Waar komt religie vandaan?

Christendom, Islam, Boeddhisme, het leven, de dood, bijbel- en koranteksten. Al ben je agnost of polytheïst, je bent hier welkom om er over te praten.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
taigitu
Orakel
Berichten: 10705
Lid geworden op: 04 dec 2011, 14:37

Waar komt religie vandaan?

Bericht door taigitu » 06 jul 2019, 09:22

Waar komt religie vandaan?

Marjolein Overmeer en Mariska van Sprundel | 23 mei 2019


Waar vroeger vrijwel elke Nederlander christelijk was en naar de kerk ging, shopt een deel van de gelovigen nu elementen uit verschillende religies bij elkaar.
Waar komt religie vandaan en waarom is de één er vatbaarder voor dan de ander? Antwoorden uit de evolutionaire biologie, theologie en neurowetenschap.


Meditatie is vooral bekend uit het hindoeïsme en boeddhisme.

Tegenwoordig is de westerse samenleving individualistischer dan ooit. Dit is ook terug te zien aan het dalende aantal kerkbezoekers en het ontstaan van andere vormen van religiositeit. Een deel van de gelovigen kiest nu elementen uit verschillende religies en stromingen en maakt daar een eigen geloofsovertuiging van. Bijvoorbeeld door als christen te mediteren of je bezig te houden met astrologie of tarot. Wat bepaalt welke religieuze keuze jij maakt? Wat is bijvoorbeeld de rol van je brein, opvoeding en de samenleving hierin? Waar komt religie überhaupt vandaan? Neurowetenschappers en theologen hebben hier zo hun eigen ideeën over, maar zijn het vast over één ding eens: religie is complex.

Morele goden

Ergens in de evolutie van de mens moet religie ontstaan zijn. Michiel van Elk, cognitief neurowetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam en gespecialiseerd in religie, legt uit: “Waarschijnlijk is religie ooit ontstaan als bijproduct. Door de manier waarop ons brein ging werken, konden we ons dingen gaan voorstellen als leven na de dood, ons doel op de wereld en onsterfelijkheid.” Fenomenen waar onze voorouders geen aanstichter voor konden aanwijzen, zoals de beweging van planeten, vulkaanuitbarstingen en bliksem, schreven ze toe aan hogere machten. Dit primitieve geloof hielp hen de wereld te begrijpen. Van Elk: “We begonnen betekenis te zien in gebeurtenissen en gingen in geesten en demonen geloven.”

Wanneer mensen in hogere machten gingen geloven is moeilijk te bepalen, maar de meer moderne vorm van religie is een vrij recente uitvinding. Vanaf zo’n tienduizend jaar geleden ontstonden namelijk de grotere en complexere samenlevingen en begonnen mensen te geloven in morele goden. Dit religieuze element bevorderde de samenwerking en verbinding tussen grote groepen mensen. “Als samenlevende groepen groter worden, lukt het niet meer om iedereen in de gaten houden. Geloven in een God die je beloont als je je goed gedraagt en straft als je je niet aan de regels houdt, was de oplossing”, volgens Van Elk.

Afbeelding

Stonehenge, begraafplaats en locatie voor religieuze rituelen uit de Nieuwe Steentijd.

Vatbaar voor religie

Als geloof in het bovennatuurlijke iets is wat mensen ontwikkelden tijdens de evolutie, zit het bij ieder van ons ingebakken. Dan heb je weinig keus, zou je zeggen. Waarom is de één dan extreem gelovig, maar zijn anderen dat niet? “De belangrijkste factor die voorspelt of mensen religieus zijn is hun opvoeding”, zegt Van Elk. Oftewel, naar de kerk gaan en bidden kijk je af bij je ouders. In dat opzicht is religie ook niet echt een vrije keus: je ouders kies je niet zelf. Al kun je het geloof als je ouder bent natuurlijk wel van je afschudden. Van Elk: “Aan de andere kant is er wel variatie in hoe gevoelig mensen zijn voor religieuze ervaringen, zoals een openbaring of het horen van Gods stem.”

