlenen. De enige persoon die jullie de waarheid vertelt, is de heer Trump, die een groot risico voor zichzelf loopt. Hij heeft het op zich genomen om jullie te helpen jullie te redden van totale rampspoed. De waarheid hiervan is er voor iedereen die het wil zien. De Cabal is eigenaar van jullie tv en kranten en zal jullie alleen hun versie vertellen van wat er daadwerkelijk gebeurt. Geen woord van waarheid vinden jullie op tv of in de krant, want dit zijn wapens van de cabal die tegen jullie gebruikt kunnen worden. Jullie moeten toegeven dat ze heel succesvol zijn geweest in het creëren van angst en om jullie onder controle te houden. Als jullie eenmaal alles beginnen te bevragen, is hun spel voorbij en worden ze blootgesteld. Dan zullen jullie jezelf afvragen, hoe jullie ooit zulke flagrante leugens hebben kunnen accepteren en geloven.


De Cabal heeft 2000 jaar ervaring met liegen tegen jullie. Alles wat jullie leerden was gebaseerd op die leugens. Ze hebben het niet gemakkelijk gehad met sommigen van jullie. Ik weet, dat je ze niet kon accepteren, en lang voordat je mij ontmoette, begon je je eigen reis om de waarheid te vinden. Je wist in je ziel dat de Ierse geschiedenis die je werd geleerd niet waar was. Je ziel zou het niet als waar accepteren, dus je stelde het in vraag en vond de echte waarheid die totaal verbazingwekkend is. Michael Tsarion's onderzoek naar het oude Ierland onthult wie de Ieren zijn en wat Ierland is, en de reden voor de vernietiging van het Ierse DNA, wat van het grootste belang is voor de Cabal.


Zodra de Ierse bevolking wakker wordt betreffende wie ze zijn, is het gedaan met de Cabal. De jezuïeten hebben veel moeite gedaan om een HOLOCAUST te creëren die bijna was geslaagd. Er werd jullie verteld dat dit een hongersnood was. De Ieren zijn jarenlang door de Britse Kroon onderdrukt. Nu is Leo Varadkar ingesteld om het Ierse DNA te vernietigen door Ierland te overspoelen met DNA dat daar niet thuishoort. Het wordt voor je ogen gedaan. Hij verbergt het niet en jullie zien het niet voor wat het werkelijk is.

Wat zal er nodig zijn voordat de Ieren wakker worden? Jullie houden de rest van de wereld in stand door te weigeren de feiten onder ogen te zien die jullie in het gezicht staren. 2000 jaar geleden waren jullie leiders van mannen. Jullie hebben de wereld onderwezen. Jullie wisten wie je was. Jullie zijn het aan al diegenen die worden onderdrukt en gecontroleerd, over de hele wereld, verschuldigd om jullie kracht terug te nemen van degenen die het van jullie hebben afgenomen. Sta op in de wetenschap van Wie Je Bent.

Lees: IERLAND: TEMPEL ZONDER MUREN door Michael Tsarion.

Amerikanen worden geconfronteerd met de onaangename waarheid dat hun presidenten hen niet hebben gediend, maar de cabal en de nieuwe wereldorde. Maar die weg is nu voor de Cabal geblokkeerd door de heer Trump. De lakei van de Nieuwe Wereldorde haast zich om hem te bezoeken in de hoop dat ze hem van gedachten kunnen veranderen met vleierij en lof, maar hij wast zich niet met hem. Moge God hem zegenen en beschermen. De mensheid heeft hem nodig.

Geef het tijd en moeite om volledig contact te maken met wie je bent en waarom je op dit moment op aarde bent. Je hebt een heel belangrijke taak te doen. Je hebt voor jezelf gesteld om de mensheid en de aarde te redden van de controle van de cabal. Er zijn er nu genoeg van jullie wakker om de controle terug te nemen. Jullie weten dat ze niet betrouwbaar zijn, dus stop met het geven van jullie vertrouwen. Verwijder de schubben van jullie ogen en kijk ernaar alsof jullie leven ervan afhangt, omdat het dat doet. Kijk naar alles wat de Cabal jullie oplegt. Kijk naar de eisen die het aan jullie stelt. Jullie weten dat 2018 het jaar is dat jullie de controle terug moet nemen. Alles wordt op zijn plaats gezet om het zo gemakkelijk mogelijk te maken. Wij, aan deze kant van het leven, zullen bij elke stap bij jullie zijn. Alle voorouders uit de vier hoeken van de aarde ondersteunen jullie. Het heeft een enorme inspanning gekost om deze transformatie te bewerkstelligen.

