Wie waren de Feniciërs

Geschiedenis is de wetenschap die zich bezighoudt met de bestudering van de mens in zijn verleden, en die door de wetenschap vanuit het heden het verleden probeert te begrijpen. Vind hier alles over de wereld- en vaderlandse geschiedenis.
Plaats reactie
Arminius

Wie waren de Feniciërs

Bericht door Arminius » 27 mei 2018, 14:14

Wie waren de Feniciërs? Hiervoor gaan we even naar wiki pagina
De Feniciërs of Phoeniciërs waren de inwoners van Fenicië (Phoenicië) dat ongeveer het huidige Libanon bestrijkt. Het zijn Kanaänieten die de verwoestingen van de Zeevolken in ca. 1200 v. Chr. in steden als Ugarit, Aradus en Sidon hebben overleefd.

De belangrijkste steden waren eerst Baalbek, Byblos, en Sidon en later Tyrus. De oorsprong van de Feniciërs is duister maar waarschijnlijk waren ze aanvankelijk gewone Kanaänieten die zich later mengden met Semitische nomaden uit het achterland en kustvissers. Nadat het Minoïsche Kreta in verval raakte werden de Feniciërs tussen 1500 en 400 v.Chr. de belangrijkste zeevaarders en handelaars van de Middellandse Zee en stichtten ze overal koloniën.

Herkomst

De Feniciërs komen in de Griekse mythologie voor, waar volgens de traditie de stad Thebe door een Fenicische prins genaamd Cadmus werd gesticht. Dit gebeurde bij een zoekexpeditie naar zijn zuster Europa, die door Zeus was ontvoerd. Europa zou de moeder geweest zijn van de Kretenzische koning Minos. Met hem begon de Minoïsche Beschaving op Kreta, waarmee de Feniciërs aardig handel dreven.

De Fenicische schrijver Philo van Byblos citeert fragmenten van zijn voorganger Sanchuniaton, waarin deze vermeldt dat Byblos, Berytus en Tyrus bij de eerste steden waren die ooit werden gebouwd. Dat zou zijn gebeurd onder de heerschappij van de mythische Kronos die sommigen identificeren met de Bijbelse persoon Kanaän, een zoon van Cham. Deze eerste inwoners ontwikkelden volgens Philo van Byblos de visvangst, de jacht, de landbouw, de scheepsbouw en het schrift.

Herodotos meldt dat in Fenicië rond 2750 v.Chr. de eerste nederzettingen werden gesticht. Sidon was vanaf 2700 v.Chr. de oudste Fenicische stad naast Baalbek en Tyrus. Dit waren alle havens van het mediterrane handelsrijk. Maar de Feniciërs gingen nog verder. Zij dreven handel met de Etrusken van Italië, de Iberiërs, en op het hoogtepunt, zo rond 1500 voor Christus, zelfs met de Kelten van Brittannië.

Augustinus van Hippo meldt dat Kanaän een van de namen was waarmee de zeevarende Feniciërs hun thuisland aanduidden. Dit wordt ook bevestigd door munten uit Laodicea in de Libanon met inscriptie: “Van Laodicea, een metropool in Kanaän”. Ze worden gedateerd onder de heerschappij van Antiochus IV Epiphanes van Syrië. (175-164 v.Chr.) en zijn opvolgers. Augustinus meldt ook dat het volk van het platteland rond Carthago, van wie men aanneemt dat ze van Punische origine zijn, zich nog altijd “Chanani” noemden in zijn tijd.

De Feniciërs worden ook in de Bijbel genoemd. In het Oude Testament worden ze omschreven als zeevarende strijders, die, al ten tijde van Abraham, heidense goden vereerden. Abraham van Ur zou met zijn karavaan, op weg naar het Heilige Land Kanaän, ruim 2000 jaar voor Christus, de oversteek naar Egypte hebben gemaakt met een Fenicisch schip. Rond de tijd van Mozes begonnen Hebreeuwen en Feniciërs, ondanks hun zeer verschillende godsdiensten en enig wantrouwen, steeds meer handel met elkaar te drijven.