Ontvankelijkheid voor het ‘onalledaagse’ verschilt tussen mensen, bevestigt onderzoek uit 2016 van psycholoog David Maij, die destijds promoveerde bij Van Elk. Op muziekfestival Lowlands deed hij een experiment met de ‘Godhelm’, een technisch uitziende helm die via elektromagnetische stimulatie mystieke ervaringen zou oproepen in het brein. Zo’n 180 geblinddoekte festivalgangers probeerden hem uit. Alleen deed de helm, een omgebouwde snowboardhelm, helemaal niks. Desondanks rapporteerde één op de vijf deelnemers sterke of minder sterke bovennatuurlijke ervaringen, variërend van ‘buiten het lichaam treden’ tot trillen en ‘krachten’ voelen.

Sommigen hebben de meest fantastische, of donkere, ervaringen, terwijl anderen helemaal niks meemaken. Hoe kan dat? Verwachtingen spelen hierbij een grote rol. Mensen die spirituele ervaringen meemaken, hebben over het algemeen een levendig voorstellingsvermogen, weet Van Elk. Als ze een boek lezen worden ze die fictieve wereld ingetrokken, bij een film kruipen ze in de huid van de hoofdpersoon. Van Elk: “Er zit zeker een erfelijke component in, waardoor sommige mensen bij wijze van spreken meer aanleg hebben om religieus te worden.”

Het brein van gelovigen


Die aanleg komt niet voort uit één hersengebiedje dat verantwoordelijk is voor spiritualiteit. Zo’n ‘Godspot’ bestaat niet, verzekert Van Elk. Het hele brein doet mee. Neurowetenschappers kunnen inmiddels goed verklaren hoe religieuze ervaringen en spiritualiteit tot stand komen in de hersenen. Met MRI-scanners meten ze welke hersengebieden actief worden bij religieuze handelingen.

Bij bidden is er bijvoorbeeld activiteit in gebieden die ook actief worden bij nadenken over andere mensen, een interne dialoog voeren en plannen maken voor de toekomst. “Aan religie zijn veel aspecten verbonden, zoals bidden, rituelen, mediteren, nadenken over God. Bij al die aspecten gebeurt er weer iets anders in de hersenen.” Dat er een relatie is tussen de ontwikkeling van het brein en religie staat vast. Van Elk: “Onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat mensen na beschadiging van een specifiek hersengebied – zoals de temporaal-pariëtale junctie, een gebiedje aan de zijkant van ons brein – hyperreligieus of spiritueler worden. Mensen bij wie een ander deel van het brein beschadigd is, laten dit effect niet zien, waardoor we kunnen uitsluiten dat de verandering optreedt omdat men geconfronteerd wordt met ziekte en sterfelijkheid. Het lijkt er dus op dat als er iets in de biologie verandert, mensen daarmee ook ontvankelijker kunnen worden om religieus te zijn.”

Natuurschoon

De ervaringen van religieuzen en niet-religieuzen verschillen niet eens zoveel van elkaar. Je hoeft in ieder geval niet in het bovennatuurlijke te geloven om gevoelens van ontzag en verwondering te ervaren. Van Elk en zijn collega’s lieten proefpersonen in een MRI-scanner video’s zien van onder andere landschappen met watervallen, bergen en oceanen. Natuurschoon kan zo overweldigend en intens zijn, dat in de hersenen het default mode-netwerk even pauze neemt, zagen ze. Dit netwerk is normaal gesproken actief als we aan zelfreflectie doen, problemen blijven herkauwen en ons zorgen maken.

“Als je wordt opgezogen in een mooi natuurlandschap, wordt die zelfreflectie even onderbroken”, legt Van Elk uit. Bij LSD-gebruik zie je hetzelfde gebeuren. Of je het een spirituele ervaring noemt is aan jezelf; dat hangt af van je eigen interpretatie. “Een gelovige zal er Gods hand in zien, terwijl de natuurwetenschapper misschien denkt: wat is de wereld toch mooi door natuurlijke selectie.”

Religieshoppers

Theoloog Manuela Kalsky, hoogleraar aan de Vrije Universiteit, is het daarmee eens: “Wanneer je wordt geraakt door iets in de natuur, kun je dat ook een godservaring noemen. Religieus zijn hoeft niet per se samen te gaan met een goddelijke openbaring. Je kunt geraakt worden door iets wat groter is dan jezelf, dat je niet goed in woorden kunt vatten.”