Zonder de derde wereldoorlog zal de cabal zijn krachtige greep op de mensheid verliezen. Hun overleving op aarde hangt af van het doden van mensen, omdat ze de energie nodig hebben die ze er van krijgen. Ze liegen tegen jullie om te krijgen wat ze willen. Vergeet nooit de WAPENS VAN MASSA VERNIETIGING: laat je niet opnieuw misleiden. Iedereen die voor oorlog pleit is geen vriend van de mensheid, hoe ze jullie ook proberen te overtuigen dat het gerechtvaardigd is. Maak van vrede jullie prioriteit. Het is niet nodig dat iemand hongerig, dakloos of ongeschoold is, in 2018. Het was door ontwerp dat delen van jullie wereld werden beroofd van alles wat mensen nodig hebben om te overleven. Wanneer de mensheid de controle terugneemt, zal al het onnodige lijden ophouden. Allen zullen in vrede en harmonie leven.

Er zijn goede mensen in jullie wereld die om jullie geven, die werken aan een betere toekomst voor de hele mensheid. Er was vorige week een heel belangrijke conferentie in Londen die aan het plannen was voor de toekomst. Ze kwamen uit vele delen van de wereld om te bespreken hoe ze verder konden gaan.

Mijn lief, ze gebruiken wanhopige maatregelen om te proberen de overleving van de mensheid te voorkomen. Helaas worden ze geholpen door degenen die gefaald hebben in het leven, die wanhopig zijn om hun ellendige bestaan te rechtvaardigen. Zulke mensen hebben medelijden nodig. Bid voor hen.

Succes is van ons. We zullen doen wat we wilden doen in onze eigen tijd, niet dat van de nee-zeggers. We weten wanneer de timing goed is.


http://www.galacticchannelings.com/
voor wie weet, hoeft niets verklaard te worden
voor wie niet weet, is geen verklaring afdoende

Mypos
Onderzoeker
Berichten: 877
Lid geworden op: 18 dec 2017, 00:53

Re: Boodschap overleden Montague Keen over deze heftige tijd..

Bericht door Mypos » 30 aug 2018, 21:51

Dit ga ik eens even rustig doorlezen binnenkort. Ik heb in de loop der jaren heel veel channelingen geluisterd en op dit moment geloof ik alleen nog maar dat de channelingen van de Hathors puur zijn. De rest zit vol met ontkrachtende en hoopgevende bullshit. Telkens weer zeggen ze dat er binnenkort iets heel groots staat te gebeuren etc.

Mypos
Onderzoeker
Berichten: 877
Lid geworden op: 18 dec 2017, 00:53

Re: Boodschap overleden Montague Keen over deze heftige tijd..

Bericht door Mypos » 31 aug 2018, 13:42

Susan schreef:
30 aug 2018, 17:56
Eerste van een paar laatste berichten.
Opvallend wat hier over Ierland staat, maar ook over Trump werd geschreven...
misschien is zo'n figuur inderdaad 'nodig' om (op Trump zijn inmiddels bekende manier) een verandering teweeg te brengen,
we zullen het zien komende tijden hoe dit uit zal pakken.


CITAAT:

Montague Keen -
29 April 2018 / Veronica Keen


Het is aan het gebeuren, mijn vrienden, het grote ontwaken van alles dat verborgen werd gehouden. Een voor een worden degenen binnen de Cabal blootgesteld en degenen, die hen hebben ondersteund en het hebben toegedekt voor hen, vallen. Jullie zien mensen die jullie nog maar een paar jaar geleden vertrouwde en die werden blootgesteld als slechte monsters die het bloed drinken en het vlees van jullie kostbare kinderen eten. Het is allemaal een groot spel voor hen. Ze leven op aarde van het lijden van de mensheid. Ze gebruiken alles wat onder hun controle is om jullie te laten lijden. De energie die ze van jullie lijden krijgen, is de zuurstof van het leven voor hen. Jullie beginnen dit nog maar net voor jezelf te zien terwijl ze schreeuwen om de derde Wereldoorlog, omdat ze de energie nodig hebben die ze eraan ontlenen. De enige persoon die jullie de waarheid vertelt, is de heer Trump, die een groot risico voor zichzelf loopt. Hij heeft het op zich genomen om jullie te helpen jullie te redden van totale rampspoed. De waarheid hiervan is er voor iedereen die het wil zien. De Cabal is eigenaar van jullie tv en kranten en zal jullie alleen hun versie vertellen van wat er daadwerkelijk gebeurt. Geen woord van waarheid vinden jullie op tv of in de krant, want dit zijn wapens van de cabal die tegen jullie gebruikt kunnen worden. Jullie moeten toegeven dat ze heel succesvol zijn geweest in het creëren van angst en om jullie onder controle te houden. Als jullie eenmaal alles beginnen te bevragen, is hun spel voorbij en worden ze blootgesteld. Dan zullen jullie jezelf afvragen, hoe jullie ooit zulke flagrante leugens hebben kunnen accepteren en geloven.