Handel en zeevaart

De Feniciërs, die in het noorden van Kanaän leefden, werden de belangrijkste en meest succesvolle zeevaarders en handelaars van de Middellandse zee. Na de val van het Myceense rijk zouden zij overal koloniën stichten en zo de handel over zee in stand houden.

De liga van onafhankelijke stadstaathavens met andere op de eilanden en langsheen de Middellandse Zeekust was uiterst geschikt voor handel tussen de Levant, die rijk was aan natuurlijke bronnen, en de rest van de antieke wereld.

De Feniciërs verhandelden cederhout (afkomstig van de statige Libanonceder), voor het maken van schepen en andere zaken. De Griekse term Tyrisch purper verwijst naar de kleurstof waar zij vooral om bekendstonden en ook naar de haven van Tyrus. Mooi textiel behoorde ook tot de Fenicische weelde, en Fenicisch glas. Zij hadden blijkbaar als eersten de techniek ontdekt om het glas doorschijnend te maken. Alhoewel de Feniciërs geen landbouwers waren, werden er wel schapen gefokt en werden die evenals hun wol verkocht. Grote cederstammen werden eveneens als vanouds naar Egypte vervoerd. Zoals de Amarna brieven suggereren betaalde Fenicië hiermee tribuut in de 14e eeuw v.Chr.

Het hoogtepunt van Fenicië als zeemacht wordt doorgaans ca. 1200 – 800 v.Chr. gesitueerd.

In de tijd van de Feniciërs werden in Ugarit ateliers ingericht voor eigen beheer van export zoals Fenicisch purper. Ivoorsnijkunst was er ook van hoog niveau. Een godin die op een dergelijk opgegraven ivoorplaket staat afgebeeld was Ishtar of Potnia. De stijl van de kunstvoorwerpen verraadt de internationale invloeden vanuit alle windstreken. Op dat punt is de rol van de stad Ugarit vergelijkbaar met die van huidige drukke handelssteden als Hongkong en New York.

Invoer van artikelen van elders bestond vooral uit tin en zilver uit het Iberisch schiereiland, dat samen met Cyprisch koper tot brons werd verwerkt. Volgens Strabo was er ook al een lucratieve tinhandel met Bretagne en de Britse eilanden (Cornwall). De Aziatische handelsroutes convergeerden ook op de Fenicische kusten. Hierdoor kon Fenicië de handel tussen Mesopotamië en verder Azie aan de ene kant en Egypte, Noord-Afrika en Arabië aan de andere kant regelen. Ook hielden de Feniciërs zich bezig met wijnbouw en de handel hierin.
Maar de Feniciërs waren veel meer dan dat. Zo waren zij onder meer de uitvinder van het alfabet.
Uitvindingen aan Feniciërs toegeschreven

De belangrijkste bijdrage aan de wereld was het fonetische Fenicisch alfabet. Het was een aanzienlijke vereenvoudiging van het op lettergrepen gebaseerde Assyrische spijkerschrift en de ideografische Egyptische hiërogliefen. Het Arameese en Griekse alfabet zijn afgeleid van het Fenicische. Nog veel meer schriftstelsels zijn afgeleid van die twee alfabetten: het Latijnse in West-Europa, vermoedelijk het Germaanse runenschrift, het Cyrillische in Oost-Europa, het Hebreeuwse en het Arabische alfabet in het Midden-Oosten; sommigen menen zelfs in het Indiase Devanagari-alfabet van het Sanskriet Fenicische invloeden te zien. Anderen beweren eerder dat het schrift reeds uitgevonden is in Ugarit.
De verfstof purper, afkomstig van een zeeslak (de purperslak), o.a. gebruikt voor koningsmantels. Soms wordt Fenicië in antieke verslagen het 'Purperland' genoemd.
doorzichtig glas
Slagschepen als de trireem en de quinquereem zijn waarschijnlijk Fenicische uitvindingen, die spoedig door de Grieken werden overgenomen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Fenici%C3 ... eferenties

