Serieuze 'Voorspelling' 2014 ?

Astrologie is een verzamelnaam voor theoriën die uitgaan van de verbanden tussen bepaalde standen van hemellichamen ten opzichte van de aarde en gebeurtenissen op aarde en deze beschrijven. Alles wat betreft sterrenbeelden, horoscopen, chinese sterrenbeelden en de betekenis hiervan vind je hier terug.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Susan
Ik Ben
Berichten: 8400
Lid geworden op: 19 apr 2012, 05:58

Serieuze 'Voorspelling' 2014 ?

Bericht door Susan » 07 jan 2014, 07:31

Voorspellingen voor 2014- Jennifer Hoffman
Gepubliceerd: januari, 2014

De informatie die ik met jullie deel bevat niet altijd gedetailleerde voorspellingen van wat er juist gaat gebeuren, ze is meer gefocust op wat er potentieel te gebeuren staat of wat energetisch afgelijnd is opdat bepaalde gebeurtenissen zich op specifieke manieren zouden gaan ontwikkelen. Omdat we het voorbije jaar zo sterk geëvolueerd zijn, kan het kennen van alle mogelijke potentieel eerder als leidraad gezien worden, in plaats van een akelige waarschuwing voor de dingen die er gaan gebeuren het komende jaar.20142 490x326 Voorspellingen voor 2014 Jennifer Hoffman

Ik denk dat we 2013 begonnen zijn vanuit een eerder nadelige energie, omdat we ontgoocheld waren dat er op 12/12/12 niets gebeurd was, en nog minder op 21/12/12. Op een bepaald level wilden we een soort bewijs van een hogere kracht, van goddelijke of buitenaardse interventie, en toen dat dan niet gebeurde, waren we allen ontgoocheld. Maar een ding dat wél gebeurde, was de globale participatie in heel het gebeuren rond 12/12/12, wat de grootste hart-opening was die de mensheid ooit ervoer. Dit soort gedeelde verbinding en interesse zal zich dit jaar voortzetten, want het is een aspect van ons nieuwe menselijke en aarde-paradigma.

Ik wil benadrukken dat we in 2014, in tegenstelling tot voorgaande jaren, een steeds sterkere impact zullen hebben op alle wereldgebeurtenissen, en op het vermogen om alles op te tillen tot zijn hoogste potentieel en de best mogelijke uitkomst, via onze individuele en collectieve intentie. Al wat we in ons eigen leven doen, heeft een uitgebreide, exponentiële invloed, alles is verbonden, op elk level. We zijn allemaal verbonden met de aarde en haar energieën, met elkaar, met het Universum en met de Bron. Het is allemaal één groot ascensieproces, en wij bevinden ons in het midden ervan. Het is onze voltooiing van de ascensiereis die de rest van het Universum in staat zal stellen te ascenderen. Wij moeten dit dus nu doen, wat niet betekent dat we druk moeten zetten op onszelf, maar dat we dingen kunnen doen die zullen maken dat alles gewoon wat sneller gaat.flower chakra mandala gabriel sampad 490x489 Voorspellingen voor 2014 Jennifer Hoffman

Hoe ‘slecht’ de dingen ook lijken te zijn, er zijn altijd veel verschillende mogelijke uitkomsten, zelfs al zijn we ons aanvankelijk maar bewust van één, diegene die resoneert op onze eigen energetische frequentie, en die afgelijnd is op onze vibratie. Ze is ook afgelijnd op ons eigen healingpad, wat het meest authentieke doel (maar niet het enige) van elk leven. Eens we dat level van healing voltooien, zijn we vrij om verder te gaan naar andere lessen en een nieuw levenspad en doel. Creatie volgt energetische focus en intentie, en daar we zegden dat we in onze kracht wilden gaan staan, is dit onze kans om het te aanvaarden en gebruiken, om te zien hoe dat kan werken in ons leven en in de wereld.

