Christenen protesteren tegen Halloween Walk tijdens optocht

Christendom, Islam, Boeddhisme, het leven, de dood, bijbel- en koranteksten. Al ben je agnost of polytheïst, je bent hier welkom om er over te praten.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
taigitu
Orakel
Berichten: 12680
Lid geworden op: 04 dec 2011, 14:37

Christenen protesteren tegen Halloween Walk tijdens optocht

Bericht door taigitu » 20 okt 2019, 10:43

Christenen protesteren tegen Halloween Walk tijdens optocht

20-10-2019

Afbeelding

Een groep christenen houdt vrijdagavond een actie tijdens de Halloween Walk in het Stadshart.
In witte kledij gestoken willen ze waarschuwen voor de duistere kanten van het feest.


Halloween wordt een steeds groter evenement in Zoetermeer, dat zichzelf heeft uitgeroepen tot Halloweenhoofdstad van Nederland.
Zo komen naar verwachting vrijdag zo’n honderdduizend mensen naar de stad voor de halloweenactiviteiten. Hoogtepunt is de Hallo­ween Walk,
waarbij huiveringwekkende, bloederige en griezelige scenes worden uitgebeeld. Het Stadshart puilt vrijdagavond uit van zombies en monsters,
tot groot plezier van de horrorliefhebbers.

Al die duistere praktijken zijn tegen het zere been van de fractie van ChristenUnie-SGP. Commissielid Lennert Hut kondigt in een blog
op de fractiewebsite aan dat hij en medestanders vrijdagavond in actie komen. Ook de evangelische stichting Naar House
meldt zich dan in het Stadshart.

Occult

We hebben de pest aan Hallo­ween, maar we willen het feestje niet verpesten

In zijn column zet Hut zijn grieven als christen tegen Halloween uiteen.
Hij zegt zich vorig jaar te zijn ‘wild geschrokken’ over wat hij tijdens de Halloween Walk in het openbaar in het Stadshart zag.
‘Vrouwen met nagemaakte, uitgerukte ongeboren kinderen liepen er rond, liters bloed op de ene plek en op een andere plek
werd een occult ritueel opgevoerd. Tussendoor liepen moeders verkleed als heks met bloed uit de mond en zwarte kringen rond haar ogen.
Met de kinderen ernaast, soms nog in kinderwagen’ schrijft hij met afschuw. ‘Wij zijn verbaasd waar mensen zichzelf, en hun kinderen,
aan blootstelden. Als het dan zo nodig moet, doe dat op een besloten locatie.’

Lichte kant

,,We hebben de pest aan Hallo­ween, maar we willen het feestje niet verpesten’’, licht Hut toe.
Hij en zijn medestanders zijn van plan om zich in witte kleren te hullen en langs de route in gesprek te gaan met bezoekers van de Walk.
,,We willen door onze witte kleren nieuwsgierigheid opwekken en in een gesprek de occulte en duistere kant van het feest benoemen.
We laten een tegengeluid horen.”

Vorig jaar kwam een groep christenen met een petitie om het Halloweenfeest te verbieden in de stad.
Zo ver gaat Hut niet. ,,Ik wil het feestje niet afpakken.”

https://www.ad.nl/zoetermeer/christenen ... ~a5a4e3af/

Afbeelding

Ze zouden ook de duistere kant van hun geloof eens kunnen onderzoeken, er staat genoeg
in het Oude Testament waarin God niet bijster gezellig uit de verf komt.
.

.

Vraag je af wat anderen van je denken
en je bent voor altijd hun gevangene.


Lao Tse

Gebruikersavatar
Tammy
Forumbeheerster
Berichten: 68780
Lid geworden op: 04 feb 2005, 18:20

Re: Christenen protesteren tegen Halloween Walk tijdens optocht

Bericht door Tammy » 20 okt 2019, 10:56

Taigitu schreef:
Ze zouden ook de duistere kant van hun geloof eens kunnen onderzoeken, er staat genoeg
in het Oude Testament waarin God niet bijster gezellig uit de verf komt.
Jij hebt van die uitspraken Taigitu waar ik zo van kan genieten. :grin:
Jij pakt in een paar zinnen alles treffend samen.
Mijn complimenten en dat meen ik echt. ;P!