Kalsky deed recent onderzoek naar religieuze meerstemmigheid, ook wel ‘flexibel geloven’ genoemd. Hierbij keek ze hoe Nederlanders vandaag de dag geloven en waar dat geloof uit bestaat. Een deel van de gelovigen combineert namelijk elementen uit verschillende levensbeschouwingen en vormt zo een eigen geloofsovertuiging. Deze ‘religieshoppers’ komen nauwelijks terug in de officiële statistieken omdat die te beperkt zijn, aldus Kalsky. “Bij de standaard vragenlijsten naar religie kun je meestal maar één vak aanvinken, je bent boeddhist of christen of joods enzovoort. Dat je beide of alle drie tegelijk kunt zijn, behoort niet tot de mogelijkheden.”

Ze is geen fan van de term religieshoppers omdat ze hem denigrerend vindt en hij oppervlakkigheid suggereert. “Uit ons onderzoek blijkt dat dit niet het geval is. Bovendien zijn religies altijd combinaties van verschillende stromingen. Kijk maar naar het christendom, dat is een samenraapsel van Joodse, Egyptische en Griekse invloeden en natuurreligies. Religies zijn continu in ontwikkeling, met als gevolg dat er verschillende stromingen ontstaan, zoals binnen het christendom de katholieken en protestanten”, legt Kalsky uit.

Ze benadrukt dat elke religie te divers en complex is om in zijn geheel te kunnen overzien, laat staan na te leven. “Religies worden gevormd door mensen en door de context waarin zij bestaan. Het katholicisme in Zuid-Amerika is anders dan dat in Afrika, ook al horen beide bij dezelfde katholieke kerk.” Een definitie van wat religie is of precies inhoudt, is mede daarom moeilijk te geven, volgens Kalsky.

Anders religieus

De jaren zestig van de vorige eeuw betekende het einde van de verzuiling en de opkomst van het individualisme. Tot die tijd was bijna iedereen in Nederland een belijdend christen die elke zondag naar de kerk ging. Vandaag de dag is dat nog maar een kwart van de bevolking, maar dat wil niet zeggen dat we zoveel minder religieus zijn geworden, meent Kalsky. “Tegenwoordig zijn Nederlanders anders religieus, maar niet per se minder. In ons onderzoek geeft 64 procent aan wel degelijk religieus te zijn.”

Hiervan is 41 procent mono-religieus, dat wil zeggen aan een enkele religie verbonden, en heeft 23 procent iets met twee of meer religieuze tradities. Deze meervoudig religieuzen zijn weer onderverdeeld in drie categorieën: drie procent combineert de leer van twee of meer religies of stromingen, vaak boeddhisme en christendom, en twaalf procent heeft één geloofstraditie als basis en vult deze aan met elementen uit andere religies. De laatste groep, de acht procent flexibel gelovigen, combineert elementen uit verschillende religies en levensbeschouwingen en stelt zo zijn eigen zingeving samen.

Flexibel geloven of spiritualiteit valt volgens Kalsky dus ook onder religie. “Wanneer iemand spiritueel is ingesteld, maar niet binnen het klassieke plaatje valt van gelovig of atheïst, wil dat niet zeggen dat hij niet-religieus is. Je hebt van die ingekleurde wereldkaarten voor het onderwijs: hier wonen de christenen, daar de hindoes, daar de moslims. Fijn overzichtelijk, maar die hokjes zijn er vaak niet in de werkelijkheid. In samenlevingen met een grote culturele en religieuze diversiteit, zoals in Azië, is het veel gewoner om elementen uit verschillende religies te combineren.”

Voor Japanners is het bijvoorbeeld heel gewoon om boeddhisme en shintoïsme te betrekken op verschillende aspecten van hun leven. In Europa was het christendom lang de heersende religie, maar dat is aan het veranderen. Het aantal gelovigen in andere religies en religieuze belevingen groeit duidelijk. “Dat wordt nogal eens over het hoofd gezien als wordt gesteld dat Nederlanders niet meer gelovig zijn, en dat komt omdat deze vorm van religiositeit ontglipt aan de traditionele definities en criteria zoals het lid zijn van een kerk”, aldus Kalsky.

