Energie velden

Wat is ons bewustzijn en wat ons onderbewustzijn? Wat schuilt hier allemaal achter? En de vage grens er tussen; onze dromen.
Gebruikersavatar
taigitu
Orakel
Berichten: 10330
Lid geworden op: 04 dec 2011, 14:37

Energie velden

Bericht door taigitu » 06 feb 2019, 09:41


Energievelden


Alle organismen, met inbegrip van mensen, lezen hun omgeving door de energievelden te beoordelen.
Omdat mensen zo afhankelijk zijn van gesproken en geschreven taal, hebben we ons communicatie systeem waarmee we energie voelen verwaarloosd.
Zoals voor elke biologische functie geldt, leidt te weinig gebruik tot atrofie.
Interressant is dat aborigines dit hypergevoelige vermogen nog altijd in hun dagelijks leven gebruiken.
Zij kennen geen 'gevoels'- atrofie. Zij kunnen bijvoorbeeld water waarnemen dat diep onder het zand is verborgen, en sjamanen communiceren met
de energieën van geneeskrachtige planten.

Soms ervaar je zelf een glimp op van je oude gevoelsmechanisme.
Je loopt 's nachts op straat en je voelt je plotseling energetisch uitgeput. Wat ervaar je op zo'n moment?
Destructieve interferentie, oftewel in populaire taal, slechte trillingen. Of denk aan een onverwachte ontmoeting met een bijzonder iemand in je leven
waarbij je zo opgeladen werd met energie dat je je 'geweldig' voelde. Op dat moment ervaar je constructieve interferentie oftewel goede trillingen.

Zoek in je leven naar meer constructieve interferentie.

Onderzoek zorgvuldig waaraan je je energie verspilt. Laat energievretende activiteiten achterwege en probeer los te komen van het energie vretende
defaitistische denken. Denken verbruikt evengoed energie als het lopen van de marathon. Geef jezelf een kwantum-onderhoudsbeurt.

De energieanatomie van je lichaam
De hedendaagse wetenschap en geneeskunde zien het lichaam als een complexe machine die bestaat uit op elkaarinwerkende onderdelen.

Je kunt je lichaam zien, maar stel je eens voor dat er een energie in en rond je lichaam is die je niet met je ogen kunt waarnemen.
Misschien voel je het met je zesde zintuig of weet je gewoon dat deze energie bestaat.
Het energiesysteem van het lichaam kent zijn eigen opzet en zogenaamde energieanatomie.
De anatomie van de energievelden van het lichaam wordt als volgt omschreven:

Energetische lagen van het lichaam:

Fysiek: Wat je kunt zien en onderscheiden van het lichaam.
Etherisch: Het energieveld dat wordt geassocieerd met het fysieke lichaam.
Emotioneel: Het energieveld dat zorg draagt voor emoties en gevoelens.
Mentaal: Je gedachten en intellect.
Spiritueel: Je verbinding met de geest en het Goddelijke.

De aura bevat al deze energielagen.
De meridianen, fungeren als een energiesnelweg door het lichaam.
Chakra's, fungeren als energiecentra in het lichaam. Er loopt een centrale kolom van energie door het lichaam die de chakra's met elkaar verbindt.
Als je het lichaam op deze manier bekijkt, kun je de chakra's als organen beschouwen en de meridianen als bloedvaten of lymfekanalen
die informatie transporteren.

Subtiele energievelden
Er zijn veel soorten velden. In de energetische healing zijn er formeel twee soorten: waarachtige, die kunnen worden gemeten, en veronderstelde of subtiele, die niet kunnen worden gemeten.
De waarachtige of meetbare energievelden zijn fysiek van aard; hiertoe behoren geluid en elektromagnetische krachten, zoals zichtbaar licht, magnetisme, straling en stralen van het elektromagnetische spectrum. Ons lichaam wordt beïnvloedt door of produceert al deze energieën.

Veronderstelde energievelden worden ook biovelden of subtiele velden genoemd. Deze velden verklaren de aanwezigheid van vitale levensenergie, zoals de chi en prana van de oosterse culturen. Deze energievelden zijn niet gescheiden van de meetbare velden; ze bezetten een ruimte en werken op frequenties die alleen worden waargenomen door hun effecten.
Ze zijn met het lichaam verbonden door de meridianen, de chakra's en de nadi's, die de snelbewegende frequenties in de langzamere mechanische velden en krachten (geluid, electriciteit en magnetisme) omzetten.

De energiekanalen en lichamen zijn daarom 'antennes' die via de velden informatie ontvangen en verzenden en deze transformeren, zodat ze kan worden gebruikt door het lichaam.

Subtiele energievelden
De subtiele-energievelden zijn stroken energie die niet bij de huid stoppen. Deze subtiele (evenals fysieke) energievelden komen voort uit alle levende bronnen, zoals menselijke cellen, organen, en lichamen, en planten en dieren. Er zijn ook subtiele velden in de aarde en natuurlijke fysieke velden in de aarde en lucht die onze subtiele velden beïnvloeden.

De belangrijkste subtiele velden van de mens zijn het auraveld, dat het lichaam omgeeft en verbonden is met chakra-energielichamen, de morfogenetische velden, die organismen binnen een groep verbinden, de Vivaxis, die de verbinding van het menselijk lichaam met de aarde vormt, en verschillende andere energieën die ons verbinden met verschillende vlakken en dimensies, zoals het etherische en het astrale veld.

Subtiele energieën en structuren scheppen de fysieke realiteit.
Door de velden, kanalen en lichamen van de subtiele anatomie te onderzoeken, kun je in potentie problemen diagnosticeren voordat ze optreden, of ze nauwkeurig en holistisch diagnosticeren voordat er problemen zijn. Het gebruiken van energetische diagnostiek beperkt een arts niet tot het rijk van de subtiele energie; de huidige geneeskunde gebruikt energetische protocollen voor zowel diagnose als genezing.


