Kan een mens daadwerkelijk vanuit het hier en nu in de toekomst kijken?

Parapsychologie, helderziendheid, telepathie, telekinese en vele andere onderwerpen m.b.t het bovennatuurlijke.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
taigitu
Orakel
Berichten: 12772
Lid geworden op: 04 dec 2011, 14:37

Kan een mens daadwerkelijk vanuit het hier en nu in de toekomst kijken?

Bericht door taigitu » 07 jan 2020, 15:00

Kan een mens daadwerkelijk vanuit het hier en nu in de toekomst kijken?

door Tsenne Kikke - donderdag 2 januari 2020

Kan men, dankzij de wereld van de parapsychologie ontdekken of een mens in de toekomst kan kijken, om - bijvoorbeeld - rampen te voorkomen?

Kunnen sommigen onder ons een tragedie of een ramp vermijden door het te voorzien?
Sommige wetenschappers geloven in de wetenschap dat onze hersenen gebeurtenissen effectief kunnen voorspellen vooraleer ze zich voordoen.

Professor Dick Bierman zit met gebogen schouders over het klavier van zijn computer in een verduisterde kamer.
Op de achtergrond hoort men het zachte geroezemoes van machines die aan het draaien zijn.
Hij glimlacht en drukt op een vuil uitziende rode knop.

In de zaal daarnaast glijdt een patiënt langzaam in een hersenscanner. Eenzelfde scanner die men in ziekenhuizen gebruikt.
Op het eerste zicht zou je als buitenstaander kunnen denken dat het hier om een gewoon gezondheidsonderzoekje gaat.
Maar als je goed kijkt naar het gelaat van de vrouw bemerk je vreemde glimlachjes en eigenaardige, speelse grimassen op haar aangezicht.

Bovendien maakt deze scanner deel uit van één van de meest diepgaande paranormale experimenten aller tijden.
Met de proef tracht men uit te vinden of de mens ja dan neen in staat is om de toekomst te voorspellen.

Eerder had men reeds aangetoond - of, althans geprobeerd - dat heel gewone mensen wel degelijk over een zesde zintuig kunnen beschikken;
een zintuig, dat hen kan helpen om te toekomst te kunnen voorschouwen.

Dergelijke wonderbaarlijke studies - indien ze worden geverifieerd - kunnen het feit verklaren waarom sommige mediums de toekomst kunnen voorspellen,
en we kunnen er ook andere verschijnselen mee helpen begrijpen, waaronder ESP (Extra Sensory Perception, of Buitenzintuiglijke Waarneming),
déjà vu fenomenen, helderziendheid, en zo meer. Op een meer mondain niveau kunnen we misschien eerder de termen 'instinctief',
of 'intuïtief aanvoelen' gebruiken, in plaats van over een 'zesde zintuig' of 'derde oog' te spreken.

De persoon die hier achter het experiment staat, is reeds overtuigd van een mogelijk succes.
En dat is een groot voordeel, omdat reeds eerder bewezen werd - zelfs in de wereld van de kwantumfysica en het kwantumdenken -
dat de onderzoeker het onderzoek sterk kan beïnvloeden. "We zijn tevreden dat de mensen de toekomst kunnen aanvoelen voordat het gebeurt,"
zegt Professor Bierman, een psycholoog aan de Universiteit van Amsterdam. "We willen nu graag verder gaan,
en kijken welke type persoon er namelijk goed in is."

En Bierman staat er niet alleen voor: zijn bevindingen spiegelen de verzamelde gegevens van andere wetenschappers en paranormale onderzoekers.
Professor Brian Josephson van de Universiteit van Cambridge, bijvoorbeeld, heeft ooit een Nobelprijs gewonnen, en is er één van.
Ook hij denkt dat er overtuigende bewijzen bestaan dat informatie uit de toekomst in het heden kan onderschept worden.
Zo zei hij: 'In feite is het in het geheel niet duidelijk waarom we in de wereld van de fysica de toekomst niet kunnen zien.
Maar anderzijds mogen we de mogelijkheid daarvan niet volledig uitschakelen.'

Kort na 11/9 begonnen vreemde verhalen de ronde te doen. Verhalen van enkelingen, die het geluk hadden de ramp te ontlopen.
Het bleek dat velen onder hen de ramp hebben kunnen ontwijken, en hun plannen in de allerlaatste minuten hadden gewijzigd,
omdat ze zich ongemakkelijk, zich onbehaaglijk voelden. Ze spraken over een knagend gevoel, een gevoel dat er iets niet klopte.

Zo was er een vrouw die, terwijl ze in de rij stond om aan boord te gaan van één van de vliegtuigen die daarna in het World Trade Center vloog,
plotseling hevige maagkrampen te verduren kreeg. Ze verliet de rij en haastte zich naar het toilet.
Eenmaal daar aangekomen was de pijn spontaan verdwenen. Ze miste de vlucht, maar overleefde de dag.

Oké, het is maar één geval die we aanhaalden, en het kan natuurlijk ook louter toeval zijn geweest.
Maar als, bijvoorbeeld, meer mensen het besluit zouden nemen om niet in een vliegtuig te stappen dat later op die dag zou verongelukken,
dan zouden we misschien toch het besluit kunnen vormen dat de toekomst op de een of andere wijze voorspelbaar is.

Wel, hoe vreemd het ook mag klinken: dit is naar het schijnt wat er ook was gebeurd!

De vliegtuigen die op 11/9 in de Twin Towers vlogen, waren vreemd genoeg ongewoon leeg.
Al de gekaapte vliegtuigen droegen in zich de helft van het normale aantal passagiers.
Moest dit bij slechts één vliegtuig het geval zijn geweest, dan kunnen we over toeval spreken -
maar is er nog van 'toeval' sprake als het bij alle vier zo was?

En het was niet enkel en alleen op 11/9 dat er enkele mensen onbewust een ramp hadden vermeden.
De wetenschapper Ed Cox merkte op dat er in treinen, die bestemd zijn te crashen, ook veel minder volk aanwezig is dan op andere momenten.
Dr. Jessica Utts, een statisticus aan de Universiteit van California, constateerde hetzelfde bizarre effect.
Op de duur zou een mens nog angst krijgen om in een lege trein te stappen..., nietwaar?