Afbeelding

Er is niet één ‘Godspot’ in de hersenen die religieus maakt. Het hele brein is erbij betrokken.

Maar wanneer je zelf rationeel de elementen uit verschillende religies kiest, zoals de flexibel gelovigen, betekent dat dan dat religieus zijn een vrije keus is? Kalsky denkt van niet. “Je kiest niet voor een religie of religieus zijn als je daar niet gevoelsmatig door aangesproken wordt. Het is eerder een wisselwerking. Mensen geloven omdat zij in hun leven naar zin en betekenis verlangen, zeker als je op een punt in je leven bent beland waar lijden een rol speelt. Wanneer blijkt dat het leven toch niet maakbaar is, probeer je tot de essentie van het leven te komen. En religie gaat over fundamentele zijns-vragen: de betekenis van leven en dood, waarom we op aarde zijn.”

De keuze om spiritueel te worden, of zelfs religieus, is geen kwestie van een knop omzetten, zegt ook neurowetenschapper Van Elk. ‘Zo, en nu ga ik in God geloven’, dat werkt niet, zelfs niet met de juiste dosis hersenstimulatie. Een bepaald patroon van hersenactiviteit is maar één aspect van geloven. Ook hij denkt dat de keuze voor veel mensen begint met innerlijke onrust en een zoektocht naar zingeving. Mensen die vanuit hun persoonlijkheid meer openstaan voor nieuwe ervaringen, zullen actiever op zoek gaan.

https://www.nemokennislink.nl/publicati ... e-vandaan/
.

.

Vraag je af wat anderen van je denken
en je bent voor altijd hun gevangene.


Lao Tse

Gebruikersavatar
Pierre
PC
Berichten: 18273
Lid geworden op: 07 apr 2012, 09:09

Re: Waar komt religie vandaan?

Bericht door Pierre » 06 jul 2019, 11:17

Marjolein Overmeer en Mariska van Sprundel schreef:Waar komt religie vandaan?
Blijft een fascinerend thema.
Ik zie het als een overblijfsel van de 'herinnering' van ons als sterrenstof, opgeslagen in de pijnappelklier (epifyse).
De reden dat wij steeds en almaar weer gefascineerd raken door 'wat daarboven is' ...

Daarom kijken wij naar boven, daarom zijn we bepaalde zaken (goden) gaan aanbidden, geheel vergeten dat wat we daar buiten en boven zoeken, diep in ons binnenste te vinden en te openen is.
Geloof het of niet ...

Gebruikersavatar
Kristof Piessens
Onderzoeker
Berichten: 521
Lid geworden op: 05 mar 2015, 23:36

Re: Waar komt religie vandaan?

Bericht door Kristof Piessens » 06 jul 2019, 11:41

Ik vind het ook steeds een fascinerende onderwerp, onder spirituele mensen is het vaak een zaak van weten dat bepaalde woorden zoals 'religie' ergens vandaan komt, al dan niet vervormd tot het woord van vandaag, en dus neerkomt op de oorspronkelijke doel van dat woord.

'Verbinden' is in dat geval jouw eigen connectie bewust leven/ervaren.

Wat de context aangaat zal ik maar zeggen dat 90 procent van de wereldbevolking zo goed als onmogelijk de andere werelden kennen of weten, de zeldzame 10 procent van de wereldbevolking kennen de wereld al achter de wereld van vandaag, hier slaat de zuivere 'verbinding' op neer, in slaapfase gebeurd meer dan wat je op het fysieke vlak als beperkende tijdrovende weg kunt creëren.
Duister voedt zich met licht, licht voedt zich met licht, lichtkracht versterkt elkaar zonder hulp van het duister, zonder licht kan duister geen bestaan kennen.

Gebruikersavatar
taigitu
Orakel
Berichten: 10705
Lid geworden op: 04 dec 2011, 14:37

Re: Waar komt religie vandaan?

Bericht door taigitu » 06 jul 2019, 11:42

Pierre schreef:
06 jul 2019, 11:17
Marjolein Overmeer en Mariska van Sprundel schreef:Waar komt religie vandaan?
Blijft een fascinerend thema.
Ik zie het als een overblijfsel van de 'herinnering' van ons als sterrenstof, opgeslagen in de pijnappelklier (epifyse).
De reden dat wij steeds en almaar weer gefascineerd raken door 'wat daarboven is' ...