Arminius

Re: Wie waren de Feniciërs

Bericht door Arminius » 27 mei 2018, 14:56

Afbeelding

Als handelaren, hadden de Feniciërs een simpel alfabet nodig om hun boeken bij te houden. Om die reden veranderden zij het omslachtige spijkerschrift alfabet van 550 karakters naar het Feniciërs alfabet gebaseerd op geluid. Bestaande uit 22 letters [voorheen 30] Na verdere wijziging door de Grieken en de Romeinen, werd dit ons huidige alfabet.Ook op Malta bouwden de Feniciërs nederzettingen. De Feniciërs ontdekten dat Malta een bijzondere bruikbare haven was op de oversteek van Sicilië naar Afrika. Ze gaven het de naam Malta: 'ankerplaats' of 'toevluchtshaven' Van omstreeks 800 v Chr. dateren de eerste sporen van de Fenicische Carthagers op de Maltese eilanden. Zij bouwden er tempels, onder andere in de buurt van Marsaxlokk en op de plaats van de huidige kathedraal van Victoria [Gozo] Egyptische vondsten die uit die tijd stammen, zoals scarabeeën en sieraden, zijn door Fenicische handelaren naar de eilanden vervoerd.

Als je van geschiedenis en oude beschavingen houd, is Malta zeker de moeite waard om tijdens een vakantie eens te bezoeken.

Afbeelding
Afbeelding van een van de tempels, waarvan sommige ouder zijn dan de piramiden van Gizeh

Arminius

Re: Wie waren de Feniciërs

Bericht door Arminius » 27 mei 2018, 15:31

Alle van de Feniciërs afkomstige talen, [Hebreeuws, Arabisch, Sanskriet] mits uitgesproken op de juiste wijze en onder de juiste omstandigheden en condities, zal er voor zorgen dat deze letter zich manifesteren in zand, zout of elke ander bruikbaar materiaal welke wordt gebruikt bij een cymatic experiment, wat weer bewijst dat cymatic veel ouder is als wordt aangenomen. Het bewijst ook dat de Feniciërs wisten van het bestaan van cymatic. Dit verklaard ook waarom zelfs occulte symbolen opduiken in cymatic experimenten.

Hieronder hoor en zie je een vrouw die tijdens een Cymatics Experiment Mozart`s "Una Donna a Quindici Anni" zingtOp een zeker moment zie je zelfs een 7 puntige ster verschijnen, die weer onder vele andere namen bekent is, zoals 'Sigillum Dei Æmeth 'of 'Zegel van Babalon' Dit zijn bekende occulte symbolen.

Afbeelding

Je zou je kunnen afvragen, waarom vinden we zelfs in stukken van Mozart occulte symbolen. Maar voor nu, laten we doorgaan met de Feniciërs
Laatst gewijzigd door Arminius op 27 mei 2018, 18:17, 1 keer totaal gewijzigd.

Arminius

Re: Wie waren de Feniciërs

Bericht door Arminius » 27 mei 2018, 16:26

Interessant is dat het woord Fonetisch als in Fonetisch alfabet, is bedoeld om de klanken uit de gesproken taal eenduidig in geschreven vorm vast te leggen.

Feniciërs, is in het Engels Phoenicians

Hoe meer je leert over de Feniciërs, hoe mysterieuzer ze worden. Het alfabet was niet hun enige bijdrage aan de wereld. Er is nog veel meer.

Hoewel aannemelijk is dat de Feniciërs een rijke literatuur hadden, is er niets van bewaard gebleven. Dat is best wel een beetje ironisch, gezien het feit dat zij via hun handel verantwoordelijk waren voor de verspreiding van het moderne alfabet, en min of meer fungeerden als een culturele tussenpersoon. De Feniciërs importeerden zoveel papyrus uit Egypte, dat de Grieken hun naam gebruikten voor hun eerste haven [Byblos] als verwijzing naar dit oude papier. De invloed die de Feniciërs op de Grieken hadden is overweldigend, speciaal als het op mythologie aan komt. Veel van de Griekse goden en helden waren zo is gebleken afkomstig van de Feniciërs, zoals Heracles, Dionysus, Cadmus, Semele, de Cabiri, Oedipus, de Feniks en nog veel meer.