Meerdere verhalen hebben zich over de eeuwen en eeuwen opgestapeld waarin verteld werd dat iemand iets had zien afkomen,
of dat men voorvoelde dat er iets ging gebeuren. Daartegenover staan natuurlijk miljoenen andere verhalen, meestal onvertelde,
waarin vermeld werd dat er iets ging gebeuren, en er helemaal niets gebeurde...
Enig idee hoeveel maal men reeds voorspeld heeft dat het einde van de wereld nabij was?
En, in het algemeen heeft men het over een sterk emotioneel voorvoelen, nooit over harde feiten, noch over concrete informatie.
Achteraf misschien...

Maar gokkers bezitten naar het schijnt over een soort van voorvoelen.
Naar het schijnt, weten deze mensen enkele luttele seconden eerder, of ze gewonnen of verloren hebben.

Professor Dick Bierman besloot om enkele stappen verder te gaan. Hij is een psycholoog die zich ervan bewust is dat tijd een illusie is.
Hij ziet niet in waarom mensen niet even gemakkelijk in de toekomst kunnen kijken als naar het verleden.
Ook Einstein beschreef het verleden, het heden en de toekomst als een 'koppige, hardnekkige illusie'.
Om Einstein's stelling te bewijzen, kijkt Bierman nu met behulp van een MRI-scanner in de hersenen van vrijwillgers.
Deze scanner toont aan welke delen van het brein actief is op het moment dat we bepaalde taken uitvoeren,
of in de momenten dat we specifieke emoties ervaren. Alhoewel de werkzaamheden uiterst complex zijn,
en het weken duurt om elke analyse te verwerken, heeft hij de experimenten tweemaal uitgevoerd met iets meer dan 20 vrijwilligers.

En volgens hem zijn de resultaten duidelijk: ogenschijnlijk gewone mensen zijn in staat om de toekomst aan te voelen en wel op een tamelijk consistente basis.
Bierman benadrukt evenwel dat mensen emoties doorkrijgen met betrekking tot de toekomst in plaats van specifieke visioenen, of beelden.
Eerst komt het voorvoelen, dan de beelden die uit dat voorvoelen ontspruiten.
'En,' zei hij 'als je een paar seconden in de toekomst kunt 'kijken' waarom dan niet enkele dagen, of jaren zelfs?'

Het is duidelijk, dat als gewone mensen gevoelens van de toekomst kunnen ontvangen, kunnen vooral de meer begaafde personen visioenen ontvangen
van dingen die nog moeten geschieden. Ook is het duidelijk dat vele paranormale fenomenen, zoals ESP en helderziendheid,
hun wortels kunnen hebben in het voorvoelen.

'Ik denk dat we de toekomst kunnen 'aanvoelen', zei Brian Josephson.
'Het is een feit dat iets kan plaatsgrijpen, zelfs als we het hoe en het waarom ervan niet snappen.'

Maar, is de vraag: Als we de toekomst regelmatig kunnen aanvoelen, of er glimpen van kunnen ontvangen, zoals mediums beweren dit aan te kunnen,
betekent dit dan ook dat we aan die toekomst wijzigingen kunnen aanbrengen, met als gevolg dat we de voorspelling teniet doen?"
Of misschien is het de bedoeling dat we voortekens krijgen, in de vorm van een soort van waarschuwingen, opdat we er op zouden reageren?
Deze vorm van paradoxaal denken is een goede voedingsbron voor verhalen, zoals de film 'Minority Report', waarin een speciale afdeling van de politie
in staat is om toekomstige misdaden in het heden te voorzien en ze te voorkomen door te verhinderen dat de gebeurtenis plaatsgrijpt door tijdig in te grijpen.

Bevatten zulke sciencefictionverhalen dan toch misschien een greintje waarheid? Volgens Bierman heeft de toekomst implicaties voor het verleden.
Dit fenomeen laat ons toe om beslissingen te nemen, gebaseerd op hetgeen in de toekomst kan gebeuren. Wordt onze vrije wil dan ook beperkt?
Volgens dezelfde Bierman is dat voer voor filosofen, niet voor hem. Hij kan zich daar geen zorgen over maken, zei hij.
Bierman noemt zichzelf overigens geen humanist. "Ik ben daar teveel een bètapersoon voor; ik zoek altijd naar data terwijl humanisten veel filosofischer zijn.
" Wel noemt hij zich agnost, vrijdenker en anarchist. "Ik heb me lange tijd het meest aangetrokken gevoeld tot het anarchisme
vanwege mijn weerzin tegen regels. Vooral wanneer die geen rechtvaardiging hebben."

Het probleem met voorvoelen is, dat het allemaal zo vaag lijkt, met als gevolg dat je er niet kunt op vertrouwen en er geen betrouwbare beslissingen kunt op maken.
Anderzijds zijn er zeer vele gevallen waarin mensen toegeven dat ze beter naar hun voorvoelen hadden geluisterd en er achteraf spijt van hebben gekregen
er niet naar te hebben gehandeld.

Zouden we dan niet iets meer moeten kunnen luisteren naar onze instincten, naar de ingevingen en naar onze dromen?
Sommige experts, waaronder Dr Jessica Utts, geloven dat we dit al doen - onbewust, maar wel in een heel sterke mate.
We raadplegen de toekomst, tasten het af, en gebruiken de ontvangen kennis om betere beslissingen in het heden te nemen.

Wat fysicus Dick Bierman betreft...

Uit 'cynisme' kwam hij ooit in aanraking met de parapsychologie, en raakte erdoor gefascineerd.
"Mijn drijfveer was pure nieuwsgierigheid naar het onbegrepene. Daar zitten de leukste onderzoeksvragen.''
Enige roem vergaarde hij met zijn ganzfeld-experimenten: aantonen dat de een de gedachten kan beïnvloeden van de ander.
"Maar dat doe ik al zes jaar niet meer. Veel te tijdrovend."

Tegenwoordig ziet Bierman meer heil in onderzoek naar presentiment.
De opzet is extreem eenvoudig. Proefpersonen krijgen afbeeldingen voorgelegd waarvan ze vooraf niet weten of die schokkend dan wel neutraal zijn.
Bierman meet intussen de 'huidweerstand'. En zie: tien tot twintig procent van de proefpersonen vertoont een fysieke reactie
vóórdat ze het enge plaatje onder ogen krijgen. Metingen met hersenscans leveren hetzelfde resultaat.
Een en ander zou volgens Bierman betekenen dat sommigen onder ons daadwerkelijk beschikken over precognitie ofwel voorkennis.