De Cabal heeft 2000 jaar ervaring met liegen tegen jullie. Alles wat jullie leerden was gebaseerd op die leugens. Ze hebben het niet gemakkelijk gehad met sommigen van jullie. Ik weet, dat je ze niet kon accepteren, en lang voordat je mij ontmoette, begon je je eigen reis om de waarheid te vinden. Je wist in je ziel dat de Ierse geschiedenis die je werd geleerd niet waar was. Je ziel zou het niet als waar accepteren, dus je stelde het in vraag en vond de echte waarheid die totaal verbazingwekkend is. Michael Tsarion's onderzoek naar het oude Ierland onthult wie de Ieren zijn en wat Ierland is, en de reden voor de vernietiging van het Ierse DNA, wat van het grootste belang is voor de Cabal.


Zodra de Ierse bevolking wakker wordt betreffende wie ze zijn, is het gedaan met de Cabal. De jezuïeten hebben veel moeite gedaan om een HOLOCAUST te creëren die bijna was geslaagd. Er werd jullie verteld dat dit een hongersnood was. De Ieren zijn jarenlang door de Britse Kroon onderdrukt. Nu is Leo Varadkar ingesteld om het Ierse DNA te vernietigen door Ierland te overspoelen met DNA dat daar niet thuishoort. Het wordt voor je ogen gedaan. Hij verbergt het niet en jullie zien het niet voor wat het werkelijk is.

Wat zal er nodig zijn voordat de Ieren wakker worden? Jullie houden de rest van de wereld in stand door te weigeren de feiten onder ogen te zien die jullie in het gezicht staren. 2000 jaar geleden waren jullie leiders van mannen. Jullie hebben de wereld onderwezen. Jullie wisten wie je was. Jullie zijn het aan al diegenen die worden onderdrukt en gecontroleerd, over de hele wereld, verschuldigd om jullie kracht terug te nemen van degenen die het van jullie hebben afgenomen. Sta op in de wetenschap van Wie Je Bent.

Lees: IERLAND: TEMPEL ZONDER MUREN door Michael Tsarion.

Amerikanen worden geconfronteerd met de onaangename waarheid dat hun presidenten hen niet hebben gediend, maar de cabal en de nieuwe wereldorde. Maar die weg is nu voor de Cabal geblokkeerd door de heer Trump. De lakei van de Nieuwe Wereldorde haast zich om hem te bezoeken in de hoop dat ze hem van gedachten kunnen veranderen met vleierij en lof, maar hij wast zich niet met hem. Moge God hem zegenen en beschermen. De mensheid heeft hem nodig.

Geef het tijd en moeite om volledig contact te maken met wie je bent en waarom je op dit moment op aarde bent. Je hebt een heel belangrijke taak te doen. Je hebt voor jezelf gesteld om de mensheid en de aarde te redden van de controle van de cabal. Er zijn er nu genoeg van jullie wakker om de controle terug te nemen. Jullie weten dat ze niet betrouwbaar zijn, dus stop met het geven van jullie vertrouwen. Verwijder de schubben van jullie ogen en kijk ernaar alsof jullie leven ervan afhangt, omdat het dat doet. Kijk naar alles wat de Cabal jullie oplegt. Kijk naar de eisen die het aan jullie stelt. Jullie weten dat 2018 het jaar is dat jullie de controle terug moet nemen. Alles wordt op zijn plaats gezet om het zo gemakkelijk mogelijk te maken. Wij, aan deze kant van het leven, zullen bij elke stap bij jullie zijn. Alle voorouders uit de vier hoeken van de aarde ondersteunen jullie. Het heeft een enorme inspanning gekost om deze transformatie te bewerkstelligen.