We kunnen de wereld veranderen wanneer we bereid zijn om zelf eerst een voorbeeld van transformatie te worden, een voorbeeld dat we als visioen kunnen hebben voor de wereld, wanneer we het in ons eigen leven belichamen. Dat betekent niet dat we alles kunnen reduceren tot zoetheid en licht, verre van. Het betekent dat we de tijdlijn van de gebeurtenissen kunnen inkorten, zodat het geen tientallen jaren meer duurt eer de dingen zich ontvouwen, zoals vroeger. Dat heeft wel zijn gevolgen (wees voorzichtig voor wat je vraagt, want je zou het wel eens kunnen krijgen), het betekent ook dat, wanneer we willen dat de waarheid gekend wordt, die dan ook heel snel zal kunnen uitkomen. Dan moeten we beslissen wat we daarmee gaan doen.

Alles waarover je lang hebt nagedacht, en waarbij je niet in staat was duidelijkheid te krijgen of te beslissen welke kant je op zou gaan, zal kristalhelder worden voor je. Je zal zelfs niet de tijd hebben om er nog over na te denken, wanneer je alles maar aan het toeval overlaat of je niet kan beslissen. Keuzes worden gemaakt op basis van je bewuste of onbewuste intentie (soms zal je moeten uitzoeken welke je gebruikt), en zullen zich manifesteren voor je. We gaan nu in volledige energetische verbinding, en de dingen kunnen heel snel gaan nu. We moeten ook aan de slag dit jaar, voor een deel is dat gewoon doen wat er moet gedaan worden, zodat we daarna plezier kunnen maken.

Dit is een jaar waarin er niets meer ‘zeker’ is, alles kan en zal veranderen. Niets hiervan valt buiten onze controle, maar we hebben al lang gezegd dat we vreugde, liefde, vrede, overvloed en succes wilden, en nu gaat zich dat materialiseren. Ons leven zal uitbreiden om dit mogelijk te maken, en dat zal onze energie-beperkers uitschakelen, en onze energie-uitbreiders binnenhalen.

En dit is zeker nu van toepassing. Bij het binnengaan van 2014, komen we uit een voor velen van ons echt moeilijk jaar, dat ons tot in de kern op de proef heeft gesteld. Deze kern-uitdaging kan een keuze in zich hebben gehad, of men klaar was met zijn pad of niet. Velen kozen ervoor om er klaar mee te zijn, anderen besloten te blijven. In 2013, meer specifiek naar het jaareinde toe, verloor ik de tel bij hoeveel rouw-boodschappen ik met mensen deelde, die hun echtgeno(o)t(e), partner, vriend(in), familie, huisdier verloren waren. Hun tijd was uit, en ook al is dat niet altijd moeilijk te begrijpen, toch gaat dit verder in 2014.Veel mensen vervulden vanuit hun zielsaspecten een specifieke missie op aarde, en ze gaan weg wanneer die afgewerkt is. Het is niet makkelijk voor hen die achterblijven, maar één van de lessen die we in 2014 en verder moeten leren, is onze zielsaspecten en zielsenergie te beginnen erkennen, in plaats van gewoon onszelf en anderen te bekijken vanuit de menselijke aspecten en emoties. Hier zijn enkele van de belangrijkste aspecten van 2014:

2014, het jaar van de liefde

2014 is het ‘Jaar van de Liefde’, en dat betekent niet dat iedereen dit jaar verliefd zal worden, ook al zal dat met velen onder jullie gebeuren. Ik verwijs hier naar liefde als energie, die wij mensen dan vertalen in liefde – de emotie. Het is makkelijk om verloren en verward te raken in de emotie die liefde heet, om te beslissen wie ons al dan niet liefheeft, of hoe we al dan niet bemind worden door mensen, situaties en verbindingen die we hebben, ook onze eigen Bron-verbinding. Maar dat is niet liefde, de energie, die niet oordelend is, altijd liefdevol, altijd aanwezig, en vraagt om alles in balans te brengen met haar energie. two beautiful violet hearts 680x510 490x367 Voorspellingen voor 2014 Jennifer HoffmanWees hier klaar voor, want het zal een krachtig statement maken in 2014, te beginnen met 1 januari, met de Nieuwe Maan

Het oog van de naald
Het ‘oog van de naald’ waarnaar ik vaak heb verwezen, komt uit de Bijbel, Mattheus 19:24, en zegt dat een kameel makkelijker door het oog van een naald kan, dan een rijke man in het koninkrijk van God binnen raakt. Ik geloof dat de verwijzing naar een ‘rijke man’ een verkeerde vertaling is, en zou moeten veranderd worden in ‘belast man’.