De Feniciërs hadden niet alleen grote invloed op de Griekse cultuur, maar zeer grote invloed op de Joodse cultuur, in feite op de hele wereld, zowel op de esoterische tradities tot aan de huidige Vrijmetselaarij.

Welke connectie kan dit oude volk hebben met de Tempeliers? Meer dan dat je je kunt voorstellen.

Arminius

Re: Wie waren de Feniciërs

Bericht door Arminius » 27 mei 2018, 17:07

In de 10e eeuw beleefde Fenicië een gouden tijdperk onder het koningschap van Hiram. (978-944 v.Chr.) Hiram liet twee havens bouwen in Tyrus. Hij was een vriend van koning Salomo. Hij leverde ook het materiaal en de know-how voor de bouw van de tempel te Jeruzalem. De tempel van Salomo is gebouwd door de ingenieurs en vaklui van Fenicië. Samen met Salomo bouwde Hiram een grote handelsvloot voor Salomo en dreef een levendige handel op bijvoorbeeld Ophir.Koning Hiram en Koning Hiram Abiff kwamen uit Tyre. Het belang hiervan is dat de rijke en prachtige Fenicische gemeenschap, veel overeenkomsten heeft met de Vrijmetselarij. Een van de overeenkomsten was de gewoonte om hun affaires geheim te houden voor buitenstaanders.

Zie ook het boek van Sanford Holst - Phoenician Secrets: Exploring the Ancient Mediterranean
The mysterious Phoenicians and the ancient Mediterranean are experienced in richer detail than ever before in this well researched and intriguing narrative. Instead of seeing darkness in the years before classical Greece, we now see glimmers of light revealing a continuous parade of remarkable societies, great leaders and epic events. Drawing back the veil of secrecy surrounding the Phoenicians uncovers new glimpses of Egyptians, Greeks, Romans and people of other societies.
De Feniciërs noemden zichzelf de Zonen van de Feniks. De Feniks is een symbool van de Vrijmetselarij, en komt voor in vele ander culturen, tradities en mythes.

Afbeelding

Wie waren de Feniciërs? Waar kwamen ze vandaan? En waarom is er zo weinig informatie over dit mysterieus zeevolk, terwijl hun invloed op de rest van de wereld toch zo groot was. Probeert men hier iets voor ons verborgen te houden? Wordt hier geprobeerd sporen uit te wissen?

Arminius

Re: Wie waren de Feniciërs

Bericht door Arminius » 27 mei 2018, 18:10

Tyrian purper

Purper is een purperrode verfstof die door de Feniciërs werd gewonnen uit twee in zee levende slakkensoorten, de brandhoren (Bolinus brandaris), die door de Romeinen murex genoemd werd, en de verwante Hexaplex trunculus.

Uit deze slakken — niet te verwarren met onze inheemse purperslak (Nucella lapillus) — wonnen de Feniciërs hun vermaarde verfstof Tyrisch purper — een verwijzing naar de stad Tyrus. Deze purperrode verfstof was het teken van rijkdom, smaak en aanzien en werd de traditionele koningskleur. Purperen stoffen zelf worden dikwijls ook aangeduid als "Tyrisch purper". Purper is onder andere phoinix in het Grieks (er waren ook andere namen voor deze kleurstof, zoals πορφύρα waarvan ons woord "purper" is afgeleid) en hieraan ontlenen de Feniciërs (Phoinikèioi) hun naam.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Purper_(verfstof)Tyrian purper was, en is nog steeds, zeer exclusie en kostbaar. Je hebt ongeveer 60.000 schelpen nodig om 1 pond Tyrial purper kleurstof te maken.

Het is de kleur van Koningen en van diegenen die deze wereld bezitten. Zij willen hiermee laten zien dat zij afstammen van Lilith en van de Titanen. Purper is ook de geheime kleur van Saturnus en Lilith, het weggemoffelde 13e sterrenbeeld Lilith was in de de Bijbel ook Adams eerste vrouw.