Zonder de derde wereldoorlog zal de cabal zijn krachtige greep op de mensheid verliezen. Hun overleving op aarde hangt af van het doden van mensen, omdat ze de energie nodig hebben die ze er van krijgen. Ze liegen tegen jullie om te krijgen wat ze willen. Vergeet nooit de WAPENS VAN MASSA VERNIETIGING: laat je niet opnieuw misleiden. Iedereen die voor oorlog pleit is geen vriend van de mensheid, hoe ze jullie ook proberen te overtuigen dat het gerechtvaardigd is. Maak van vrede jullie prioriteit. Het is niet nodig dat iemand hongerig, dakloos of ongeschoold is, in 2018. Het was door ontwerp dat delen van jullie wereld werden beroofd van alles wat mensen nodig hebben om te overleven. Wanneer de mensheid de controle terugneemt, zal al het onnodige lijden ophouden. Allen zullen in vrede en harmonie leven.

Er zijn goede mensen in jullie wereld die om jullie geven, die werken aan een betere toekomst voor de hele mensheid. Er was vorige week een heel belangrijke conferentie in Londen die aan het plannen was voor de toekomst. Ze kwamen uit vele delen van de wereld om te bespreken hoe ze verder konden gaan.

Mijn lief, ze gebruiken wanhopige maatregelen om te proberen de overleving van de mensheid te voorkomen. Helaas worden ze geholpen door degenen die gefaald hebben in het leven, die wanhopig zijn om hun ellendige bestaan te rechtvaardigen. Zulke mensen hebben medelijden nodig. Bid voor hen.

Succes is van ons. We zullen doen wat we wilden doen in onze eigen tijd, niet dat van de nee-zeggers. We weten wanneer de timing goed is.


http://www.galacticchannelings.com/
Er staat heel veel wijsheid in deze berichten maar ik heb toch ook wel een aantal kanttekeningen. Ik zie wel dat Trump een ongeleid projectiel is (dus moeilijke te controleren door de cabal) maar ik zie nou niet zoveel wijsheid in hem. Het is volgens mij een vrij bekrompen man met een enorm ego. En uit zijn daden spreekt tot nu toe ook nog niks wat mij hoop geeft.

Hoe lees jij deze berichten Susan?

Gebruikersavatar
Susan
Ik Ben
Berichten: 7690
Lid geworden op: 19 apr 2012, 05:58

Re: Boodschap overleden Montague Keen over deze heftige tijd..

Bericht door Susan » 31 aug 2018, 18:27

Mypos schreef:
31 aug 2018, 13:42

Er staat heel veel wijsheid in deze berichten maar ik heb toch ook wel een aantal kanttekeningen. Ik zie wel dat Trump een ongeleid projectiel is (dus moeilijke te controleren door de cabal) maar ik zie nou niet zoveel wijsheid in hem. Het is volgens mij een vrij bekrompen man met een enorm ego. En uit zijn daden spreekt tot nu toe ook nog niks wat mij hoop geeft.

Hoe lees jij deze berichten Susan?
Met channelingen volgen van al die mensen die beweren 'boodschappen' door gekregen te hebben
ben ik heel voorzichtig, wijs het beslist niet af hoor, maar er zit veel kaf onder het koren.
Van de Hathors heb ik sinds jaren geleden gelezen via Tom Kenyon, interessant wat die man doet.

Ik had dit stuk al veel eerder eens gelezen Mypos en dacht hier opeens weer aan toen ik iets aan
het lezen was over de Ieren en hun geschiedenis en plaats dit alleen voor wie het lezen wil.

Wat Trump zelf betreft, daar gaat me niet om, al ben ik wel benieuwd hoe het in de toekomst daar
zal gaan gezien wat er in het citaat staat. En al of geen wijsheid, het spreekt velen wel aan.
Mijn sympathie heeft hij beslist niet met wat ie aan het doen is... en zijn voornemens enz,
al is het zoals vaak voor veel mensen geldt, dat niet alles verkeerd hoeft te zijn.
voor wie weet, hoeft niets verklaard te worden
voor wie niet weet, is geen verklaring afdoende

Gebruikersavatar
Susan
Ik Ben
Berichten: 7690
Lid geworden op: 19 apr 2012, 05:58

Re: Boodschap overleden Montague Keen over deze heftige tijd..