Akasha veld

De fysica van quanta en energievelden beschrijft een verenigd veld van alle natuurwetten.
Daarin geldt: 'alles is met alles verbonden', en er gebeurt niets in het universum zonder dat dit invloed heeft op alle bestanddelen van deze wereld.

Mystici en wijzen hebben altijd volgehouden dat er een alles verenigend en alles verbindend kosmisch veld bestaat. Het vormt de oorsprong van onze werkelijkheid en is tevens een soort kosmisch geheugen, waarin alle gebeurtenissen worden 'opgeslagen' en waaruit informatie kan worden opgeroepen. Recente experimenten in de vacuumfysica hebben het bestaan van dit Akasha-veld aangetoond. Het is een soort zee van fijnstoffelijke energie waaruit alles ontstaat: atomen en melkwegstelsels, sterren en planeten, levende wezens en zelfs bewustzijn. Dit nulpuntveld of Akasha-veld is het universele en permanente geheugen van het universum. Niet alleen het kosmische verleden ligt erin besloten, het herbergt ook de aanzet tot wat nog komen gaat.

Literatuur: Ervin Laszlo - Het Akasha veld

Verzamelpuntcorrectie
Meer dan honderd jaar geleden toonde de wetenschap aan dat zich rond elk atoom een wolk van elektronen bevindt. Dit feit bewijst dat alles in het stoffelijk universum, met inbegrip van het menselijk lichaam, uit elektrische energie bestaat.

Het menselijk lichaam is dus een complex energiesysteem. Het stromen van elektriciteit in het menselijk lichaam bepaalt en beïnvloedt deze ritmische wisseling van elektronen. De effecten en verstoringen kunnen worden gemeten en geregistreerd door gevoelige elektronische voltage- of stroommeters en door elektronische bewakingsapparatuur.

Elke levend persoon heeft een trillend energieveld. Dit veld wordt ook omschreven als het elektromagnetisch lichaam, dat ons eivormig omkleedt. Sommige wetenschappers noemen dat 'verenigd veld' .In dit veld bevindt zich een energie-epicentrum. Dit epicentrum is een zeer helder punt, met intense energie, dat een geoefend waarnemer kan voelen en/of zien.

Het epicentrum of de vortex van het menselijk energiesysteem wordt het verzamelpunt van de mens genoemd.
Het wordt het verzamelpunt genoemd, omdat de mens in de baarmoeder vanuit de navelstreng wordt samengesteld. De voornaamste energietoevoer komt via de navel de foetus binnen. Bij de geboorte bevindt het verzamelpunt zich in de navelstreek. De verzamelpuntlocatie van de lichamelijk en geestelijk gezonde volwassene ligt dicht bij de thymusklier in het midden van de borst. Wanneer ons tijdstip van ons overlijden nadert, zakt ons verzamelpunt in de richting van de navel.

Deze kennis heeft verstrekkende implicaties voor de gezondheid van de mensheid en voor de verbetering van de huidige medische modellen, therapieën en de geneeskundige praktijk. Voor de optimale gezondheid en vitaliteit dienen de energieën aan de linker- en rechterkant van de hersenen gelijk te zijn. Het elektromagnetische veld behoort evenredig verdeeld te zijn rond de centrale meridiaanlijn van het lichaam. De ideale locatie voor het verzamelpunt is daarom de centrale positie bij de thymusklier. Bij deze positie stroomt biologische energie evenwichtig rond naar het centrale zenuwstelsel en functioneren de organen en klieren in harmonie.

De locatie bepaalt hoe we ons gedragen, hoe we ons voelen en hoe we de wereld waarnemen. De locatie beïnvloedt onze bewuste werkelijkheid en heeft grote gevolgen voor de fysiek en psychische gezondheid. Een verkeerde positie veroorzaakt lichte tot ernstige onevenwichtigheden in de energieverdeling van de hersenen en het zenuwstelsel, waardoor endocriene functies en de hormoonwerking worden verstoord. Vertrouwd zijn met de juiste locatie en het geregeld corrigeren van het verzamelpunt kunnen de persoonlijke ontwikkeling versnellen en psychische en fysieke capaciteiten verbeteren.

Het herstellen van de positie is een eenvoudige procedure, die in enkele minuten kan worden uitgevoerd. Dit is de beste start en basis voor herstel, en kan toegepast worden voordat een therapie, operatie, of een andere ingreep ondergaan wordt.

Auraveld
De kennis van het energetisch omhulsel van de mens, de zogenaamde aura, is zo oud als de mensheid zelf. In de oudst bekende geschriften, de Veda's, maar ook in de Egyptische hiëroglyfenteksten, werd de aura al vermeld en gedetailleerd beschreven. Indische yogi's mediteren al duizenden jaren op de - door hen als chakra's (raderen) aangeduide- energiecentra in de aura.

Wat is nu feitelijk die aura? De aura kunnen we ons het best voorstellen als een soort energieveld, dat het menselijk lichaam omgeeft, te vergelijken met de magnetische veldlijnen rondom een staafmagneet. De aura ziet er uit als een lichtgevend ei met in het binnenste het fysiek lichaam.

Bij goede gezondheid, samengaand met grote vitaliteit, is de uitdijing het grootst. Bevindt een lichaam zich in verzwakte toestand, zoals die optreedt bij ziekte of ten gevolge van overwerkt zijn, dan wordt de aura kleiner, al naar gelang het energieverbruik.

De kleuren van dit fijnstoffelijke omhulsel weerspiegelen de emoties van de drager en veranderen doorlopend, afhankelijk van de stemming op zeker ogenblik.

Donkere kleuren wijzen op lagere gevoelens en instincten, lichte kleuren daarentegen op nobele eigenschappen zoals liefde, vredelievendheid, hulpvaardigheid, echte religiositeit ed.