Daarom kijken wij naar boven, daarom zijn we bepaalde zaken (goden) gaan aanbidden, geheel vergeten dat wat we daar buiten en boven zoeken, diep in ons binnenste te vinden en te openen is.
Ik zie het omdat de mens zich veilig en geborgen wil voelen.
Zeker in tijden dat het natuurgeweld niet logisch verklaard kon worden en er goden
werden verzonnen die boos waren en daar om de bliksem in liet slaan in een hoog gebouw of zo.
Dat kwam dan omdat mensen de opgelegde regels hadden geschonden. Zo kregen autoritaire
mensen grip op 'simpeler' mensen en dan waren er ook regels waar je het mee kon goedmaken
of er werden andere 'straffen' opgelegd. Avé Mariaatjes bijvoorbeeld opleggen en dan was het vergeven....
En zo zijn er meer verklaringen van 'bijzondere gebeurtenissen' in de bijbel die afgeleidt zijn
van natuurlijke oorsprong, die mensen bang maakten maar door God daar verantwoordelijk te
stellen als 'Grote Baas' de mensen hun angst konden overwinnen. Want met God was iets te regelen.
Een paar wees gegroetjes, een donatie of een kwijtschelding (aflaat), of een reis naar Mekka.


Zo was ik ooit een keer aan het 'filosoferen' over Mozes en het scheiden van de zee.
Later kwam ik onderstaand artikel tegen, wat voor mij bevestigde wat ik zelf al als aannemelijk
had aangenomen, namelijk het natuurgeweld van een vloedgolf. Die start vaak met het krachtig
terugtrekken van het water van de kust, om even later met een enorme kracht alles te overspoelen
tot heel ver het land in, alles overspoelend en/of vernietigend. Hieronder een artikel wat ik later tegen kwam

Afbeelding

'Mozes scheidde Rode Zee misschien niet'


Mozes heeft de Rode Zee wellicht niet gescheiden, maar een sterke oostenwind kan het water hebben teruggedreven zoals de Bijbel en de Koran beschrijven.

21 september 2010

Dat blijkt uit computersimulaties van het Amerikaanse National Center for Atmospheric Research NCAR en de Universiteit van Colorado in Boulder.

Exodus

De studie bekeek hoe wind het water beïnvloedt. ‘De simulaties komen vrij nauwkeurig overeen met de beschrijving in bijbelboek Exodus’, zei coördinator Carl Drews van NCAR dinsdag. ‘Het scheiden van zeeën kan worden verklaard door vloeistofdynamiek. De wind beweegt het water zodanig dat er een veilige passage ontstaat tussen de twee delen.’

Religieuze teksten beschrijven hoe Mozes de zee in tweeën deelde, zodat het volk van Israël veilig uit Egypte kon vluchten. De drieduizend achtervolgende soldaten van de Egyptische Farao verdronken.

Religieuze teksten beschrijven hoe Mozes de zee in tweeën deelde, zodat het volk van Israël veilig uit Egypte kon vluchten. Toen het water later samenvloeide, verdronken de drieduizend achtervolgende soldaten van de Egyptische farao.

Legendarische overtocht

Het team onderzoekers stelden een mogelijke locatie vast voor de legendarische overtocht. Ze hanteerden verschillende landformaties die konden bestaan en misschien leidden tot de scheiding van de zee. Het model vereist een U-vorm van de rivier Nijl en een ondiepe lagune langs de kustlijn. Het toont dat het water uiteen gedreven kan worden als de wind twaalf uur lang met 100 kilometer per uur over het water blaast.

‘Deze landbrug is dan drie à vier kilometer lang en vijf kilometer breed. Het blijft vier uur open’, schrijven de onderzoekers in de Public Library of Science PLoS ONE. ‘Mensen zijn altijd gefascineerd geweest door het verhaal in Exodus. Ze vragen zich af of het gebaseerd is op historische feiten’, zei coördinator Drews. ‘Deze studie toont aan dat het de beschrijving van het scheidende water een basis heeft in de wetten van de fysica.’

https://www.volkskrant.nl/wetenschap/mo ... ~bdc3b90c/
.

.