De hoogleraar worstelt nog met de theorievorming. Is er sprake van 'retrocausale processen'? Van 'tijdssymmetrie'?
Moet hij het zoeken in de quantummechanica? ,"Tijdssymmetrie - processen die tegelijk lopen én aan elkaar gekoppeld zijn -
heeft minder verstrekkende consequenties dan echte retrocausaliteit.
In het laatste geval zou inderdaad iets uit de toekomst effect hebben in het verleden. Ik ben er niet uit.''

Ondertussen wil hij niemand overtuigen. "Dat doen ze maar in de kerk. Ik geloof heilig in de wetenschap.''Kunnen wij in de toekomst zien?

Het antwoord is definitief 'ja',maar het deel van de toekomst waarin we kunnen zien, is volgens mij, heel beperkt.
Zo kan ik nu al 'voorspellen', dat er nog vele lentes, zomers, herfst en winters zullen komen, jaar in, jaar uit. De getijden zijn 'voorspelbaar',
evenals zons- en maansverduisteringen die zich binnen 100 jaar zullen plaatsgrijpen en wel met een wiskundige zekerheid tot op de seconde.
Zo kan je voorspellen, dat een kind binnen de negen maanden zal geboren worden, en zo meer.

Zo heeft ook elk gevolg een oorzaak. Een maans- of zonsverduistering heeft een oorzaak, en is er dus een gevolg van.
Als we in de winter naar de kale takken van de bomen kijken, weten we dat er in die takken iets aan het plaatsgrijpen is.
Dingen, die we bij het uitbreken van de eerstkomende lente kunnen aanschouwen, zoals nieuwe bladeren, vruchten en bloemen, bijvoorbeeld.
Het klinkt allemaal logisch - toch is het belangrijk dat je begrijpt wat ik hier allemaal mee tracht te bedoelen.

Ook in jezelf - hoe onzichtbaar ook - zijn er zich processen aan het afspelen die je zélf, of iemand anders - zoals een 'waarzegster' bijvoorbeeld
- nu reeds kunt 'voorvoelen'; gewoonweg, omdat het gevolgen zijn waarvan de oorzaken in jouw eigen verleden liggen,
en die op hun beurt dan weer gevolgen zijn van nog eerdere oorzaken, enzovoorts.
Zelfs een aandoening, waarvan je nu de symptomen aanschouwt, had een oorzaak.

En, hoe sensitiever je voor dat 'voorvoelen' bent, hoe 'paranormaler' je bent ingesteld.

Kan een mens daadwerkelijk vanuit het hier en nu in de toekomst kijken?... DIMschool vzw brengt het heel voorzichtig aan.
Zo kunnen we in de tekst over 'Astrale Projectie' het volgende lezen...

"Je wordt dus bij volle bewustzijn in één van jouw vorige levens gebracht - of, je komt in een 'lucide omgeving' terecht.
De beelden die je dan ziet, zul je in elk geval nooit vergeten. Prachtige beelden, die je achteraf kunt uittekenen of uitschilderen!
En, nadat je na dat uittreden opnieuw in jouw fysieke lichaam belandt, en dus ook terug in het heden terechtkomt,
kan je - bij wijze van experiment - eventueel in een nabije toekomst worden geprojecteerd, waarbij de opdracht er uit kan bestaan om,
bijvoorbeeld, een heugelijk voorval te 'voorzien' - of, een toekomstige Lotto-uitslag af te lezen, misschien??? :-)"


https://www.spiritualia.be/blogs/tsenne ... ijken.html
.

.

Vraag je af wat anderen van je denken
en je bent voor altijd hun gevangene.


Lao Tse

Gebruikersavatar
univers
Observer
Berichten: 27225
Lid geworden op: 27 jan 2013, 11:10

Re: Kan een mens daadwerkelijk vanuit het hier en nu in de toekomst kijken?

Bericht door univers » 07 jan 2020, 15:23

Kan men, dankzij de wereld van de parapsychologie ontdekken of een mens in de toekomst kan kijken, om - bijvoorbeeld - rampen te voorkomen?
Zonder parapsychologie, ja, met ?.
Rampen voorkomen, nee. (was het maar waar)
Een mens is net een open boek, je moet het enkel kunnen lezen.

Gebruikersavatar
taigitu
Orakel
Berichten: 12772
Lid geworden op: 04 dec 2011, 14:37

Re: Kan een mens daadwerkelijk vanuit het hier en nu in de toekomst kijken?

Bericht door taigitu » 07 jan 2020, 17:45

univers schreef:
07 jan 2020, 15:23
Kan men, dankzij de wereld van de parapsychologie ontdekken of een mens in de toekomst kan kijken, om - bijvoorbeeld - rampen te voorkomen?
Zonder parapsychologie, ja, met ?.
Rampen voorkomen, nee. (was het maar waar)
Ik vind het woord 'kijken' in de toekomst niet juist.
Het dekt de ervaring niet. En volgens mijn ervaring werkt het ook niet via het brein in de hersenen.
Wel zijn we 'ontvangers' via het tweede brein in de darmen (buikgevoel/intuïtie) en wordt die voor de vertaling/verwoording/duiding
door gestuurd naar de hersenen. Zo heb ik eens op een heel kwetsbaar moment dingen gezegd zonder dat het
door mijn denkraam ging. Ik schrok zelf heel erg omdat ik de ander dacht te kwetsen. Het ging over iemand
die op bezoek ging bij een broer die in coma lag en zou overlijden. Ik gaf aan dat hij haar zou verrassen.... en dat kwam uit.
De meters van de apparatuur begonnen te reageren toen zij in de kamer bij haar broer aan bed kwam.
Haar broer is er bovenop gekomen en ging weer naar huis. Helaas heeft dat maar een aantal maanden mogen duren.
Het was niet zo dat ik het hele plaatje 'zag' en vertelde. Nee,wat ik zei floepte ongecontroleerd mijn mond uit.
Ik had dit nooit durven zeggen als ik wist dat ik dit zou gaan zeggen. Die controle vooraf was onmogelijk, ik hoorde het pas toen ik het zei.