Binnen de aura heerst voortdurend beweging, afhankelijk van de intensiteit van de emoties.

Je aura zien
Het vermogen een aura te zien is meestal aangeboren.
Jonge kinderen zijn er veelal nog toe in staat.
De aura is het energieveld dat het lichaam omgeeft, doordringt en naar buiten uitstraalt.

Het elektromagnetisch veld van je lichaam voelen:
Alle objecten, levend of niet, hebben een aura.
Veranderingen in de aura gaan vooraf aan ziekten van het fysieke lichaam.
Wanneer het fysieke lichaam heelt, moet ook de aura helen, anders komt de ziekte terug.
Een type fotografie genaamd kirlianfotografie kan de aura vastleggen op film, zodat zij gevisualiseerd kan worden. ga naar www.kirlian.org/kirlian/session.htm
Als je aura kunt zien, zul je er ook sneller in gaan geloven.

Doe daarom de volgende oefeningen
1. Houd je handen voor je ogen. Gebruik een doorzichtige of witte achtegrond.
2. Kijk door je wimpers naar je vingers.
3. Let op de ruimte rond elke vinger.

Laat je ogen iets meer zien, tot je een kleur of omlijning ziet. Vlakbij het lichaam kan de aura een paarsgrijze of gelige kleur hebben.

Het vereist oefening, maar blijf je concentreren op de ruimte rond je hand.

Onthoud dat het gaat om subtiele energie. Als je denkt dat je iets hebt gezien, dan is dat zo! Vertrouw op die indruk. Je kunt nu in de spiegel gaan oefenen met het waarnemen van jouw aura of proberen die van anderen te zien. Onthoud dat je door je wimpers moet kijken.

De aura; de grens tussen jou en de ander
De aura is ons subtiele energieveld dat het fysieke lichaam omhult. De aura bestaat uit meerdere lagen en communiceert via de chakra's met je lichaam. Er zijn talloze verklaringen en beschrijvingen van de aura, ontleend aan het systeem van de zeven chakra's. Net als het systeem met de zeven chakra's, bestaat ook de aura uit regenboogkleuren. De auralagen worden 'lichamen' genoemd en hebben verschillende functies, net als de chakra's.

De rand van de aura is een grens voor anderen.
De buitenrand van de aura- de eivormige omtrek- kun je zien als de grens tussen jou en de ander. Hij fungeert als een soort celwand en beschermt je tegen ongewenste energieën van andere mensen. Ze is semipermeabel- dat wil zeggen dat ze wel energieën binnenlaat, maar niet alle. De aura is in optimale omstandigheden 30 tot 50 centimeter van je lichaam verwijderd; met uitgestrekte arm, reikt het ongeveer tot aan je pols.

De aura werkt als een soort tussenstation voor alles wat we opnemen en alles wat we loslaten. Energieën die we niet helemaal durven loslaten, kunnen in de aura achterblijven en zich daar ophopen. Een onbalans in onze aura kan zich na verloop van tijd manifesteren als en ziekte in ons lichaam.

Wij zijn ons er vaak niet van bewust waar onze aura zich bevindt. Bij sommige ligt de aura vlak tegen het lichaam aan, bij anderen er verder vandaan.

Mensen bij wie de aura ver verwijderd ligt- dat kan wel enkele meters zijn- zijn in staat om veel mensen te omarmen. Dit zijn mensen die vaak de verantwoordelijkheid nemen, of de verantwoordelijkheid dragen voor anderen. Toneelspelers en managers vergroten vaak hun aura om hun publiek en medewerkers voor zich in te nemen.
Degenen die door de aura van een ander omarmd worden, voelen zich veilig en goed. We hebben de neiging om op de informatie en de energieën van anderen te leunen, om maar geen standpunt te hoeven innemen over waar we zelf staan in het leven. Het kan je een goed gevoel geven om je door een aura te laten omarmen van iemand die je bewondert. Maar het kan ook beklemmend werken en zwaar voelen.

Voor degenen die veel mensen in hun aura vasthouden, kan het voelen als een kick. Het voelt alsof je een flinke energie-injectie hebt gekregen. Na een poosje slaat de vermoeidheid toe, omdat je al de energie van die mensen (nog) in je draagt zonder je daar van bewust te zijn.

Jezelf beschermen.
Een andere manier om de radius van je aura te willen vergroten, is om jezelf te beschermen. Sommige mensen sturen hun aura eerst een ruimte in om de sfeer te peilen om zo voorbereid te zijn wat ze daar kunnen verwachten. Of ze zijn in staat om met hun aura anderen te 'voelen'. Dat wil zeggen dat ze energieën of de sfeer van anderen kunnen opnemen. Zo nemen ze de sfeer waar en krijgen ze een indruk wie er eventueel voor en wie er eventueel tegen hen is- wie er wel of geen weerstand biedt. Maar bovenal ervaren we de aura's als de grens met andere mensen.

Ook al zijn we ons niet bewust van waar onze aura ligt, we gebruiken ze wel om anderen te beïnvloeden. Anderen kunnen we zelfs met onze aura aanstoten. We gebruiken de aura om zonder woorden te communiceren. Als je aura optimaal rondom je lichaam ligt, is ze een natuurlijke bescherming tegen anderen. Ligt de aura ver van je verwijderd, dan neem je de gevoelens, pijnen en energiën van anderen op, als waren het die van jou. Dan is het moeilijk om te voelen wat jouw sfeer is en waar die van de ander begint.

Als je jezelf hebt gevonden en je eigen grens weet, helpt dit ook anderen je te respecteren zoals je bent.

Wanneer je aura te ver van je af ligt, lijk je op een oud, tochtig huis: je verliest warmte.

Contact met je aura

Je kunt je aura gewoon voelen.