Afbeelding
Lilith was een vrouwelijke stormdemon, die in verband gebracht werd met de wind en waarvan werd gedacht dat ze drager was van ziekte en dood (bijvoorbeeld kraamvrouwenkoorts). De persoon van Lilith dook rond 3000 v.Chr. voor het eerst op in een klasse van wind- en stormdemonen, zoals Lilitu in de Babylonische mythologie. Lilith verschijnt als een nachtelijke demon in de joodse overleveringen. Lilith wordt meestal als een gevleugeld wezen voorgesteld en wordt vaak aangehaald in "magische" teksten.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lilith_(mythologie)
Ook Popie Jopie draagt purper natuurlijk

Afbeelding

En Koningen

Afbeelding
George VI (1895–1952) wore purple in his official portrait.

Arminius

Re: Wie waren de Feniciërs

Bericht door Arminius » 27 mei 2018, 18:58

In 1464, vlak na de val van Constantinopel, die aan de aanvoer van Tyrian purper naar Europa een einde maakte, veranderde Popie Jopie Paul de 2e de kleur gedragen door kardinalen van purper naar rood, geverfd met cochenille [pigment] De volgende in rang, die van Bisschop, kreeg de kleur purper, toen gemaakt met een minder kostbare mix van indigo en cochenille.
En deden Hem een purperen mantel aan, en een doornenkroon gevlochten hebbende, zetten Hem die op

Nieuwe Testament - Marcus 15:17
En zij sloegen hem met een riet op het hoofd, bespuwden hem, vielen op de knieën en wierpen zich voor hem neder.

Nieuwe Testament - Marcus 15:19
Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem het purperen gewaad uit en deden hem zijn kleren weer aan.

Nieuwe Testament - Marcus 15:20

Gebruikersavatar
univers
Observer
Berichten: 20137
Lid geworden op: 27 jan 2013, 11:10

Re: Wie waren de Feniciërs

Bericht door univers » 27 mei 2018, 19:09

Doe is rustig aan, ben speedy conzales niet. :mrgreen:
Een mens is net een open boek, je moet het enkel kunnen lezen.

Arminius

Re: Wie waren de Feniciërs

Bericht door Arminius » 27 mei 2018, 19:12

univers schreef:
27 mei 2018, 19:09
Doe is rustig aan, ben speedy conzales niet. :mrgreen:
Ik ben mijn pilletje tegen ADHD [Alle Dagen Heel Druk] vergeten vandaag :mrgreen:

Maar dit was het voor vandaag Morgen weer een dag. Nu American Gods kijken [jaja]

Arminius

Re: Wie waren de Feniciërs

Bericht door Arminius » 28 mei 2018, 15:40

Afbeelding

Het Land van Purper

Het woord Phoeniciërs gebruikten de oude Grieken voor de Semitische inwoners van de oostkust van de middellandse zee, Phoenicië komt van het Griekse woord Phoinix wat staat voor de kleur purper. De Romeinse term Punic is afkomstig van Phoenicië.

De Bijbel gebruikt de term Kanaän voor dit land, en de etymologie van het Semitische woord Kanaän kan ook verwijzen naar de kleur purper. De oude Egyptenaren noemden dit deel van de Middellandse zeekust Retjenu. Vandaag de dag wordt dit gebied - westelijk Syrië, Libanon en Israël - vaak Levant genoemd, wat oost betekend of land van de rijzende zon. In het Arabisch heet het Sham, of het land van de linkerhand.

Het is niet duidelijk hoe de bewoners van deze regio zichzelf noemden, en of zij zij zichzelf zagen als een zelfstandige beschaving. Net als vele andere culturen, leefde de Kanaänieten en Phoeniciërs in aparte stads-staten. De drie meest belangrijke steden - Byblos, Tyre, and Sidon - maken tegenwoordig deel uit van het hedendaagse Libanon, maar de Phoeniciërs vestigde ook kolonies langs de hele Middellandse zeekust. Wat de volkeren met elkaar verbond was de taal die veel op Hebreeuws leek, en de verering van de goden Baal, El, Asherah, en Anat.