Je kan het fenomeen zoals ik het beschrijf parapsychologie noemen.
Maar het is een aangeboren mogelijkheid die, tot nu toe, nog geen áan-knop' heeft die we kunnen gebruiken
als we dat nodig vinden. Wel weet ik dat je open moet staan voor deze mogelijkheid van 'waarnemen'.
En dat kan beter als je de ervaring al hebt, al die nog zo klein, en deze durft te accepteren voor wat het is.
Niets uitvergroten tot buiten zijn proporties, maar binnen de waarheid ervan blijven.
Dat je 'ontvangst' waarschijnlijker is als je hebt geaccepteerd dat dit fenomeen bestaat en jou ook kan overkomen
zet de 'deur' naar zo'n ervaring verder open. Houd je die deur dicht, dan.......
.

.

Vraag je af wat anderen van je denken
en je bent voor altijd hun gevangene.


Lao Tse

Gebruikersavatar
Vitharr
Brabbeldas
Berichten: 7545
Lid geworden op: 23 jul 2012, 10:39

Re: Kan een mens daadwerkelijk vanuit het hier en nu in de toekomst kijken?

Bericht door Vitharr » 07 jan 2020, 18:10

taigitu schreef:
07 jan 2020, 15:00
De persoon die hier achter het experiment staat, is reeds overtuigd van een mogelijk succes.
En dat is een groot voordeel, omdat reeds eerder bewezen werd - zelfs in de wereld van de kwantumfysica en het kwantumdenken -
dat de onderzoeker het onderzoek sterk kan beïnvloeden.
Hier trek ik een moeilijk gezicht bij. Hetkan een voordeel zijn maar wat het in ieder geval is, is een bewezen valkuil! Een soortgelijke instelling heeft er toe geleid dat de Christelijke wetenschapper LeMaitre ons opzadelde met een scheppingsmoment, namelijk het oeratoom van LeMaitre wat de basis voor de oerknaltheorie heeft gevormd. Zijn overtuiging gaf hem een denkrichting maar leverde ook beperkingen op.

Maar wat ik echt pijnlijk vind is de verwijzing naar de resultaten uit de kwantumwereld. 1 van de eerste ontdekkingen van die verwijzing betreft het effect dat observatie alleen al de uitkomst van een bepaald experiment heeft beïnvloedt. Dit wordt in spirituele kringen regelmatig vertaald naar het idee dat het bewustzijn verantwoordelijk is voor de resultaten. Als dat zo is dan is vooringenomenheid even slecht voor een experiment als een afwijzende houding. Hieruit volgt dan dat als een vooringenomenheid tot de gewenste uitkomsten leidt die ontdekking veel krachtiger is dan alleen de toekomst voorspellen. Je zou immers bewijzen dat jouw bewustzijn de realiteit schept. En (let op, nu wordt 'ie moeilijk! :mrgreen: ) dat er geen sprake is van 1 realiteit maar ontelbare en in sommige is helderziendheid mogelijk omdat het bewustzijn van de helderziende dat toelaat terwijl het in andere realiteiten onmogelijk is voor degenen die er niet voor open staan. En al die bewustzijnen huizen in menselijke lichamen in hetzelfde stukje ruimtetijd.

Wat de kwantumwereld nog niet zo lang geleden liet zien is iets heel erg lastigs. Keuzes die nog niet gemaakt zijn beïnvloeden experimenten die daaraan voorafgaan. Retrocausaliteit noemt men dat. Als we in de fundamenten van het materiële duiken komen we in een hele bijzondere wereld terecht. Er blijkt veel meer mogelijk dan ooit gedacht werd. De grote vraag is, hoe werkelijk is onze werkelijkheid?

Als het bewustzijn inderdaad de schepper is zullen we toch echt eerst een meerderheid in het collectief moeten hebben die de gezochte realiteit ondersteunt. Anders zullen de beperkingen ons blijven binden. Ik denk dat de grootste uitdaging dan ook ligt in het vinden van de juiste harmonie.

Wat voorspellingen betreft, ik ben heel goed gebleken in het voorspellen van het gedrag van complexe systemen. Maar waar het de mens betreft ben ik nog nooit in staat geweest een uitkomst te veranderen, zelfs al had ik die voorzien. Ik ken ook niemand die dat gelukt is. Ik geloof zelf ook niet dat dat mogelijk is. Blijkbaar hebben we daar consensus over bereikt. :wink:
Morgen is vandaag ook gisteren....

Gebruikersavatar
Osiris
Wetenschapper
Berichten: 3304
Lid geworden op: 01 apr 2013, 07:53

Re: Kan een mens daadwerkelijk vanuit het hier en nu in de toekomst kijken?

Bericht door Osiris » 07 jan 2020, 19:07

Lastig.

Heb ook een aantal momenten als Taigitu gehad; ineens zonder erbij na te denken iets gezegd,wat uiteindelijk juist bleek te zijn en i.d.d. ook die schrikreactie van ; wat zeg ik nu ?

Bij Reikibehandelingen ineens out of the blue met een diagnose van iets komen ( heb totaal geen medische achtergrond ), wat later door behandelde bij huisarts bezoek bevestigd werd.

Helderzien en in de toekomst kijken zijn voor mij verschillende termen,maar wel met raakvlakken.

Helder zien is voor mij niets anders als bewust 'zien ', wat vooral gepaard gaat met patronen/links zien/herkennen of de constante stroom oorzaak,gevolg, waarna het gevolg oorzaak word voor het volgende gevolg etc
Ook wel connecting the dots genoemd, waarmee je dus eigenlijk in de toekomst kan kijken doordat je patronen ( oorzaak-gevolg=oorzaak-gevolg=oorzaak- gevolg etc ) herkent.

Wat bij mij vaker voorkomt als je direct vanuit je buikgevoel gewaar word,niet vanuit het hersendenken.

Zal voor een ieder uiteraard weer anders zijn of ervaren worden.
The only thing that never changes is, that everything is constantly changing

Gebruikersavatar
taigitu
Orakel
Berichten: 12772
Lid geworden op: 04 dec 2011, 14:37

Re: Kan een mens daadwerkelijk vanuit het hier en nu in de toekomst kijken?

Bericht door taigitu » 07 jan 2020, 21:19

Wetenschappers ontdekken dat het hart en brein reageren op toekomstige gebeurtenissen, voordat ze plaatsvinden.

17 oktober 2019

Zo werkt het.