De lasten verwijzen hier gewoon naar karma, schuld, schaamte, al wat ons belast en pijn uit het verleden. We kunnen onmogelijk door de nauwe portalen naar de hogere dimensies, die vrij van karma zijn, wanneer we de lasten van het verleden nog op ons dragen. We hebben veel van 2012 en 2013 besteed aan het loslaten van die lasten. We zullen dit jaar nog extra hulp krijgen bij het loslaten van nog meer beperkingen, zodat we doorheen deze dimensionale portalen kunnen.

Er gebeurt niets dat onze vrije wil schendt, ook al voelt het soms dat we geen keuze hebben. 2013 was een jaar dat ons de uitdaging gaf om enkele van onze moeilijkste levenslessen te erkennen, te ervaren, te omarmen en te transformeren, zodat we een multidimensioneel pad kunnen opgaan dat niet gehinderd is door de lasten van het verleden. Dit is één gebied waaraan we nog altijd werken, en dat zal heel 2014 zo zijn. We moeten niet alle pijn bewust ervaren, ook al is dat wel mogelijk wanneer we dat willen, maar dit is dan het moeilijke pad. Het makkelijker pad is om zelf een keuze te maken wanneer de dingen zich voordien, om het moeilijk of makkelijk te willen.

2014 is een jaar van draai-deuren, want terwijl er dingen weggaan, wachten er andere dingen om hun plaats in te nemen. Denk eraan dat wat jij wil loslaten, even angstig is om weg te gaan. Nieuw licht, energieën, mensen en situaties staan klaar om de ruimte binnen te komen die jij daarvoor creëert, wanneer je nog meer dichte energie uit je leven loslaat.

Het uitgebreide IK BEN
mens 240x239 Voorspellingen voor 2014 Jennifer HoffmanWe krijgen in 2014 iets heel nieuws, dat past in het thema van 2014, namelijk expansie, en dat is ons uitgebreide IK BEN. Dit is wat we altijd als onze verbinding met de Bron hebben gezien, maar wat nu iets veel belangrijkers is geworden, dat past bij onze nieuwe paradigma’s en onze beweging naar nieuwe dimensies van zijn toe, en afgelijnd op ons ascensiepad, nu we meer bewust worden van onszelf als dynamische, krachtige, onbeperkte spirituele wezens.

Ons uitgebreide IK BEN omarmen is de volgende stap op ons pad, en dat zal uitmaken hoe succesvol we de volgende tien jaar doorgaan, want in 2014 creëren we krachtig de basis ervan. Het bestaat uit vier delen: intenties plaatsen en integreren, aflijnen, toestaan en authenticiteit, meesterschap en manifestatie.

Ze worden kort omschreven hieronder.

Dit zijn kernthema’s voor 2014, en ze zijn allemaal gefocust op hoe we werken met energie, omdat we energetisch participeren in het Universum. Emoties zijn een uitdrukking van energie die is hoe wij energie in een taal gieten die we begrijpen. Maar wanneer we krachtig moeten zijn op ons levenspad, moeten we ervoor kiezen om dit ook op een energetisch level te gaan toepassen en leren hoe met energie te werken om dat pad dat we willen volgen te manifesteren.

Integratie is hoe wij energie in ons leven inpassen. We doen het vaak omgekeerd, en proberen dingen te manifesteren vanuit angst of behoefte, en dan hebben we geen plaats meer om de energie te laten stromen. Al wat we willen creëren, hoe sterk we het ook nodig hebben of willen, moet in ons leven passen. Loslaten is een manier waarop we ruimte voor nieuwe dingen creëren, en net dat is zo’n krachtig thema geweest de voorbije jaren.