Oefening:
Ga rechtop staan, wrijf je handpalmen snel langs elkaar totdat ze warm zijn.
Visualiseer je aura op een armlengte afstand van je lichaam.
Strek je armen uit in een hoek van 90 graden met de handpalmen naar elkaar toe.
Haal dan je handen langzaam naar je toe, tot je je aura aanraakt.
Je voelt je aura als een warme of koude rilling door je lichaam heen gaan, die te vergelijken is met een tinteling in je vingers,
alsof je handen op weerstand stoten, of omdat je het gewoon weet.
Voel hoe het is om met je handen langs je aura te gaan op meerdere plaatsen van je lichaam.

Wees je bewust van wat je voelt als je aura precies goed ligt op de plaats waar dat ook goed voelt voor jou en je lichaam, en voel wat die met je doet.
Je aura verplaatsen

Hoe kun je je aura groter maken?

Oefening:
Ga rechtop staan, laat je armen langs je lichaam hangen, sluit je ogen of houd ze open wat je het prettigst vind.
Haal een paar keer diep adem.
Beweeg je aura tot die in optimale positie ligt, ongeveer op een armlengte van je lichaam vandaan, en voel hoe die op zijn plek valt.
Voel met je handen of die daar is waar je haar verwacht.
Wat doet het met je dat die daar nu juist ligt?

Stel je voor dat je een groot aura hebt. Houd je aura een meter van je af en schuif die zachtjes verder weg, tot die ongeveer drie meter van je verwijderd is.

Wat doet het met je wanneer die zo ver weg is? Voelt het normaal of vreemd voor je dat die daar is? In welke situaties houd je je aura zo ver bij je vandaan?
Duw je aura nog verder weg en voel hoe dat is.

Haal je aura dan zachtjes naar je toe tot die nog maar een centimeter van je lichaam verwijderd is.
Hoe voelt het wanneer je je aura zo dicht naar je toe haalt? Voelt het natuurlijk om die daar te hebben? In welke situaties haal je die zo dicht naar je toe, als je dat al doet?

Laat nu je aura teruggaan naar de plaats waar dat goed voelt.
Adem uit en laat los wat je net hebt ervaren.

Het onzichtbare lichaam
Je onzichtbare ruimte beschermt je. We zijn ons niet bewust van de ruimte om ons heen, maar inmiddels weten we dat het lichaam niet ophoudt bij onze huid. De één noemt het aura, de ander astraal lichaam, maar we kunnen het ook een energieveld noemen. Want dat we energie uitstralen valt niet te ontkennen. Een verliefd iemand straalt meer uit dan een ernstig ziek persoon. Dat voelen we, dat ervaren we. Hoe zit dat met die onzichtbare ruimte om ons heen?

Hoe komt het dat we sommige vervelende situaties niet in dit energieveld kunnen opvangen, of dat mensen ons letterlijk op de huid zitten?

Ieder mens heeft een energieveld om zich heen. Dat is heel logisch; alles wat warm is heeft straling. Ziek mensen hebben geen uitstraling meer, ze hebben de energie voor zichzelf nodig. Je merkt het ook als je je goed voelt, dan 'glim' je een beetje, je gloeit, zoals dat gebeurt als iets heet wordt. Dat veld om je heen kan ongeveer 50 cm 'dik' worden. Mensen met een veld van een halve meter zie je echt binnenkomen, die zijn heel charismatisch.

Geen ruimte meer....
In onze westerse maatschappij, zal het minder zijn, tien centimeter is niet veel, maar wel gangbaar. Dus om het heel simpel uit te leggen: hoe meer stress, hoe meer zorgen en verdriet, hoe meer je veld krimpt. je trekt je energie naar binnen omdat je er te weinig van hebt. Met andere woorden: je hebt geen ruimte meer. Je onzichtbare ruimte zit dan bijna op je huid. En zo ervaar je ook alles. Woorden, gebeurtenissen, alles prikt bij wijze van spreken op je huid. Dat is natuurlijk heel ongezond, je hebt geen bescherming meer en lichamelijke klachten zijn het gevolg.

Energie opbouwen.
Op tijd rust nemen, de natuur in gaan, naar zachte muziek luisteren. Daarbij bouw je energie op, zorg je goed voor jezelf en behoud je je ruimte.

Bescherm je energieveld.

Energiewerk:
Energievelden kunnen bepaalde kwaliteiten van de sfeer bevatten en uitstralen. Er zijn verschillende atmosferen, vrede, boosheid, vreugde, verdriet, angst en zelfvertrouwen.
Deze sferen zitten niet alleen in vaste vormen- bijvoorbeeld de muren van ons huis- maar zweven ook door de lucht. Ze zweven door de lucht en ze bewegen zich van de ene naar de andere plek en van de ene naar de andere persoon. De boosheid van een persoon kan door iemand anders op grote afstand worden gevoeld.

Veel mensen ervaren plotseling de stemming van een vriend, soulmate of familielid. En ook hebben veel mensen wel eens het gevoel gehad dat een ander aan hun denkt. Je kunt ook de boze gedachten van een persoon opmerken. Dat is werkelijk helemaal in overeenstemming met een basale wet van de fysieke wereld, die zegt dat energie nooit verdwijnt.

Als mensen b.v boosheid of vreugde voelen, dan voegen ze energie toe aan dat gevoel, zodat het blijft bestaan. Het kan zich verstoppen in hun lichaam, en zal misschien oplopende spanning in hun buik veroorzaken, of het zal worden losgelaten uit het lichaam in de lucht.
Wat er ook met dat gevoel gebeurt, het blijft in de een of andere vorm bestaan.

Het kan blijven rondzweven in het grotere energieveld van de persoon bij wie het vandaan komt; het kan worden geabsorbeerd door het huis of de werkplek van die persoon; het kan op iemand landen die het vast kan houden of het aanvult met energie en het vervolgens loslaat.