Halloween heb ik nooit aan meegedaan, dat kwam ver na mijn kindertijd eigenlijk in Nederland.
Ik ben er niet mee opgegroeid.
Van Amerika ken ik het wel natuurlijk.

Al die verboden tegenwoordig, je word er soms gek van.
Als je gelovig bent en je houd niet van Halloween gun het een ander dan wel die het wel leuk vind.
Zorg dat je uit de buurt van de optochten bent en als dat niet lukt denk dan dat niet iedereen jouw levensvisie deelt.

Zo moeilijk moet dat toch niet zijn ?

Somewhere, something incredible is waiting to be known.

Carl Sagan.

Gebruikersavatar
gouwepeer
Onderzoeker
Berichten: 780
Lid geworden op: 04 aug 2014, 19:46

Re: Christenen protesteren tegen Halloween Walk tijdens optocht

Bericht door gouwepeer » 20 okt 2019, 11:06

Dat is het nadeel van geloof: het opdringen van eigen gewoontes en het verbieden van al het anderen. Op dat punt heet geloof meer slecht gedaan dan goed, of geloof ik dat maar?
Als 2 nijlpaarden vechten om een been dan valt de 3e niet ver van de boom.

Gebruikersavatar
Tammy
Forumbeheerster
Berichten: 68780
Lid geworden op: 04 feb 2005, 18:20

Re: Christenen protesteren tegen Halloween Walk tijdens optocht

Bericht door Tammy » 20 okt 2019, 11:10

Ik ben het alvast met jou eens Gouwepeer.
Het is jammer dat dat zo gaat.

Somewhere, something incredible is waiting to be known.

Carl Sagan.

Gebruikersavatar
Fenna
Kletskous
Berichten: 8393
Lid geworden op: 05 mar 2013, 17:16

Re: Christenen protesteren tegen Halloween Walk tijdens optocht

Bericht door Fenna » 20 okt 2019, 11:14

:post: gouwepeer & taigitu.
.............................................................................................
Beter gekwetst door de waarheid dan getroost door een leugen.
Khaled Hosseini.

Gebruikersavatar
taigitu
Orakel
Berichten: 12680
Lid geworden op: 04 dec 2011, 14:37

Re: Christenen protesteren tegen Halloween Walk tijdens optocht

Bericht door taigitu » 20 okt 2019, 11:33

Als de mens door God geschapen is en hij Adam en Eva als beginnetje van de mensheid creëerde
dan had hij dat beter kunnen laten. Want een 'Vader" is hij niet in deze.
Adam en Eva in het paradijs zetten plus een boosaardige/achterbakse slang?
Hij hoefde niet helderziend te zijn om te kunnen verwachten dat dit fout zou gaan.


Genesis 3

1 De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, hetwelk de HEERE God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: Is het ook, dat God gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen boom dezes hofs?

2 En de vrouw zeide tot de slang: Van de vrucht der bomen dezes hofs zullen wij eten;

3 Maar van de vrucht des booms, die in het midden des hofs is, heeft God gezegd: Gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft.

4 Toen zeide de slang tot de vrouw: Gijlieden zult den dood niet sterven;

5 Maar God weet, dat, ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad.

6 En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijze, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom, die begeerlijk was om verstandig te maken; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook haar man met haar, en hij at.

7 Toen werden hun beider ogen geopend, en zij werden gewaar, dat zij naakt waren; en zij hechtten vijgeboombladeren samen, en maakten zich schorten.

8 En zij hoorden de stem van den HEERE God, wandelende in den hof, aan den wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van den HEERE God, in het midden van het geboomte des hofs.

9 En de HEERE God riep Adam, en zeide tot hem: Waar zijt gij?

10 En hij zeide: Ik hoorde Uw stem in den hof, en ik vreesde; want ik ben naakt; daarom verborg ik mij.

11 En Hij zeide: Wie heeft u te kennen gegeven, dat gij naakt zijt? Hebt gij van dien boom gegeten, van welken Ik u gebood, dat gij daarvan niet eten zoudt?


12 Toen zeide Adam: De vrouw, die Gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van dien boom gegeven, en ik heb gegeten.

13 En de HEERE God zeide tot de vrouw: Wat is dit, dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide: De slang heeft mij bedrogen, en ik heb gegeten.