Vraag je af wat anderen van je denken
en je bent voor altijd hun gevangene.


Lao Tse

Gebruikersavatar
Pierre
PC
Berichten: 18273
Lid geworden op: 07 apr 2012, 09:09

Re: Waar komt religie vandaan?

Bericht door Pierre » 06 jul 2019, 11:54

taigitu schreef:
06 jul 2019, 11:42
Ik zie het omdat de mens zich veilig en geborgen wil voelen.
Zeker in tijden dat het natuurgeweld niet logisch verklaard kon worden en er goden
werden verzonnen die boos waren en daar om de bliksem in liet slaan in een hoog gebouw of zo.
Dat kwam dan omdat mensen de opgelegde regels hadden geschonden. Zo kregen autoritaire
mensen grip op 'simpeler' mensen en dan waren er ook regels waar je het mee kon goedmaken
of er werden andere 'straffen' opgelegd. Avé Mariaatjes bijvoorbeeld opleggen en dan was het vergeven....
Ik kan me daar uiteraard veel bij voorstellen.
Maar 'Avé Mariaatjes' ...

Ik vind ze allemaal even prachtig en 'hemels':

Uit de "Fantasía", 1940 van Walt Disney, van F.P.Schubert - Ave María:Iets 'minder bekend':Geloof het of niet ...

Gebruikersavatar
gusteman
Professor
Berichten: 6184
Lid geworden op: 16 mei 2010, 23:54

Re: Waar komt religie vandaan?

Bericht door gusteman » 06 jul 2019, 12:35

taigitu schreef:
06 jul 2019, 11:42
Avé Mariaatjes bijvoorbeeld opleggen en dan was het vergeven....
En zo zijn er meer verklaringen van 'bijzondere gebeurtenissen' in de bijbel die afgeleidt zijn
van natuurlijke oorsprong, die mensen bang maakten maar door God daar verantwoordelijk te
stellen als 'Grote Baas' de mensen hun angst konden overwinnen. Want met God was iets te regelen.
Een paar wees gegroetjes, een donatie of een kwijtschelding (aflaat), of een reis naar Mekka.
Ik snap het even niet goed ... Avé Mariaatjes opleggen?
Weesgegroetjes en Onze Vaders waren vroeger een standaard vorm van boetedoening voor bedreven zonden maar het is echt voor de eerste keer dat ik hoor dat er ook Ave Maria's werden/worden opgelegd. :shock:
Vragen bij mijn reactie? Ik antwoord je hier (klik).
De wetenschap wéét dat ze niet alles weet. Maar het feit dat de wetenschap niet alles weet betekent niet dat je elke lacune naar believen kan invullen met een sprookje naar keuze. (Dara Ó Briain)

Gebruikersavatar
taigitu
Orakel
Berichten: 10705
Lid geworden op: 04 dec 2011, 14:37

Re: Waar komt religie vandaan?

Bericht door taigitu » 06 jul 2019, 12:40

Wees gegroet Maria (Ave Maria)
Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met U.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.

Heilige Maria Moeder van god, bidt voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Latijnse tekst:

AVE Maria, gratia plena, Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc, et in hora mortis nostrae.
Amen.
.

.

Vraag je af wat anderen van je denken
en je bent voor altijd hun gevangene.


Lao Tse

Gebruikersavatar
Tammy
Forumbeheerster
Berichten: 63765
Lid geworden op: 04 feb 2005, 18:20

Re: Waar komt religie vandaan?

Bericht door Tammy » 06 jul 2019, 13:05

Waar komt religie vandaan is de titel van deze topic.

Taigitu schreef:
Ik zie het omdat de mens zich veilig en geborgen wil voelen.
Zeker in tijden dat het natuurgeweld niet logisch verklaard kon worden en er goden
werden verzonnen die boos waren en daar om de bliksem in liet slaan in een hoog gebouw of zo.

Hierbij denk ik aan de eerste mens die in grotten leefden.
Het natuurgeweld kan ervoor hebben gezorgd dat ze dat zagen als straf van iets hogers.
En waarschijnlijk hadden ze daar inderdaad meerdere goden voor verzonnen.

Maar de religie met de Bijbel en alles wat daar omheen gebeurde is in mijn ogen afgeleid van contact met een buitenaardse beschaving heel lang geleden.