Oosten van Egypte, west van Mesopotamië

De Pantheon waren niet de enige Semitisch sprekende bevolking. De grote Mesopotamische beschaving van Akkad, Babylon, en Assyrië waren ook Semitisch, en hun keizerrijken domineerden de Levant kustplaatsen. [Levant - Arabisch Belad Al-Shaam, of het Morgenland]

Het Kanaänitische Pantheon heeft vele overeenkomsten met de Mesopotamische religie. Beiden hebben een stormgod (Baal in Kanaän, Marduk in Babylonia) die vechten tegen een godheid (Yam in Kanaän, Tiamat in Babylonia). Beiden hebben een hogere god die in de hemel wonen, -  El in Canaan, Anu in Babylonia  - en kwaadwillende goden die in de onderwereld leven.

Ten noorden van Israel, ten Zuiden van Griekenland

Rond 1200 v. Chr. lieten een serie van invasies door dit mysterieuze Zeevolk de machtige beschavingen uit die tijd in ruïnes achter. De Kanaänieten die vanuit de zogenaamde bronstijd kwamen, zagen er na die tijd heel anders uit. De zuidelijke Kanaänieten werden de staat Israël, Waar de hoge Kanaänitische god El-Elyon leek te zijn samengegaan met de cult van Yaweh, die er om bekent stond zijn macht met andere goden te willen delen.

Echter ten noorden van Israël, bleven de Kanaänieten Baal aanbidden, en de steden aan de kust zoals Tyre, Sidon en Byblos namen de controle over de zeehandel over en floreerden. Het waren deze zeevarende Kanaänieten die de door de Grieken Phoeniciërs werden genoemd, en hun beide culturen werden door hun beiden beïnvloed.

Een van de laatste resten van de Phoeniciën cultuur lag ver van de kust, de woenstijnstad Palmyra, gesitueerd tussen rivaliserende Romeinse en Perzische keizerrijken, en precies midden op de lucratieve zijderoute vanuit zee naar de binnenlandse markten. In Palmyra stond eens een grote tempel die was gewijd aan de Kanaänitische Baal-Shamin.

Toen de Romeinen in 273 n. Chr. eindelijk het koppige Palmyra veroverden, verwoesten zij de stad maar spaarden deze magnifieke tempel. En zo bleef de tempel door de eeuwen heen een herinnering aan onze gedeelde historie.... tot dat de Islamitische Staat [ISIS] de tempel in 2015 opblies, en zo de wereld liet zien dat men een stuk onzekerder was over hun eigen religie dan Romeinse keizer Aurelianus was over die van hem.

Natuurlijk is ISIS niet representatief voor de gehele Islam, maar het is ergens best ironisch dat het boek waarop zij zich beroepen voor hun vandalisme van de tempel - de Quran - is geschreven in het Arabisch, een schrift gebaseerd op het Phoeniciën alfabet.

(vertaald door Arminius - bron)
Afbeelding
De oude stad Palmyra in mei 2015. Op de foto is ook de tempel te zien die door IS zou zijn vernietigd. Foto ap

Militanten van terreurorganisatie Islamitische Staat (ISIS) hebben de tempel van Baal-Shamin in Palmyra opgeblazen, zo melden Syrische functionarissen en activisten.

‘ISIS plaatste een grote hoeveelheid explosieven in de tempel van Baal-Shamin’, zegt Maamoun Abdulkarim, de Syrische directeur-generaal van antiquiteiten en musea. ‘Ze bliezen hem op en veroorzaakten veel schade.’ Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten heeft ISIS de tempel vorige maand al vernield. ISIS veroverde de historische site Palmyra in mei. In juni blies ISIS al een aantal grafmonumenten op omdat ze ‘heidens’ en ‘heiligschennend’ waren. Enkele weken later moesten ook enkele standbeelden eraan geloven. Volgens de Unesco werd in Palmyra ook zeker geplunderd op grote schaal. Voor ISIS is de diefstal en de verkoop van antiquiteiten die de groep kan buitmaken een welgekomen bron van financiering.

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150823_01830998

Plaats reactie