Bericht door Susan » 11 okt 2018, 10:57

"Een krant heeft drie dingen te doen.
Een daarvan is om te amuseren,
een ander is om te vermaken en
de rest is om te MISLEIDEN."

(Britse minister van Buitenlandse Zaken ERNEST BEVIN, LONDEN CONFERENTIE VAN BUITENLANDSE MINISTERS, 10 FEBRUARI 1946.)

* * *

Monty Montague Keen
9 September 2018

Er is niets veranderd. Het is zelfs erger geworden. Alles, zowel in de pers als op tv, is ontworpen om mensen onder controle te houden en onwetend te houden over hun benarde situatie. Ik heb Veronica begeleid naar de besprekingen van LEUREN MORET en ALFRED LAMBREMONT WEBRE. Ze verklaren volledig hoe de overname van de mensheid plaatsvond en wanneer. Alle informatie die jullie moeten weten, wordt volledig uitgelegd in deze YouTube-interviews. Het is er allemaal. Hoe, in de oudheid, een plan werd opgesteld dat de mens van zijn kennis en macht beroofde. Religie is uitgevonden en ze zorgden er via het onderwijs voor dat hun plan zou werken. Jullie zijn het levende bewijs dat het werkte. Jullie zijn nu gevangenen en proberen te overleven ​​op jullie eigen planeet, op Aarde. Jullie verantwoorden je nu aan diegenen die alles van jullie hebben afgepakt.


Maar ze willen meer. Ze willen de aarde van alle mensen bevrijden, en JULLIE HELPEN ZE DIT TE DOEN. Hoeveel van jullie injecteren met plezier vaccinaties in mensen en voorzien hen van medicijnen die hun leven verkorten? Ook jij bent schuldig aan een misdaad tegen de mensheid. Jullie hebben geen idee waar je mee te maken hebt. Hun plannen zijn al eeuwen van kracht. Jullie worden pas net wakker voor hen. Om te begrijpen wat er overal om jullie heen gebeurt, moet je teruggaan naar toen de plannen werden opgesteld. Wat jullie geleerd hebben via het onderwijs zijn totale leugens.

LEUREN MORET heeft een diep begrip van alles wat gepland en gedaan was om het menselijke ras uit te roeien en de aarde voor zichzelf te nemen. Ze hadden nooit verwacht dat deze man zou ontwaken en zou beseffen wat er gaande was en zou weigerden eraan te voldoen. Tot hun grote afschuw werd Donald Trump gekozen. Ze hebben dit nooit voorzien, zelfs niet in hun wildste nachtmerrie. Hun angst wordt getoond op tv en in de pers. Ze hebben verschillende pogingen ondernomen om hem te doden en faalden. Jullie gebeden zijn nodig om hem en zijn familie te beschermen. Degenen binnen de Cabal zijn doodsbang dat ze zullen worden blootgesteld en al hun misdaden tegen de mensheid bekend zullen worden binnen het publieke domein, waardoor ze kwetsbaar worden en openstaan ​​voor aanvallen. Je kunt ze zien rondrennen en proberen de bescherming op hun plaats te houden voordat de massa volledig ontwaakt voor hun misdaden. Ik kan niet genoeg benadrukken, de noodzaak om de waarheid te leren kennen en ernaar te handelen. Neem jullie kracht en jullie Aarde terug. Het is tijd om dapper en trots te zijn op wie jullie zijn en de aarde te beschermen tegen deze plunderaars.

Wat gepland is in Ierland is een misdaad tegen de mensheid. Het kan niet worden toegestaan ​​om te gebeuren. Wanneer overheden tegen de mensen werken, is het aan de mensen om te weigeren eraan te voldoen en de controle terug te nemen. Iers DNA moet worden beschermd. Als het eenmaal is vernietigd, is er geen bewijs meer van wie jullie zijn en jullie goddelijke recht om op Aarde te zijn. Ierland is onderdeel van Atlantis. Toen het grootste deel van Atlantis zonk, vloog de TUAHA DE DANNAN NAAR IERLAND OM BESCHERMING TE ZOEKEN ONDER ZIJN EIGEN SOORT. Dit verontrustte diegenen die op dat moment probeerden de controle over Ierland en zijn mensen over te nemen. Dit is het moment waarop Constantine de RAAD VAN NICEA IN 325AD opriep plannen te maken om alle bewijsmateriaal in Ierland te verwijderen over wie de Ieren zijn. Er werd besloten om Patrick en zijn leger te sturen om te "BEKEREN" EN CONTROLE OVER DE IERSE MENSEN TE NEMEN. In Ierland hadden ze op dat moment de RELIGIE VAN LIEFDE.