Ons onderbewustzijn ‘ziet’ bepaalde gebeurtenissen één tot 10 seconden in de toekomst.
Voordat we ons bewust worden van een gebeurtenis, reageert ons lichaam door middel van veranderingen in onder meer het hart en brein.

Dat blijkt uit een analyse uitgevoerd onder leiding van psycholoog Julia Mossbridge van de Northwestern University,
die is gepubliceerd in het tijdschrift Frontiers in Human Neuroscience.

Er zijn twee verklaringen voor dit fenomeen.
Eén: ons bewustzijn schat verkeerd in wanneer gebeurtenissen plaatsvinden.
De gebeurtenis vindt 10 seconden eerder plaats, maar het bewustzijn registreert dit pas later.

Kwantummechanica


Of twee: het concept retrocausaliteit is van toepassing, een term uit de kwantummechanica die suggereert dat gebeurtenissen
in de toekomst en het verleden invloed uitoefenen op elkaar.
Onderzoekers wisten al dat ons onderbewustzijn in bepaalde gevallen meer weet dan ons rationele bewustzijn.
Zo is een prikkeling van het onderbewustzijn op fysiek niveau al te meten voordat we bijvoorbeeld ontdekken dat iemand vals speelt.
“We wisten echter nog niet of mensen in staat zijn zonder enige aanwijzing belangrijke toekomstige gebeurtenissen te voorspellen,” zei Mossbridge.

Voorgevoel

Iemand die op het werk met een koptelefoon op een computerspel speelt kan bijvoorbeeld niet horen wanneer zijn of haar baas om de hoek komt.
“Uit onze analyse blijkt dat je de veranderingen tot 10 seconden voordat je baas verschijnt daadwerkelijk kunt opvangen mits je goed bent afgestemd
ben op je lichaam, zodat je tijdig je spel kunt afsluiten,” legde ze uit.

Dit wordt ook wel ‘voorgevoel’ genoemd of ‘het aanvoelen van de toekomst’, maar Mossbridge en andere onderzoekers weten niet zeker
of het echt de toekomst is die mensen aanvoelen.

Ze kwam op basis van de analyse van 26 studies die tussen 1978 en 2010 zijn gepubliceerd tot de conclusie dat er voorafgaand aan
een belangrijke gebeurtenis in het lichaam veranderingen optreden in het hart, brein, de longen, de huid en het zenuwstelsel.

Trucjes

Voor de meesten van ons zal dit vreemd in de oren klinken omdat we normaal gesproken niet kunnen weten wat de toekomst voor ons in petto heeft.
Door middel van bepaalde trucjes kunnen we toegang krijgen tot deze informatie, bijvoorbeeld door mensen te vragen erover te tekenen
of over de toekomst te dromen.

Dr. Mossbridge legde uit dat experimenten door de Stanford-universiteit en de CIA hebben laten zien dat mensen kunnen worden getraind om een afbeelding
of geografische locatie te tekenen die ze de volgende dag of volgende week zullen zien.

Op dezelfde manier zijn studenten van professor Garret Modell van de Universiteit van Colorado in Boulder in staat gebleken veranderingen
op de aandelenmarkt te voorspellen.

https://www.ninefornews.nl/wetenschappe ... rtenissen/
.

.

Vraag je af wat anderen van je denken
en je bent voor altijd hun gevangene.


Lao Tse

Gebruikersavatar
taigitu
Orakel
Berichten: 12772
Lid geworden op: 04 dec 2011, 14:37

Re: Kan een mens daadwerkelijk vanuit het hier en nu in de toekomst kijken?

Bericht door taigitu » 07 jan 2020, 21:39

Het hartbrein en het buikbrein

Er schuilt wijsheid in ons lichaam!
Aandacht voor de informatie die het lichaam ons schenkt is een wezenlijke focus in elke meditatie en draagt bij aan onze zelfkennis. Lichaamswijsheid is niet langer een zweverig sprookje. Kennis uit de neurowetenschappen bevestigt dat: ons lichaam verzorgt ons met kennis, die aanvullend werkt op de informatie die we van ons brein ontvangen. Ons lijf is een wezenlijke bron van lichamelijke, emotionele en sociale informatie.

Een voobeeld

Stel dat je een bekende tegenkomt. Jullie zoeken dan beide (onbewust) een natuurlijke afstand tot elkaar. Is de afstand te klein of te groot? Dan reageert ons lijf met ongemak. We voelen ons niet prettig: of té intiem, of té afstandelijk. We zijn ons meestal van dit soort ‘weten’ niet bewust maar intuïtief houden we wél de gepaste afstand in de gaten. Het gaat hierbij over een heel ander soort kennis dan ons intellectuele inschattingsvermogen. Het gaat hier om een kennis of een weten dat direct uit ons lichaam komt.

Hoe komt het dat ons lichaam deze kennis heeft?

We zien ons brein als een orgaan dat alleen in ons hoofd zetelt. Dat klopt niet. De hersenstam reikt namelijk tot diep in ons lichaam doordat hij doorloopt richting onze ruggengraat via het autonome zenuwstelsel. Je zou het autonome zenuwstelsel kunnen zien als een in het lichaam vertakt brein. In ons lichaam vinden we letterlijk hersenachtige vertakkingen met structuren die op neuronen - dat zijn zenuwcellen in onze hersenen - lijken.


Afbeelding

Het darmbrein en het hartbrein

Zo bestaan er in onze darmen zoveel neuronen-netwerken dat je ze zou kunnen vergelijken met de hoeveelheid hersenen die een kat heeft (zie onze boekentip hieronder). Ons beroemde onderbuikgevoel heeft dus een neuronale basis. Ook in ons hart zijn er soortgelijke neurale netwerken. Ons hart is dus niet alleen een pomp voor ons bloed maar ook een plek van informatie. Bovendien loopt de informatiestroom niet alleen vanuit de hersenen naar het lichaam maar ook vanuit het lichaam naar de hersenen. Dat is de fysiologische reden waarom yoga, lichaamswerk en sporten onze stemming en ons denken direct kunnen beïnvloeden. Onze hersenen ontvangen de fysieke signalen uit het lijf, reageren hierop en veranderen. Ook bij opstellingen - een therapeutische onderzoeksvorm, waarin we gebruik maken van verschillende posities in de ruimte - komen we direct in contact met verrassend nieuwe lichaamsinformatie.