De meesten van ons nemen sferen en trillingen waar met hun gevoel. Je kunt sferen en trillingen opmerken en voelen op een vergelijkbare wijze als die waarop je temperatuur, vochtigheid of de wind opmerkt. Het is niet zozeer een emotie als wel een lichamelijke sensatie. Het ervaren van een sfeer vindt grotendeels plaats buiten de hersenen en de verbeelding en binnen het lichaam. Soms zijn deze gevoelens vrij duidelijk, en zelfs overweldigend, en soms zijn ze erg subtiel.

Elk menselijk wezen heeft een energieveld dat niet alleen vervlochten is met zijn materiële lichaam, maar dat ook verder reikt. We beschikken over een energieveld dat een meter of meer buiten ons uitsteekt. Dit energieveld komt voort uit de straling en vitaliteit van ons lichaam en uit de straling van onze emoties en gedachten. Dit energieveld, dat soms aura wordt genoemd, is de straling van ons bewustzijn.

De aura is een belangrijk onderdeel van ieders bio-energetische opbouw. We moeten van dit idee op de hoogte zijn, willen we begrijpen hoe psychische bescherming en de schepping van positieve energie eigenlijk werken.

Energie volgt het denken
De energieën in onze eigen aura.
Als je aan iets denkt, als je ergens aandacht aan schenkt, dan stroomt de energie in de richting van je focus. Je kunt daarom je geest en verbeelding gebruiken om energie te laten stromen en sferen te creëren. Zo kun je je geest gebruiken om je lichaam op een goede manier met de aarde te verbinden. Je geest kan je een gevoel van bescherming geven en een krachtenveld organiseren dat fuctioneert als een schild. Dit energiewerk is een van de opmerkelijke vermogens van mensen.

Vaak worden we aangevallen door onze eigen innerlijke schaduwen, weggedrukte delen van de psyche, waarvan wij anderen de schuld geven. Als we met een sfeer te maken krijgen die ons niet aanstaat, dan bestaat de mogelijkheid dat de oorsprong in onze eigen psyche en aura te vinden is.

We zijn in het verleden allemaal op de een of andere manier psychisch verwond. We willen onze verwondingen niet zien, we herinneren ze ons niet, maar ze zijn aanwezig in onze geest en emoties. De ervaring zit dan in je opgesloten als een pakketje onverwerkte energie. Het kan angst, boosheid en verdriet bevatten. De ervaring van je eigen schaduwenergie kan door diverse dingen in gang worden gezet.(door andere slachtoffers).

Psychische bescherming is zeer nuttig om jezelf ruimte te geven in een moeilijke situatie, maar de wonden die genezen moeten worden mogen we niet negeren. We hebben een gezonde persoonlijkheid nodig, gebaseerd op kracht en vertrouwen.

Reiniging[/u]
Gezonde energie is energie die stroomt, beweegt. Psychische reiniging is een logisch proces, de sfeer van de ruimte moet worden opgeschud, zodat die verdwijnt. Als je schoonmaakt doe je dat vanuit de juiste gemoedstoestand. Blijf geaard en kalm, ben je gehaast dan wordt de sfeer ook gehaast. De energetische schoonmaak moet worden voorafgegaan door een zorgvuldige fysieke schoonmaak. We hebben de steun van een schone omgeving nodig. Zoek daarom vriendelijke i.p.v ongeïnteresseerde hulp.

Ziel
Ons diepste zelf heeft een erg plezierig energieveld dat het nooit kwijtraakt. Voor een verbinding is het denken voldoende. Denk je aan iets dan ga je ermee resoneren.
Word stil, aard jezelf. Zet je goede stemming aan. Maak verbinding met het universele veld van liefde door je op je hart- of kruinchakra te richten. Tover een filosofische innerlijke glimlach tevoorschijn. Haal een prachtige herinnering op.

De wet der resonantie

* Er bestaat een energieveld, dat met alles met alles verbindt.

* Dit energieveld communiceert met ons trillingsveld.

* Wij wekken ons trillingsveld op door de taal van onze gevoelens en de energie van onze gedachten, maar vooral door onze overtuigingen.

* Deze versturen wij met ons hart, DNA en gedachtekracht.

* Afstand speelt geen rol bij trillingsvelden, net zo min als tijd.

* Door de wet der resonantie zijn wij met alles en iedereen verbonden.

* Wie of wat met ons meetrilt, kan niet anders, dan hierop reageren.

* Alles wat met ons meetrilt, wordt onvermijdelijk in ons leven getrokken.

* Wij worden eveneens onvermijdelijk aangetrokken door andere trillingsvelden, als ze gelijk met ons trillingsveld resoneren.


http://www.flowyoursoul.com/87590422
.

.

Vraag je af wat anderen van je denken
en je bent voor altijd hun gevangene.


Lao Tse

Gebruikersavatar
univers
Observer
Berichten: 21658
Lid geworden op: 27 jan 2013, 11:10

Re: Energie velden

Bericht door univers » 06 feb 2019, 10:20

:post:
Een mens is net een open boek, je moet het enkel kunnen lezen.

Gebruikersavatar
Fenna
Kletskous
Berichten: 5423
Lid geworden op: 05 mar 2013, 17:16

Re: Energie velden

Bericht door Fenna » 06 feb 2019, 11:39

Sluit ik mij bij aan. :post:
.............................................................................................
Beter gekwetst door de waarheid dan getroost door een leugen.
Khaled Hosseini.

Gebruikersavatar
Pierre
PC
Berichten: 18203
Lid geworden op: 07 apr 2012, 09:09

Re: Energie velden

Bericht door Pierre » 06 feb 2019, 15:19

Heu ... drie keer is scheepsrecht?

:post:
Geloof het of niet ...