14 Toen zeide de HEERE God tot die slang: Dewijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee, en boven al het gedierte des velds! Op uw buik zult gij gaan, en stof zult gij eten, al de dagen uws levens.

15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.

16 Tot de vrouw zeide Hij: Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uwer dracht; met smart zult gij kinderen baren; en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben.

17 En tot Adam zeide Hij: Dewijl gij geluisterd hebt naar de stem uwer vrouw, en van dien boom gegeten, waarvan Ik u gebood, zeggende: Gij zult daarvan niet eten; zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt; en met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens.

18 Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen, en gij zult het kruid des velds eten.

19 In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, dewijl gij daaruit genomen zijt; want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren.

20 Voorts noemde Adam den naam zijner vrouw Heva, omdat zij een moeder aller levenden is.

21 En de HEERE God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen, en toog ze hun aan.

22 Toen zeide de HEERE God: Ziet, de mens is geworden als Onzer een, kennende het goed en het kwaad! Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteke, en neme ook van den boom des levens, en ete, en leve in eeuwigheid.

23 Zo verzond hem de HEERE God uit den hof van Eden, om den aardbodem te bouwen, waaruit hij genomen was.


24 En Hij dreef den mens uit; en stelde cherubim tegen het oosten des hofs van Eden, en een vlammig lemmer eens zwaards, dat zich omkeerde, om te bewaren den weg van den boom des levens.

In Genesis 6 maakt hij korte metten met de mensen die hem tegenvallen.
Die boosheid... van wie zouden ze/wij het toch hebben....


6 Toen berouwde het den HEERE, dat Hij den mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem aan Zijn hart.

7 En de HEERE zeide: Ik zal den mens, dien Ik geschapen heb, verdelgen van den aardbodem, van den mens tot het vee, tot het kruipend gedierte, en tot het gevogelte des hemels toe; want het berouwt Mij, dat Ik hen gemaakt heb.
Lees: https://www.statenvertaling.net/bijbel/gene/6.html
.

.

Vraag je af wat anderen van je denken
en je bent voor altijd hun gevangene.


Lao Tse

Gebruikersavatar
gouwepeer
Onderzoeker
Berichten: 780
Lid geworden op: 04 aug 2014, 19:46

Re: Christenen protesteren tegen Halloween Walk tijdens optocht

Bericht door gouwepeer » 20 okt 2019, 11:36

taigitu schreef:
20 okt 2019, 11:33
Adam en Eva als beginnetje van de mensheid
En inteelt als gevolg. Dat verklaard wel waarom we met figuren zoals Trump en Erdogan opgescheept zitten.
Als 2 nijlpaarden vechten om een been dan valt de 3e niet ver van de boom.

Gebruikersavatar
taigitu
Orakel
Berichten: 12680
Lid geworden op: 04 dec 2011, 14:37

Re: Christenen protesteren tegen Halloween Walk tijdens optocht

Bericht door taigitu » 21 okt 2019, 12:05

Met de Bijbel schieten

20 januari 2010

in de VS is opschudding ontstaan over het vizier van een legergeweer. Daar staat een bijbeltekst op.

‘Gij zult niet doden’, staat er toch echt in de Bijbel.

Dat heeft een bedrijf uit Michigan er niet van weerhouden om bijbelteksten te zetten op vizieren die ze maken voor legergeweren.

De vizieren worden gebruikt door Amerikaanse troepen in Irak en Afghanistan en in de opleiding van Iraakse en Afghaanse soldaten.
De maker van de vizieren, Trijicon, heeft een contract ter waarde van 660 miljoen dollar om 800.000 vizieren aan het Korps Mariniers te leveren.

De vizieren zijn ondermeer voorzien van de tekst uit 2 Korintiërs 4:6,
‘De God die heeft gezegd: ‘Uit de duisternis zal licht schijnen,
’ heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister,
die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus.’

http://www.faqt.nl/recent/met-de-bijbel-schieten/


Het is een ouder nieuwtje, maar als de gelovigen in Nederland gaan zeuren over Halloween.....Afbeelding
.

.

Vraag je af wat anderen van je denken
en je bent voor altijd hun gevangene.


Lao Tse

Plaats reactie