Lichaamsintelligentie in een opstelling

Heb je wel eens een opstelling gedaan? Zoals gezegd maken we in een opstelling gebruik van verschillende posities in de ruimte. Telkens als we van positie veranderen verandert subtiel of opvallend ons lichaamsgevoel. Daardoor verandert vaak ook onze stemming en onze gedachten. We komen zodoende in contact met een wonderlijke lichamelijke intelligentie. We ontmoeten hier vaak ‘vergeten’ informatie die in ons lichaam opgeslagen ligt. Dit is de werking van ons impliciete geheugen. We nemen lichaamsveranderingen waar, die ook weer onze stemming en gedachten beïnvloeden en zodoende ook ons brein. We krijgen door een opstelling opeens onverwachte inzichten en verrassende oplossingen. Een wonderlijk fenomeen, dat we pas kunnen (h)erkennen, als we het zelf aan den lijve hebben ondervonden.

https://openbewustzijn.nl/hartbrein-en-buikbrein/Afbeelding

Het hart is het derde brein. Het geeft ook data door naar de hersenen.
Het heeft net als het buikbrein ook een eigen geheugen.
.

.

Vraag je af wat anderen van je denken
en je bent voor altijd hun gevangene.


Lao Tse

Gebruikersavatar
univers
Observer
Berichten: 27225
Lid geworden op: 27 jan 2013, 11:10

Re: Kan een mens daadwerkelijk vanuit het hier en nu in de toekomst kijken?

Bericht door univers » 07 jan 2020, 22:35

Ik vind het woord 'kijken' in de toekomst niet juist.
Het woordje zien, is dat niet toepasselijker ?
Mij gebeurd het spontaan, heb er geen grip op.
Zo heb ik eens op een heel kwetsbaar moment dingen gezegd zonder dat het
door mijn denkraam ging. Ik schrok zelf heel erg omdat ik de ander dacht te kwetsen.
Gebeurd mij ook wel eens.
Dan kan ik me wel voor mijn kop slaan, en dan denk ik hou die grote waffel van je, nou eens dicht.
Bij Reikibehandelingen ineens out of the blue met een diagnose van iets komen ( heb totaal geen medische achtergrond ), wat later door behandelde bij huisarts bezoek bevestigd werd.
Ik ben daar mee gestopt, zag heel het levensbeeld voorbijkomen, als ik iemand aanraakte.
Zag heel de levens energie door het lichaam stromen, ook de plek des onheils.
Met de pendel gaat het net zo goed, en dan komen de buikgevoelens, die het doorgeven.
Het is zo als ik het voel.
Een mens is net een open boek, je moet het enkel kunnen lezen.

Gast1

Re: Kan een mens daadwerkelijk vanuit het hier en nu in de toekomst kijken?

Bericht door Gast1 » 08 jan 2020, 08:54

Dit blijft interessant:
taigitu schreef:
07 jan 2020, 17:45
Zo heb ik eens op een heel kwetsbaar moment dingen gezegd zonder dat het door mijn denkraam ging.
Ik schrok zelf heel erg omdat ik de ander dacht te kwetsen.

[ knip ]

Het was niet zo dat ik het hele plaatje 'zag' en vertelde. Nee,wat ik zei floepte ongecontroleerd mijn mond uit.
Ik had dit nooit durven zeggen als ik wist dat ik dit zou gaan zeggen. Die controle vooraf was onmogelijk, ik hoorde het pas toen ik het zei.
Heel herkenbaar.
Ik 'voel' bepaalde zaken 'aan' en vervolgens gebeuren ze.
Ik kan die 'gevoelens' niet sturen, ze overkomen mij.
Op een wat later moment ga ik voor het hier geschrevene eens goed voor zitten.

Dank voor de bijdrage.

Gebruikersavatar
MetalPig
"Oh no, not again."
Berichten: 11748
Lid geworden op: 28 feb 2006, 11:18

Re: Kan een mens daadwerkelijk vanuit het hier en nu in de toekomst kijken?

Bericht door MetalPig » 09 jan 2020, 10:44

taigitu schreef:
07 jan 2020, 21:19
Wetenschappers ontdekken dat het hart en brein reageren op toekomstige gebeurtenissen, voordat ze plaatsvinden.
Dat heet toch gewoon anticiperen? Het brein is continu bezig met het voorspellen van de toekomst en het voorbereiden van reacties op toekomstige situaties. Het zou bijvoorbeeld een dikke puinhoop in het verkeer worden als we dat niet zouden doen.

Gebruikersavatar
taigitu
Orakel
Berichten: 12772
Lid geworden op: 04 dec 2011, 14:37

Re: Kan een mens daadwerkelijk vanuit het hier en nu in de toekomst kijken?

Bericht door taigitu » 09 jan 2020, 11:17

MetalPig schreef:
09 jan 2020, 10:44
taigitu schreef:
07 jan 2020, 21:19
Wetenschappers ontdekken dat het hart en brein reageren op toekomstige gebeurtenissen, voordat ze plaatsvinden.
Dat heet toch gewoon anticiperen? Het brein is continu bezig met het voorspellen van de toekomst en het voorbereiden van reacties op toekomstige situaties. Het zou bijvoorbeeld een dikke puinhoop in het verkeer worden als we dat niet zouden doen.
Je kan het niet vergelijken zoals bij deelname aan het verkeer. Dan zit je in situatie die je al zoveel malen hebt meegemaakt
dat er in je hoofd evenveel situaties en reacties hierover zijn opgeslagen en dus paraat liggen. En dan kan het zelfs fout uitpakken.
Zo kon ik niet weten dat de persoon die in coma lag zou reageren als hij bezoek kreeg van zijn zus. Ikzelf was niet bij hem geweest,
al jaren niet. Het was een reis naar Antwerpen die gemaakt moest worden, wat ook weer de nodige tijd kostte.
In deze gebeurtenis ging ik uit van een definitief afscheid. Dan flap ik er iets uit wat haaks staat op de verwachting van overlijden.
Ik schrok van mezelf omdat ik zelf ook dan eerst hoorde, en gelijk begreep wat de consequentie kon zijn van wat ik zei.
Het is geen anticiperen wat op zo'n moment gebeurt. Het overkomt je. En dat is soms heel moeilijk als er derden bij betrokken zijn.