Gebruikersavatar
MetalPig
Invisible Pink Unicorn
Berichten: 11208
Lid geworden op: 28 feb 2006, 11:18

Re: Energie velden

Bericht door MetalPig » 06 feb 2019, 15:38

Waarom worden er toch altijd van die wetenschappelijk klinkende termen als 'energie(veld)' en 'quantum' en zo misbruikt voor dit soort dingen? Kunnen ze niet zelf een vocabulaire verzinnen voor dit soort zaken? Dat voorkomt verwarring.

Gebruikersavatar
univers
Observer
Berichten: 21658
Lid geworden op: 27 jan 2013, 11:10

Re: Energie velden

Bericht door univers » 06 feb 2019, 15:48

Geef eens een hint.
Een mens is net een open boek, je moet het enkel kunnen lezen.

Gebruikersavatar
Determinist
Leraar
Berichten: 1707
Lid geworden op: 27 jul 2010, 09:45

Re: Energie velden

Bericht door Determinist » 07 feb 2019, 21:54

MetalPig schreef:
06 feb 2019, 15:38
Waarom worden er toch altijd van die wetenschappelijk klinkende termen als 'energie(veld)' en 'quantum' en zo misbruikt voor dit soort dingen? Kunnen ze niet zelf een vocabulaire verzinnen voor dit soort zaken? Dat voorkomt verwarring.
Net zoals in reclamespotjes vergroot dit het vertrouwen. Je kan het misbruik noemen van diegenen die deze verkooptechnieken toepassen, maar het is eerder handig gebruik maken van de goedgelovigheid van het publiek.

Wat goed werkt zijn begrippen die iedereen wel gehoord heeft, maar waarvan men niet echt veel details weet. En deze truuk wordt overal toegepast.

Zo was jaren geleden het buzzwoord "multi-media" opeens een hype. Toen wisten nog niet veel leken wat dit precies inhield.
Producenten sprongen daarop in door dit woord te pas en te onpas toe te voegen aan productnamen of beschrijvingen.

Zo kon je een multi-media muismat kopen en multi-media koptelefoons. Die moest je namelijk hebben als je aan multi-media mee wilde doen.
Terwijl dit producten waren die exact hetzelfde waren als jaren daarvoor met alleen een extra hype woordje erbij. En uiteraard verkocht dit goed.

Gebruikersavatar
Osiris
Wetenschapper
Berichten: 2946
Lid geworden op: 01 apr 2013, 07:53

Re: Energie velden

Bericht door Osiris » 08 feb 2019, 05:50

Sluit me aan bij Pierre,Fenna en Uni, :post: Taigitu

Helaas zijn er die zich storen aan wetenschappelijke termen om iets duidelijk te maken i.p.v. ' iets te verkopen '.
Zielig, alsof hun absolute ' religie ' aangetast word..... [doh]
The only thing that never changes is, that everything is constantly changing

Gebruikersavatar
Determinist
Leraar
Berichten: 1707
Lid geworden op: 27 jul 2010, 09:45

Re: Energie velden

Bericht door Determinist » 08 feb 2019, 10:17

Osiris schreef:
08 feb 2019, 05:50
Helaas zijn er die zich storen aan wetenschappelijke termen om iets duidelijk te maken i.p.v. ' iets te verkopen '.
Zielig, alsof hun absolute ' religie ' aangetast word..... [doh]
Ik persoonlijk stoor mij er niet aan beste Osiris. Mijn reactie was op een directe vraag van MetalPig.

Echter jij zegt nu dat deze termen gebruikt worden om iets duidelijk te maken ipv iets te verkopen.
In dit geval moet je "iets verkopen" lezen als iets, de uitleg in de startpost, aannemelijker doen uitzien dan dat het is.

Want wat maakt "Geef jezelf een kwantum-onderhoudsbeurt" nou duidelijk?

Onderhoudsbeurt, daar kan ik wat mee. Want inderdaad is er een link tussen psyche en het fysieke lichaam. Beiden dienen onderhouden te worden om samen goed in balans te blijven.
Echter het woordje "kwantum" is een toevoeging waar je wetenschappelijk niets mee kunt. Ja, door niet wetenschappelijke verbanden te leggen.
Maar dat wordt afgedaan als wetenschappelijk, door een buzzwoord "kwantum" toe te voegen.

Ieder mag het zelf weten of ze een multi-media muismat kopen of niet.
Maar de vraag wat nu een multi-media muismat precies is of in dit geval een kwantum-onderhoudsbeurt is gewoon een geldige vraag.

Gebruikersavatar
taigitu
Orakel
Berichten: 10330
Lid geworden op: 04 dec 2011, 14:37

Re: Energie velden

Bericht door taigitu » 08 feb 2019, 10:54

Dank je Fenna, Pierre, Univers, en Osiris .
Ik plaatste deze topic n.a.v. een ander topic, namelijk
viewtopic.php?f=60&t=18275
We brengen onze gemoedstoestanden op een werkelijk magische manier op anderen over.
Emoties zijn aanstekelijk en onze emotionele gemoedstoestand kan verbazingwekkend snel omslaan.
We zenden deze emotionele boodschappen voortdurend uit, doorgaans op een hele subtiele manier, met meer of minder intensiteit
en op bewuste en onbewuste manieren.


Mensen die in staat zijn om hun emoties goed te controleren, zijn het meest aangenaam.
Dit zijn mensen die ons op ons gemak stellen en ons een goed gevoel geven, zelfs wanneer ze ons alleen maar gedag hebben gezegd
en vriendelijk naar ons hebben gelachen.