(Monty instrueerde mij om in REGRESSIE te gaan, om terug te gaan naar die tijd als waarnemer om zelf te zien hoe de SLECHTE PATRICK en zijn leger de Ieren bekeerden. Het was afschuwelijk. Hij zette de kinderen in cirkels en VERBRANDEN HEN OM ER ZO VOOR TE ZORGEN DAT HUN OUDERS KATHOLIEK WERDEN.)

Ierland is belangrijk voor de toekomst van de mensheid. Als ze maar zouden ontwaken en niet langer vernietigend zouden zijn. Bid dat de heer Trump ermee instemt Ierland te beschermen. Laat hem een echt Iers welkom zien en voorkom dat de geestenloze mensen hun onwetendheid tonen wanneer hij in Ierland is. Helaas, zijn er daar ook nog enkele van de mind gecontroleerde rent-a-crowd.

Jullie worden elke dag voorgelogen. Het is allemaal een spel voor politici. In Engeland stemden de mensen voor BREXIT. De Britse regering pretendeert een Brexit-deal te sluiten, terwijl niets minder waar is. Ik kan jullie verzekeren dat zij niet van plan zijn om Groot-Brittannië uit de EU te halen. Jullie hebben allemaal gezien wat er gebeurde toen Ierland stemde om te vertrekken: de EU gaf de Ieren de opdracht om OPNIEUW TE STEMMEN, en beïnvloede vervolgens de stemmen, zodat Ierland moest blijven. Nu, gebeurt precies hetzelfde in Engeland. Politici smeken het Britse volk opnieuw om te stemmen, zodat het kan worden gemanipuleerd om een ​​blijvend resultaat te produceren.

Zullen mensen ooit leren? Ze zullen met de Engelse kiezers precies doen wat ze de Ierse kiezers hebben aangedaan. Het plan is om EUROPA ALS EEN EENHEID VERNIETIGEN, IN PLAATS VAN ELK LAND TE MOETEN VERNIETIGEN. ALLE PLANNEN HIERVOOR ZIJN VOORBEREID. ER WORDT MET JULLIE GESPEELD. TRAP ER NIET IN. Politiek is een vies, oneerlijk spel. Jullie zijn hun slachtoffers. Mr. Trump is geen politicus. Zijn hart is op de juiste plaats. Hij wil een beter leven creëren voor alle Amerikanen. Dat is een eervol doel. Ik zou willen dat er meer waren zoals Mr. Trump in jullie wereld.

Jullie leven in gevaarlijke tijden. Jullie hoeven alleen maar naar de propaganda tegen de heer Trump te kijken, om zelf te zien hoe flagrant en openlijk het is. De cabal wil hem dood. De mensheid wil dat hij hen beschermt. De angst van de Cabal voor hem heeft alle voorzichtigheid weggenomen. Ze zijn daar, in kracht, en veroordelen hem. Ze tonen hun hand en het is niet leuk. Bid voor het voortbestaan ​​van de mensheid en de aarde.

Mijn liefste, de strijd om het voortbestaan ​​van het menselijk ras is aan de gang en is genadeloos. De heer Trump zorgt ervoor dat de Cabal haar overnameplannen niet kan voltooien. Bid voor hem.
voor wie weet, hoeft niets verklaard te worden
voor wie niet weet, is geen verklaring afdoende

Gebruikersavatar
MetalPig
Invisible Pink Unicorn
Berichten: 10691
Lid geworden op: 28 feb 2006, 11:18

Re: Boodschap overleden Montague Keen over deze heftige tijd..

Bericht door MetalPig » 11 okt 2018, 11:16

Mr. Trump is geen politicus. Zijn hart is op de juiste plaats. Hij wil een beter leven creëren voor alle Amerikanen.
Een beter leven voor rijke blanke Amerikanen ja. De rest kan hem niet schelen.

Gebruikersavatar
Susan
Ik Ben
Berichten: 7690
Lid geworden op: 19 apr 2012, 05:58

Re: Boodschap overleden Montague Keen over deze heftige tijd..