Intentie is hoe we ons vermogen als mede-scheppers van onze werkelijkheid erkennen. Het is onze taak om het pad voor de energie klaar te maken, en we doen dit via intenties. Dan vloeit de energie op het pad dat we daarvoor hebben gecreëerd. Intentie creëert een container waar de energie in moet stromen, en elk verlangen is een intentie. In plaats van te vragen met een hoopvol’ Ik zou willen’ of ‘ik wil’, zeg je beter: ‘Ik heb de intentie’, wat een krachtig pad neerzet om de energie te laten aflijnen op jou en op wat je wil creëren.

Aflijning is cruciaal omdat er zonder aflijning niets past, niets werkt, en we ons vast voelen zitten. Uit aflijning zijn is als een auto hebben zonder sleutel. We willen wel verbinding met de energie, maar we zijn niet op het pad van die energie. We staan de energie toe om in ons leven te stromen, dit gaat over willen ontvangen en het is de tweede stap in manifestatie.

Authentiek zijn vraagt eerlijkheid, engagement en zelfrespect. De werkelijkheid is het resultaat van manifestatie, het is hoe wij energie richten en doen bewegen naar de ruimtes en containers die we daarvoor hebben gecreëerd. Zonder onze consistente, persistente manifestatie, creëert de wereld gewoon zichzelf vanuit de energieën die beschikbaar zijn.

Meesterschap is ons geboorterecht, we zijn meesters van de derde dimensie en van de energie daarvan. Wanneer we het leven benaderen als een slachtoffer, geven we onze kracht weg en nemen we wat er ook maar onze weg op komt. Dat is angst-gebaseerd denken, en dat leidt naar angst-gebaseerde resultaten. We kunnen niet krachtig zijn, tot we onze kracht erkennen door ons meesterschap op te eisen. De wereld heeft meesters nodig om veranderingen in gang te zetten, en we bevinden ons op het meest cruciale punt van onze krachtigste en belangrijkste transities. Het kan zijn dat je zucht van uitputting, en je afvraagt hoeveel meer je nog kan dragen, maar laat me je verzekeren, het moeilijkste werk is al gedaan. We zijn meester geworden hierover, omdat we doorheen de geboortepijn zijn gegaan, die het lichaam voorbereidt op de geboorte.

De geboorte komt na de pijn, het is het (relatief) makkelijkste stuk.

We bevinden ons nu in het geboorte-proces en daar jullie gebaard hebben weet het lichaam nu wat te doen. Dit is het deel waarin we putten uit onze ervaring en leren terwijl we doen. Dat is meesterschap in een notendop: we moeten alles nemen dat we ooit hebben geleerd, en die dingen weg gaan gooien die we niet meer willen herhalen, nu we vooruit kijken naar de nieuwe, prettige en opwindende dingen die we voor onszelf willen creëren.

Voor velen onder ons is het de eerste keer dat we wat plezier gaan maken, dus laten we er het maximum uithalen. De wereld heeft er behoefte aan dat we tonen wat geheald is, waar ‘heel leven’ over gaat. We kunnen dit.

Hier zijn mijn algemene observaties over wat 2014 voor ons, de mensheid en de aarde zal inhouden:

Een algemeen verlangen naar transformatie
Hiervan hebben we een voorsmaakje gekregen in 2013, de ‘macht der mensen’ aan het werk. Bijvoorbeeld: de instorting van het textielfabriekje in Bangladesh, waarbij meer dan 1200 mensen gedood werden, creëerde een wereldwijd protest tegen het gebruik van slavenarbeid in de textielindustrie, en dwong de hele industrie om zijn productiemethoden te veranderen.