Het is bewezen dat wanneer we met anderen omgaan en hun emotionele gemoedstoestand oppikken, ons spierstelsel dezelfde houding
aanneemt als de persoon waarmee we in gesprek zijn. Dit houdt in dat wanneer iemand tijdens een normaal gesprek subtiel glimlacht,
wij zelf ook de neiging hebben om te lachen.
Alles is energie, en niets verdwijnt uit de kosmos. Alles is onderhevig aan constante verandering. Zoals wij onbewust de energie oppikken
(we zijn zowel zenden als ontvanger) van de ander, en de ander die van ons, zo zal dat ons beïnvloeden. En dat kan je je bewust worden
en daarop bewust wel of niet reageren. Zo ook registreren we het onbewust, maar kan ons wel beïnvloeden zonder dat we dat bewust worden.

Het is een bekend gegeven dat mensen die gevoelig zijn zich 'onrustig' kunnen voelen op plekken waar heftige dingen zijn gebeurd.
Ze ervaren (onbewust) de energie die aanwezig blijft op die plek direct of na het gebeuren. Voor veel mensen onwerkelijk, maar het wordt gevoeld
door gevoelige mensen. Ze kunnen soms zelfs fragmenten van dat gebeuren beschrijven terwijl zij onbekend zijn met het paranormale.
Zo zijn er ook krachtplaatsen, zoals Stonehenge waar je de energie kan voelen. Dit soort bouwsels (o.a. kerken) zijn geplaatst op Leylijnen.
Leylijnen zijn energiestromen onder de grond, voelbare energie waar die lijnen elkaar kruisen.
O.a. met een wichelroede kan men deze kruisingen vinden. Maar ben je gevoelig..... Zo maakte ik dat mee in een kerk in België, waar in het
middenpad een plek was, die voelbaar was. Het was een vreemde sensatie. Energievelden zijn dus zowel menselijk/dierlijk als alles om ons heen,
en voortdurend onderhevig aan verandering.
Afbeelding
.

.

Vraag je af wat anderen van je denken
en je bent voor altijd hun gevangene.


Lao Tse

Gebruikersavatar
MetalPig
Invisible Pink Unicorn
Berichten: 11208
Lid geworden op: 28 feb 2006, 11:18

Re: Energie velden

Bericht door MetalPig » 11 feb 2019, 14:35

Osiris schreef:
08 feb 2019, 05:50
Zielig, alsof hun absolute ' religie ' aangetast word..... [doh]
Lekker hardleers. Hoe vaak is je intussen al uitgelegd dat wetenschap geen religie is?
Osiris schreef:
08 feb 2019, 05:50
Helaas zijn er die zich storen aan wetenschappelijke termen om iets duidelijk te maken <...>
Duidelijk maken? Hoe dan?
Voor mensen die wel weten wat die woorden betekenen wordt het niet duidelijker als die woorden verkeerd gebruikt worden.
Voor mensen die niet weten wat die woorden betekenen wordt het niet duidelijker omdat ze niet weten wat die woorden betekenen.

Gebruikersavatar
Vitharr
Brabbeldas
Berichten: 6640
Lid geworden op: 23 jul 2012, 10:39

Re: Energie velden

Bericht door Vitharr » 11 feb 2019, 17:25

taigitu schreef:
08 feb 2019, 10:54
Alles is energie, en niets verdwijnt uit de kosmos. Alles is onderhevig aan constante verandering.
Grappig. Vooral je eerste zin komt bijna middeleeuws over. :mrgreen:

De kosmos omvat enkel het ruimtetijdcontinuum waar wij nu deel van uitmaken. Ik geloof dat er meerdere zijn. Ik geloof ook dat die ontstaan uit dezelfde energiebron. Energie kent vele vormen en ik geloof dat sommige vormen niet aan deze kosmos gebonden zijn. Daardoor is een onderdeel van die constante verandering ook energieverlies en -winst van deze kosmos.
Morgen is vandaag ook gisteren....

Gebruikersavatar
univers
Observer
Berichten: 21658
Lid geworden op: 27 jan 2013, 11:10

Re: Energie velden

Bericht door univers » 11 feb 2019, 17:28

Jij bent ook energie.
Een mens is net een open boek, je moet het enkel kunnen lezen.

Gebruikersavatar
Vitharr
Brabbeldas
Berichten: 6640
Lid geworden op: 23 jul 2012, 10:39

Re: Energie velden

Bericht door Vitharr » 11 feb 2019, 17:44

univers schreef:
11 feb 2019, 17:28
Jij bent ook energie.
Op het moment maar voor een deel omdat ik tot een soort behoor die energie en materie conceptueel gescheiden heeft. Het stoffelijk deel zit nu vast in dit universum. :mrgreen:
Morgen is vandaag ook gisteren....

Gebruikersavatar
univers
Observer
Berichten: 21658
Lid geworden op: 27 jan 2013, 11:10

Re: Energie velden

Bericht door univers » 11 feb 2019, 18:08

Het stoffelijk deel zit nu vast in dit universum. :mrgreen:
Dat lost vanzelf op. :mrgreen:
Een mens is net een open boek, je moet het enkel kunnen lezen.

Gebruikersavatar
Vitharr
Brabbeldas
Berichten: 6640
Lid geworden op: 23 jul 2012, 10:39

Re: Energie velden

Bericht door Vitharr » 12 feb 2019, 14:29

Determinist schreef:
07 feb 2019, 21:54
MetalPig schreef:
06 feb 2019, 15:38
Waarom worden er toch altijd van die wetenschappelijk klinkende termen als 'energie(veld)' en 'quantum' en zo misbruikt voor dit soort dingen? Kunnen ze niet zelf een vocabulaire verzinnen voor dit soort zaken? Dat voorkomt verwarring.
Net zoals in reclamespotjes vergroot dit het vertrouwen. Je kan het misbruik noemen van diegenen die deze verkooptechnieken toepassen, maar het is eerder handig gebruik maken van de goedgelovigheid van het publiek.