Zo overkwam het me ook eens dat ik ergens naar toe fietste via een route die ik altijd reed.
Halverwege sla ik zonder denken ineens rechtsaf. Toen dacht ik 'waarom ga ik hier rechtsaf'?
Later bleek dat op die route die ik altijd reed een hele straat was open gebroken en je heel
moeilijk over alle zand en stenen verder kon komen. Op zulke momenten ben ik een en al verbazing....
Het zijn onbegrijpelijke momenten maar ze komen voor, en niet alleen bij mij.
.

.

Vraag je af wat anderen van je denken
en je bent voor altijd hun gevangene.


Lao Tse

Gast1

Re: Kan een mens daadwerkelijk vanuit het hier en nu in de toekomst kijken?

Bericht door Gast1 » 09 jan 2020, 13:44

taigitu schreef:
09 jan 2020, 11:17
Het zijn onbegrijpelijke momenten maar ze komen voor, en niet alleen bij mij.
Klopt.

Gebruikersavatar
Kristof Piessens
Onderzoeker
Berichten: 951
Lid geworden op: 05 mar 2015, 23:36

Re: Kan een mens daadwerkelijk vanuit het hier en nu in de toekomst kijken?

Bericht door Kristof Piessens » 09 jan 2020, 18:13

taigitu, in je tweede stuk tekst heb je het over het plots afslaan en af te wijken van de route die je gewoon was, heb zelf dat ook al eens een paar keer voorgehad, zonder op voorhand informatie van te hebben dat die of die straat opengebroken zou zijn en er niet door kan gegaan worden.
In dat geval is het van een voorgevoel dat er aan de route zonder info op voorhand iets niet pluis was/is.

Achteraf als ik wat tijd heb en weet niet wat doen, deed ik dat toch maar een willekeurige fietstochtje met in het achterhoofd wat er eerder gebeurde en was ik nieuwsgierig over het waarom dat ik een totaal andere route of handeling deed, meestal waren die banen opengebroken of afgesloten voor werken waar geen verkeer door mag/kan. Maar de laatste jaren is het echt voor mij op dat gebied op een zeer laag pitje gaan werken, waarom weet ik niet maar ik vermoed dat dat nog te maken heeft met mijn engagement die ik wou aangaan maar dat niet waarmaakte, nu wordt ik binnenkort 40 en qua ambities en toekomstplannen is het echter een teleustellend geheel geworden, weet niet meer hoe ik me op het juiste pad kan krijgen !
Duister voedt zich met licht, licht voedt zich met licht, lichtkracht versterkt elkaar zonder hulp van het duister, zonder licht kan duister geen bestaan kennen.

Gebruikersavatar
taigitu
Orakel
Berichten: 12772
Lid geworden op: 04 dec 2011, 14:37

Re: Kan een mens daadwerkelijk vanuit het hier en nu in de toekomst kijken?

Bericht door taigitu » 09 jan 2020, 21:12

Kristof Piessens schreef:
09 jan 2020, 18:13
taigitu, in je tweede stuk tekst heb je het over het plots afslaan en af te wijken van de route die je gewoon was, heb zelf dat ook al eens een paar keer voorgehad, zonder op voorhand informatie van te hebben dat die of die straat opengebroken zou zijn en er niet door kan gegaan worden.
In dat geval is het van een voorgevoel dat er aan de route zonder info op voorhand iets niet pluis was/is.
Het enige wat voor mij een aannemelijke verklaring is, en die houd tot nu toe stand, is dat we zenders/ontvangers zijn.
Ik weet dat ik dat vaker schrijf. Op de plek waar dus die straat wordt opgebroken zijn meerdere mensen aan het werk.
Tevens wonen daar mensen die dit waarnemen, opslaan op hun 'harde schijf' en er mee moeten omgaan. Dus er over denken
hoe ze zich verplaatsen rondom die straat die overhoop is gehaald. Misschien moeten ze hun auto ergens anders parkeren,
kunnen hun kinderen niet voor de deur spelen.... er zijn zoveel redenen waarom mensen zich o.a. mentaal bezig houden
met die situatie. Je zou je kunnen voorstellen dat al dat verzamelde 'hersenwerk' zich als een wolk boven die wijk vormt en
dat mensen die hiervoor open staan als het ware onbewust 'inloggen' in die wolk. We 'ontvangen data waarop ons systeem
reageert zonder dat we daar op dat moment enige 'inspraak' op hebben. Dus dat ik in de buurt van die opgebroken straat
rechtsaf sloeg was daar een gevolg van.
Evenzo kan ik ook zender zijn en dan denk ik o.a. aan telepathie. Ook is het mij niet vreemd dat ik op afstand iemand
energetisch behandel. Dat doe ik sinds mijn hartinfarct nog maar zelden, maar voor vrienden af en toe wel.
Hierbij stuur ik bewust energie naar de ander. Dus naar een plek waar onbalans is, en waar speciale meridiaanpunten
liggen die daardoor zelfheling bevorderen. En het leuke is dat ik daar meestal geen vaste tijd voor afspreek en zodoende
door na te vragen kan controleren of de behandeling is opgemerkt.
Kristof Piessens schreef:
09 jan 2020, 18:13
Achteraf als ik wat tijd heb en weet niet wat doen, deed ik dat toch maar een willekeurige fietstochtje met in het achterhoofd wat er eerder gebeurde en was ik nieuwsgierig over het waarom dat ik een totaal andere route of handeling deed, meestal waren die banen opengebroken of afgesloten voor werken waar geen verkeer door mag/kan. Maar de laatste jaren is het echt voor mij op dat gebied op een zeer laag pitje gaan werken, waarom weet ik niet maar ik vermoed dat dat nog te maken heeft met mijn engagement die ik wou aangaan maar dat niet waarmaakte, nu wordt ik binnenkort 40 en qua ambities en toekomstplannen is het echter een teleurstellend geheel geworden, weet niet meer hoe ik me op het juiste pad kan krijgen !
Ook ik ging controleren waarom ik van route veranderde. Ik wilde zeker weten wat er aan de hand was.
En het heeft gezorgd dat ik vertrouwen kan hebben in dit soort ongewone voorvallen en hoe ze me 'over kunnen nemen'.
Dat dit soort gebeurtenissen op een laag pitje is komen te staan..... zou het kunnen dat je een bepaalde uitkomst
in je hoofd hebt/had hierbij. Want ik ervaar zelf juist dat we onszelf dan blokkeren.
Iets simpels in deze..... Ik heb de afgelopen jaren, als voorzitter van een spirituele vereniging, dingen nodig gehad
om bepaalde avonden in te vullen. Als vereniging heb je een krappe kas, dus het moest goedkoop.
Zo had ik een perforator nodig die gelijk 4 gaten prikte. Maar in de winkels was die te duur voor onze kleine kas.
Dan liet ik het zoeken 'los' en ging ervan uit dat het op mijn pad zou komen voor een redelijke prijs.
Ik vind rommelmarkten erg leuk en koop daar vaak boeken en andere interessante (voor mij) dingen.
Op een middag loop ik hier in de stad op de Hoogstraat, een winkelstraat waar een winkel was die diverse
spullen verkocht van bijv. failliete winkels. Daar loop ik rond en zie in een hoek van de winkel, op een hoog kastje
de perforator staan die ik had gezocht. Ik pakte hem en hij was nieuw. Ik loop naar de dame achter de kassa
en vertel dat ik deze perforator zocht voor mijn vereniging. En dat hij in de boekwinkel te duur was. Ik vroeg
wat hij koste. Tot mijn grote verbazing kreeg ik die perforator voor niets...... Je snapt, je kon me omver blazen....
Ik heb vaker dit soort ervaringen gehad. Ik heb hier al eens over geschreven. Het ligt soms werkelijk op het
fietspad voor mij, juist datgene wat ik eerder zocht. Door het zoeken los te laten en de verwachting dat het
kan worden ingevuld door de kosmos, schep ik ruimte om het naar me toe te laten komen. Er is een onbewuste
alertheid die me aanstuurt(?) op het moment dat het me wordt 'aangereikt/zichtbaar' is.
Je zou eens kunnen filosoferen met jezelf hoe jij de laatste tijd met jezelf bent om gegaan.
Waar lag de laatste tijd de focus op en hoe dwingend was die. Want je hebt alles nooit helemaal zelf in de hand.
Was er ruimte in momenten van beslissingen om even wat gas terug te nemen en breder te kijken wat er wel kon
hoewel dat niet helemaal gepland was. Ik schrijf hier nu zo maar wat. Ik heb het gevoel dat er af en toe
soort van zijweggetjes waren die niet zomaar zich aan je voordeden. Ik weet niet of je hier iets aan heb
maar schrijf het toch maar. Ik hoop dat je de ruimte mag ervaren die zorgt dat je meer bij jezelf kan blijven
en open staat zoals je al eerder hebt ervaren.
.