De arbeiders protesteerden, en consumenten overal ter wereld steunden hun protest, schreven naar de groothandelaars, en eisten dat er een einde kwam aan dergelijke praktijken. Dit verlangen naar verandering zal blijven duren, nu we zoeken naar nieuwe manieren om de 3D paradigma’s van ‘macht hebben over’ te veranderen naar 5D en hoger paradigma’s van gedeelde macht, verbinding en zelfbekrachtiging. Ons bewustzijn van onze verbinding met elkaar zal ons verlangen voeden om er ons van te verzekeren dat iedereen behandeld wordt met waardigheid, respect, waardering en eerlijkheid. Dit is hoe we de vrede, vreugde, liefde en overvloed die wij wensen te zien in de wereld gaan manifesteren.

Aardeveranderingen
universe 2 1a Voorspellingen voor 2014 Jennifer Hoffman2014 zal meer aarde-veranderingen te zien geven, de meeste ervan door de mens gecreëerd, door onveilige, onbetrouwbare en onverdedigbare praktijken die al lang aan de gang zijn, sommige ervan in het geheim, andere meer openlijk, maar hun ware impact is nooit vermeld. Ik zie ‘fraccen’ (http://nl.wikipedia.org/wiki/Schaliegas - Fran) als een aanhoudend probleem, dat nog meer aardbevingen en verzakkingen zal veroorzaken, zeker in het bovenste Midwesten, Texas en enkele oostelijke staten, zoals Tennessee en Kentucky. Het weer zal dit jaar zorgbarend zijn, zeker in de late lente en vroege zomer. Europa kan schade-veroorzakende en ongewoon sterke stormen hebben, waarvan de meeste veroorzaakt zijn door HAARP-technologie om de groei-seizoenen te manipuleren.

De vulkaan in Yellowstone zal dit jaar niet uitbarsten, maar ik zie daarrond activiteit in 2015. Er zal vulkanische activiteit zijn rond de Fillippijnen en de ring van vuur zal actief zijn maar niet zo gevaarlijk. Deze dingen zijn bedoeld om ons bewuster te maken van de noodzaak om de aarde te beschermen en een sterke, veilige en respectvolle relatie met haar te onderhouden.

De straling van de kernreactor van Fukushima zal een probleem blijven vormen voor de Stille Oceaan, in Azië en de US. We hebben buitenaardse hulp nodig om de gevaarlijkste stralinglevels te verminderen; en we kunnen zelf helpen door intenties te plaatsen om de vibratie op te tillen van het water, dat zal helpen om iets van de schade ongedaan te maken.

Het is veel ernstiger dan we weten, zelfs met de hulp van buitenaf die we gekregen hebben, omdat de informatie niet met ons gedeeld wordt. Deze zone heeft ons dagelijks gebed en energetische ondersteuning nodig. Spendeer enkele minuten per dag met het sturen van energie naar ginder, want dat zal helpen.

Er zal aanhoudende interesse zijn in ecologische toepassingen zoals landbouw en een meedogender behandeling van de dieren. Wat we in die situaties zullen zien, is hoe mensen het initiatief zullen nemen om hun eigen werkelijkheid te creëren en samen te werken om de uitkomsten te manifesteren die ze wensen. Corporaties en regeringen zullen moeten reageren en veranderen onder druk van het publiek. Dit is hoe transformatie gebeurt, en ook al willen we dat dingen veranderen, toch willen we nog meer dat transformatie blijvend is, door voortdurende inspanningen, wanneer we onze kracht en ons meesterschap opeisen en die werkelijkheid manifesteren die we in ons eigen leven wensen. Dit bekrachtigt ons om dit soort transformatie in de wereld door te drukken. Wanneer we doorheen de weerstand kunnen breken, en dat kunnen we als we volhouden, dan zal de wereld dat worden wat we voor de wereld wensen.

Vortexen en portalen
Vortexen zijn concentraties van energie op aarde en energie-portalen zijn openingen in het elektromagnetisch grid van de aarde die maken dat energie vanuit het Universum in de aarde kan stromen. Sommige portalen maken dat dichte energie in de aarde kan stromen, andere zijn veel lichter, en hun energie is veel minder dicht.