Bericht door Susan » 11 okt 2018, 11:18

Monty Montague Keen
23 September 2018


De cabal is zo extreem bang voor wat Mr. Trump zou kunnen doen, dat ze hem vanuit elke hoek aanvallen. Daarbij stellen ze zichzelf veel tijd bloot. Het enige dat nodig was, was dat één man tegen hen opstond en weigerde om deel te zijn van hun slechte plannen. Jullie hebben lang gewacht op zo'n man om naar voren te komen. Hij is jullie hoop om te overleven op Aarde. De cabal is al jaren van plan om de wereldbevolking met 90% te verminderen. Ze gebruiken vaccinaties, drugs, besmetting van jullie voedsel en water en jullie weten hoe succesvol ze zijn geweest. Ze zijn meedogenloos gebleken in het uitvoeren van jullie vernietiging. Ze voerden hun slechte plannen voor jullie neus uit terwijl ze jullie verblinden voor wat ze aan het doen waren. Jullie zijn zo gemakkelijk geleid. Ze zeggen jullie "het is goed voor je" en jullie vallen er elke keer weer voor. Wat zal er nodig zijn voor jullie om wakker te worden en zelf te zien wat de Cabal jullie aandoet? Wakker worden en de feiten onder ogen zien. Jullie zijn blindelings in de ene na de andere val gelopen. Sommigen van jullie zijn zelfs blij om het vuile werk van de cabal voor hen te doen. Jullie voelen je er belangrijk bij, terwijl jullie in feite zielig zijn. Zelfrespect is belangrijk. Jullie zijn zielen die in een menselijk lichaam verblijven terwijl jullie op aarde zijn voor deze incarnatie. Jullie zullen verantwoording afleggen voor al het negatieve dat jullie hebben gedaan terwijl jullie hier waren. Het zal allemaal voor jullie worden blootgelegd. Er is geen uitweg. Jullie zullen je daden verantwoorden. Niets kan worden verborgen in het hiernamaals.

Geloof in jezelf. Geloof dat je door je intenties een beter leven voor iedereen kunt creëren. De cabal, via de banken en het gebruik van drugs, door middel van verborgen middelen, en door constante bedreigingen, heeft jullie in stress gehouden, worstelend om te overleven. Jullie verdrinken in stress in een wereld van overvloed. Waarom, hoe kan dit zijn? Omdat jullie dom genoeg geloven dat alles wat jullie verteld wordt door de Cabal en hun TV en Pers, in plaats van je eigen aangeboren intelligentie te gebruiken om te zien wat ze aan het doen zijn. Waarom, wetende wat jullie weten over hen, kijken jullie nog steeds naar hen op en geloven jullie wat ze je vertellen? Wordt Wakker! Jullie eigen voortbestaan hangt ervan af. Als jullie kinderen in de wereld hebben gebracht, is het jullie plicht om hen te beschermen en te verzorgen. Weet dat alles wat jullie ooit over de geschiedenis hebben geleerd totaal onjuist is. Toch staan jullie toe dat jullie dierbare kinderen diezelfde leugens leren om hen te veroordelen tot dezelfde ellende als jullie hebben moeten doorstaan. Hebben jullie ooit serieus nagedacht, of zijn jullie blij dat dit proces van leugens en bedrog voortduurt?

NEE is zo'n eenvoudig maar belangrijk woord en totdat jullie het leren zeggen, zijn jullie veroordeeld om deze slavernij voort te zetten, generatie na generatie. Is dit wat jullie echt willen? Ierland is daar een perfect voorbeeld van. Heeft jullie dit ooit een gedachte gegeven? In plaats van jullie eigen soort aan te vallen, kijk naar diegenen die van jullie af willen, nutteloze eters. Dit is hoe ze jullie zien. Ze hebben het gezegd. Bij hun satanische vieringen misbruiken en doden ze jullie kinderen, terwijl jullie een oogje dichtknijpen, bang om te kijken voor het geval jullie er iets aan moeten doen. De heer Trump is het eerste Staatshoofd ooit dat deze situatie heeft behandeld. Hij redt de kinderen en vervolgt de pedofielen. Het beschermen van onschuldige kinderen is erg belangrijk voor de heer Trump. Hij toont veel moed om dit te doen. Hij is de eerste in de geschiedenis die op weg is om de kinderen te beschermen. Wij, aan deze kant van het leven, zijn hier voor 100% mee bezig. Pedofielen rennen jullie wereld rond. Ze zijn bang dat dit openbaar zal worden gemaakt. Ze zijn bang voor blootstelling. Degenen onder jullie die geen pedofiel zijn, moeten op je knieën gaan en de heer Trump bedanken voor het beschermen van de kinderen. Degenen die het luidst schreeuwen tegen de heer Trump zijn degenen die het meest te verbergen hebben. Er zijn natuurlijk mensen die worden betaald om hem te veroordelen. De journalisten van de tv en de pers moeten zich schamen. Waar zijn ze nog meer toe bereid om voor geld te doen? Zij zijn te beklagen, als op een dag, zij zich zullen verantwoorden voor hun daden die het leven van kinderen in gevaar hebben gebracht.