.

Vraag je af wat anderen van je denken
en je bent voor altijd hun gevangene.


Lao Tse

Gast1

Re: Kan een mens daadwerkelijk vanuit het hier en nu in de toekomst kijken?

Bericht door Gast1 » 10 jan 2020, 06:41

Op dit moment sla ik wegen in, waarbij ik niet anders kan en waarbij ik oprecht niet weet waar ze naar toe leiden.
Ik geloof echter dat ik nog nooit eerder zo gelovig ben geweest en dat ik meer dan ooit vertrouw in de Kracht (met een hoofdletter) in mij.
In God die in mij is en om mij heen en ...

Ik sluit aan: Er is een onbewuste alertheid (Kracht) die me aanstuurt op het moment dat het me wordt 'aangereikt/zichtbaar' is.

Gebruikersavatar
Peter Sattva
Student
Berichten: 20
Lid geworden op: 24 feb 2020, 13:14

Re: Kan een mens daadwerkelijk vanuit het hier en nu in de toekomst kijken?

Bericht door Peter Sattva » 24 feb 2020, 21:57

Je kan zelfs het heden en verleden beïnvloeden! Ons brein en ons hart reiken verder dan alleen ons hoofd, of lijf; getuige een ECG, of EEG, dat gemeten wordt buiten ons lijf.
We hebben geleerd dat we 'vast' zitten in ons lijf, maar ik heb ervaren dat onze 'geest' in staat is tot 'onmogelijke' dingen. Al lang geleden heeft de wetenschap onze werkelijkheid beperkt door hun definitie van die werkelijkheid. Rupert Sheldrake, die ik persoonlijk de hand heb mogen schudden, maakt duidelijk waar de wetenschap 'de fout' in gaat.
https://duckduckgo.com/?q=the+science+d ... ybPD0VsFP0
We zijn tot véél meer in staat dan ons verteld wordt! Even kort: ik loop nog steeds, nadat ik op mijn 34ste een dubbel rugfractuur op liep en in een rolstoel eindigde. Daarna verbrijzelde ik mijn rechterenkel, brak mijn schouder in het gewricht, raakte een kwart van mijn hersenen kwijt en een half jaar terug verbrijzelde ik mijn bekken toen ik van een dak af donderde. Mijn heup schoot door mijn acetabulum (heupkom) en de orthopeed bood me morfine en een operatie aan en eventueel een nieuwe heup. Ik weigerde alles en stelde dat ik binnen een maand weer thuis zou zijn. Daarna verdween hij gepikeerd en ik heb 'm nooit meer gezien. Drie weken later was ik thuis en ik heb afgelopen herfst weerAfbeelding[/img] motor gereden. Ik heb röntgen foto's van mijn bekken en MRI's van mijn hoofd, om mijn verhaal te staven.
Dit niet om te vertellen hoe 'goed' ik ben, maar om iedereen te vertellen wat er allemaal kan en dat ze niet alles moeten accepteren als 'waarheid'. Jij bent de enige die jouw waarheid bepaalt. Het jammere is dat we onze waarheid te vaak laten bepalen door mensen die ervoor geleerd hebben en dat is vaak de wetenschap.
Toen ik ontdekte dat 'onmogelijk' slechts een menselijk concept van totaliteit is,
besloot ik dat alles dus mogelijk is, als je dat concept loslaat.

Gebruikersavatar
univers
Observer
Berichten: 27225
Lid geworden op: 27 jan 2013, 11:10

Re: Kan een mens daadwerkelijk vanuit het hier en nu in de toekomst kijken?

Bericht door univers » 24 feb 2020, 22:09

Zelf genezing. ;P!
Een mens is net een open boek, je moet het enkel kunnen lezen.

Gast1

Re: Kan een mens daadwerkelijk vanuit het hier en nu in de toekomst kijken?

Bericht door Gast1 » 24 feb 2020, 22:30

Van harte welkom nogmaals Peter Sattva :post:

Plaats reactie