De Tien Geboden bijvoorbeeld op die berg is voor mij zo duidelijk.
Een ontmoeting met buitenaardsen en de aanwezigheid van een ruimteschip gezien de beschrijvingen die daarmee gepaard gaan zoals rook en oorverdovend geluid enz.

Ik weet dat sommige nu aan het grinneken zijn maar dat geeft niet hoor. :mrgreen:
Als ik in een kerk sta en ik zie mensen bidden dan denk ik altijd : jullie bidden voor buitenaardsen die ons lang geleden hebben bezocht en nog doen alleen weten jullie het niet.

Toen ik in het kerkje van Pierre stond in Roma daar had ik dat gevoel heel sterk ook.
Ik zag daar de Italiaanse nonnetjes langzaam lopen over die prachtige marmeren vloeren en ik hoorde gezang uit een ruimte waar het publiek niet kon komen.
Het kerkkoor was denk ik aan het oefenen voor de mis .
En ik dacht: jullie doen dit allemaal voor wezens van een andere planeet die veel verder zijn dan ons en jullie weten het niet.
De stilte die ik ervaarde daar maar ook de stilte in mijzelf omdat ik de waarheid ken voor mezelf maakte dat een hele bijzondere ervaring.

Dus het begin van religie voor de mensheid bestond in de eerste plaats door angst voor het natuurgeweld die deze planeet kent.
De religie daarna voor de ontwikkelde mens is ontstaan door bezoek uit de ruimte.
Een herinnering daaraan dus die vakkundig weggewerkt is door de mensen die aan het hoofd van de kerken staan over heel de wereld met als grootste baas het Vaticaan en zijn Pausen.

Somewhere, something incredible is waiting to be known.

Carl Sagan.

Gebruikersavatar
Tammy
Forumbeheerster
Berichten: 63765
Lid geworden op: 04 feb 2005, 18:20

Re: Waar komt religie vandaan?

Bericht door Tammy » 06 jul 2019, 13:09

En het verhaal van Mozes heeft inderdaad alles met de natuur te maken denk ik.
Ik denk daarbij aan een tsunami .
Het water trekt eerst weg en komt daarna terug.
De god die niet bestaat heeft er dus niks mee te maken.
Maar dat is mijn mening.

Somewhere, something incredible is waiting to be known.

Carl Sagan.

4l13N
Onderzoeker
Berichten: 329
Lid geworden op: 19 jan 2019, 11:10

Re: Waar komt religie vandaan?

Bericht door 4l13N » 06 jul 2019, 17:45

.

Gebruikersavatar
gusteman
Professor
Berichten: 6184
Lid geworden op: 16 mei 2010, 23:54

Re: Waar komt religie vandaan?

Bericht door gusteman » 06 jul 2019, 19:20

Tammy schreef:
06 jul 2019, 13:09
De god die niet bestaat heeft er dus niks mee te maken.
Ja, als ie niet bestaat kan ie er moeilijk iets mee te maken hebben, daar ben ik het mee eens.
Vragen bij mijn reactie? Ik antwoord je hier (klik).
De wetenschap wéét dat ze niet alles weet. Maar het feit dat de wetenschap niet alles weet betekent niet dat je elke lacune naar believen kan invullen met een sprookje naar keuze. (Dara Ó Briain)

Gebruikersavatar
Vitharr
Brabbeldas
Berichten: 6767
Lid geworden op: 23 jul 2012, 10:39

Re: Waar komt religie vandaan?

Bericht door Vitharr » 06 jul 2019, 21:33

Ik las ooit een mooi verslag waarin gesteld werd dat bij native americans god een werkwoord is. Ik kon me in die visie best goed vinden.
Morgen is vandaag ook gisteren....

Gebruikersavatar
Pierre
PC
Berichten: 18273
Lid geworden op: 07 apr 2012, 09:09

Re: Waar komt religie vandaan?

Bericht door Pierre » 07 jul 2019, 09:27

Vitharr schreef:
06 jul 2019, 21:33
Ik las ooit een mooi verslag waarin gesteld werd dat bij native americans god een werkwoord is.
Ik kon me in die visie best goed vinden.
Ik ook.
Geloof het of niet ...

Plaats reactie