Verbind je direct met de Bron / God. Jullie hebben geen tussenpersoon nodig om dit voor je te doen. Dit was een leugen, aan jullie voorgesteld door de religie. De mensheid handelt rechtstreeks met God, VOORDAT GODSDIENST HAAR LELIJKE HOOFD VERHIEF. NAMEN RELIGIES DE MENSHEID OVER MET HUN SATANISCHE RITUELEN, HET DRINKEN VAN BLOED EN HET ETEN VAN VLEES. Jullie hebben geen religie nodig. Jullie zullen nooit religie nodig hebben. Als jullie er vanaf stappen, is de verlichting enorm. Eindelijk vrij om te leven zonder de beperkingen van religie. Vrij om het leven te zien en te leven zoals het geleefd zou moeten worden, niet zoals jullie was geïnstrueerd om het te leven. Vrij om dichter bij je Schepper te staan, om je te verheugen op hereniging met Hem / Haar wanneer je leven op aarde ophoudt. Ik koos ervoor om niet tot een religie te behoren. Ik stierf vrij van alle beperkingen, om terug te keren naar Al Dat Is, zodat ik mijn werk kon voortzetten. Ik kan het iedereen aanraden. Geef dit alstublieft een serieuze gedachte.

Het leven zoals jullie het kennen, is aan het veranderen. De strijd is fel, goed tegen het kwaad. De Cabal is van plan 90% van jullie te doden, zodat ze jullie wereld alleen voor zichzelf kunnen overnemen. De Cabal plant dit al bijna 2000 jaar. Ze zijn boos dat de heer Trump zou durven te voorkomen dat hun plannen zouden slagen. Jullie overleving ligt in jullie eigen handen. Ga er voorzichtig mee om.

Mag ik persoonlijk J K bedanken in Kerry, Ierland. Ze is een opmerkelijke jongedame. Ze reikte uit naar mijn lieve vrouw. Zowel Veronica als ik zijn haar dankbaar voor haar vriendelijkheid.

Mijn liefje, longontsteking is nooit gemakkelijk om mee om te gaan. Het is slopende en het kost tijd om te herstellen. Wees alsjeblieft voorzichtig. De aanvallen zijn op aansporing van de Cabal, door poppetjes die op zoek zijn naar aandacht, wier eigen leven weinig opmerkelijk was.

We weten wie we zijn en waarom we het doel van ons leven blijven vervullen.
voor wie weet, hoeft niets verklaard te worden
voor wie niet weet, is geen verklaring afdoende

Gebruikersavatar
Susan
Ik Ben
Berichten: 7690
Lid geworden op: 19 apr 2012, 05:58

Re: Boodschap overleden Montague Keen over deze heftige tijd..

Bericht door Susan » 11 okt 2018, 11:18

....2x.... :-|
voor wie weet, hoeft niets verklaard te worden
voor wie niet weet, is geen verklaring afdoende

Gebruikersavatar
MetalPig
Invisible Pink Unicorn
Berichten: 10691
Lid geworden op: 28 feb 2006, 11:18

Re: Boodschap overleden Montague Keen over deze heftige tijd..

Bericht door MetalPig » 11 okt 2018, 11:39

De cabal is al jaren van plan om de wereldbevolking met 90% te verminderen.
En intussen blijft de wereldbevolking maar groeien... Stelletje incompetente sukkels, die cabal [doh]

Gebruikersavatar
univers
Observer
Berichten: 19483
Lid geworden op: 27 jan 2013, 11:10

Re: Boodschap overleden Montague Keen over deze heftige tijd..

Bericht door univers » 11 okt 2018, 11:49

Stelletje incompetente sukkels, die cabal
Volgens mij, hebben ze genoeg zaad over. :mrgreen:
Een mens is net een open boek, je moet het enkel kunnen lezen.

Plaats reactie