Wat goed werkt zijn begrippen die iedereen wel gehoord heeft, maar waarvan men niet echt veel details weet. En deze truuk wordt overal toegepast.
Dat is 1 reden. Een andere reden is dat het concept energie bekend was voor het in een wetenschappelijke context gebruikt werd. Net zoals het atoom. Van origine werd hier het ondeelbare mee aangeduid, de veronderstelde fundamentele bouwstenen der realiteit. Toen de wetenschap een groepje protonen, neutronen en elektronen vond leidde zelfoverschatting tot de conclusie dat de wetenschap atomos had ontdekt en noemde deze configuratie het atoom. Inmiddels weten we dat dit niet klopt maar leren eenieder nog botweg over het atoom. Dat is dus blijkbaar wel acceptabel.

Om vikingen aan het christendom te krijgen is jezus afgeschilderd als superkrijger. Vroege deterministische wetenschap claimde maar wat graag esoterische termen om soortgelijke redenen. Ik vind het dan een beetje hypocriet om nu vanuit wetenschappelijke hoek met een vinger te wijzen. Er zijn talloze correcte voorbeelden van niet wetenschappelijk gebruik van de term energie. Zoals dat ik de energie ontbeer om ze nu voor te kauwen omdat ik me lui op lig te laden in de eerste voorjaarszonnestralen. :uhhhm:
Morgen is vandaag ook gisteren....

Gebruikersavatar
univers
Observer
Berichten: 21658
Lid geworden op: 27 jan 2013, 11:10

Re: Energie velden

Bericht door univers » 12 feb 2019, 16:45

Afbeelding
Een mens is net een open boek, je moet het enkel kunnen lezen.

Gebruikersavatar
MetalPig
Invisible Pink Unicorn
Berichten: 11208
Lid geworden op: 28 feb 2006, 11:18

Re: Energie velden

Bericht door MetalPig » 13 feb 2019, 09:54

Vitharr schreef:
12 feb 2019, 14:29
Ik vind het dan een beetje hypocriet om nu vanuit wetenschappelijke hoek met een vinger te wijzen. Er zijn talloze correcte voorbeelden van niet wetenschappelijk gebruik van de term energie.
En ook daar wijs ik met een vinger naar. Zoals wanneer mensen zeggen dat een situatie "negatieve energie kost".

Maar dat ligt iets anders; die mensen gebruiken het woord niet om wetenschappelijk over te komen.

Gebruikersavatar
taigitu
Orakel
Berichten: 10330
Lid geworden op: 04 dec 2011, 14:37

Re: Energie velden

Bericht door taigitu » 13 feb 2019, 10:12

Vitharr schreef:
11 feb 2019, 17:25
taigitu schreef:
08 feb 2019, 10:54
Alles is energie, en niets verdwijnt uit de kosmos. Alles is onderhevig aan constante verandering.
Grappig. Vooral je eerste zin komt bijna middeleeuws over. :mrgreen:

De kosmos omvat enkel het ruimtetijdcontinuum waar wij nu deel van uitmaken. Ik geloof dat er meerdere zijn. Ik geloof ook dat die ontstaan uit dezelfde energiebron. Energie kent vele vormen en ik geloof dat sommige vormen niet aan deze kosmos gebonden zijn. Daardoor is een onderdeel van die constante verandering ook energieverlies en -winst van deze kosmos.
Kosmos.... dat is een restje van één mijn incarnaties uit de middeleeuwen.

Ik geloof ook dat er meerdere kosmossen zijn.
Ik zie het als wanneer je bellenblaast en er meerdere zeepbellen aan elkaar blijven kleven.
Ik vind het wel aannemelijk dat alles in een kosmos aanwezig blijft. Het verandert
alleen van vorm. Ik kan me wel voorstellen dat door het samengaan van bv. twee
verschillende substanties (het in elkaar smelten) het lijkt alsof de kosmos krimpt.
En het tegendeel eveneens, dat deze zich lijkt uit te zetten. Maar geen werkelijk
verlies of winst. Maar dat zijn mijn filosofietjes er over.
.

.

Vraag je af wat anderen van je denken
en je bent voor altijd hun gevangene.


Lao Tse

Gebruikersavatar
Vitharr
Brabbeldas
Berichten: 6640
Lid geworden op: 23 jul 2012, 10:39

Re: Energie velden

Bericht door Vitharr » 13 feb 2019, 10:31

MetalPig schreef:
13 feb 2019, 09:54
En ook daar wijs ik met een vinger naar. Zoals wanneer mensen zeggen dat een situatie "negatieve energie kost".

Dat vind ik kort door de bocht want het woord energie lijk je nu nog verder in te perken tot exacte wetenschap. Alsof sociale wetenschap, waar het soort uitspraken dat jij noemt normaal is, ook geen echte wetenschap is.
MetalPig schreef:
13 feb 2019, 09:54
Maar dat ligt iets anders; die mensen gebruiken het woord niet om wetenschappelijk over te komen.
Ik begrijp je niet goed Metal. Bedoel je dat jij denkt dat energie een term uit de exacte wetenschap is die buiten die context (altijd) onterecht toegepast wordt?

Waar je verder op doelt is me wel duidelijk. Ik heb ook een hekel aan verminking van wetenschap voor financiele doelen. Ik vind het wel fascinerend hoe een anti-wetenschappelijk standpunt onderbouwd wordt met verkrachte wetenschap. Ik herinner me nog een forumdiscussie over de holle aarde waarbij een ex-lid de misvatting verkondigde dat door zwaartekracht alles aan de binnenkant van de schil zou hangen. Ik wees hem op het shell theorem en beargumenteerde dat vliegende Tita tovenaar kastelen een logischer verschijnsel in een holle aarde zouden zijn en werd vervolgens verketterd als een fantast. :mrgreen:
Morgen is vandaag ook gisteren....

Plaats reactie