Je kan zien waar de oude, duistere en dichte portalen zijn, want dat zijn de zones waar momenteel oorlog is, of waar er protesten en burgerlijke onrust is, zoals Syrië, Egypte en zones in het Midden Oosten. Elk gebied waar de vrouwelijke energie is onderdrukt of ontkend bevat oude, dichte portalen. Ze proberen zich te sluiten, en doen dat al vele jaren, maar er is veel weerstand naar die sluiting, van hen die zich voeden met deze energie.

In 2015 zullen we een grote verschuiving zien in deze portalen, maar in 2014 zullen conflicten aanhouden, soms heel intens.

Nieuwe vortexen worden geopend in gebieden overal in de wereld, sommigen om energie te ontvangen die het aardegrid binnen moet komen maar dat niet kan omdat de oude portalen nog niet dicht zijn.

Je kan zien waar die nieuwe vortexen zijn, want op die plaatsen is er een plotse verschuiving ten goede in de sociale, politieke of culturele situatie; ik zie dit gebeuren in 2014 in Zwitserland, delen van Afrika, zeker Zuid-Afrika en Madagascar, het Zuidwesten en Oosten van de US, het oosten van Australië, Tasmanië en delen van Azië, waaronder Zuid-Korea en Taiwan. Rusland gaat ook nieuwe vortexen ervaren, maar daarvan zal het effect beperkt zijn; ik zie heel wat sociale beroering in Rusland, niet gewelddadig, maar heel persistent.

Wanneer je het verlangen had om van woonplaats te veranderen, en dit toch nog niet deed, was daar een kans voor in 2013, maar veel van die deuren bleven gesloten omdat de plaatsen waarnaar je moest verhuizen nog niet klaar waren voor je, en je eigen healing en transformatie nog niet compleet waren.

2014 opent nieuwe kansen om van woonplaats te veranderen, let erop dat je gefocust bent op het soort leven en levensstijl dat je wil ervaren, het soort vrienden, gemeenschap, sociaal netwerk en ervaring die je in je nieuwe plaats wil hebben. Dit is wat zal bepalen waar je heen verhuist.

http://www.nieuwetijdskind.com
voor wie weet, hoeft niets verklaard te worden
voor wie niet weet, is geen verklaring afdoende

Gebruikersavatar
Susan
Ik Ben
Berichten: 8400
Lid geworden op: 19 apr 2012, 05:58

Re: Serieuze 'Voorspelling' 2014 ?

Bericht door Susan » 07 jan 2014, 07:55

Even in tweeën verdeeld

Zonnevlammen, CME’s en de Poolverschuiving van de Zon
Jennifer HoffmanIn december 2013 was er een van de opmerkelijkste gebeurtenissen van deze decade, en het kreeg weinig aandacht. De zon keerde zijn poolveld om, iets wat ze elke 11 jaar doet.

2013 was ook het jaar met de meest intensie zonne-activiteit ooit genoteerd, en dat gebeurt in jaren wanneer de zon haar polen omkeert. Nu deze cyclus is herstart, zullen we minder intense zonnevlam-activiteit zien in 2014.

Maar door de verschuiving in het elektromagnetisch veld van de zon start er ook een nieuwe cyclus van energetische activiteit voor de aarde. Kijk naar alle veranderingen die gebeurden tussen 2001 en 2013, want dit – en nog veel meer – kunnen we ook verwachten vanaf 2014. Hoe zal de wereld eruit zien denk je wanneer deze volgende cyclus is afgewerkt?

Intense periodes
In de loop van elk jaar zijn er intense periodes waarin de energetische balans van de aarde verschuift, we ervaren verschuivingen, nieuwe energetische aflijningen gebeuren, nieuwe vortexen openen zich, of oude sluiten zich. Dit geeft vaak een schok in onze eigen vibraties, en dit kan ons erg ongemakkelijk doen voelen, en zelfs fysiek ziek maken. We noemen dit ascensie-symptomen, en ze maken deel uit van onze ascensiereis, daar we nieuwe energie naar de aarde dienen te brengen als deel van onze missie van het creëren van ‘hemel op aarde’. In deze intense periodes kunnen we aardeveranderingen zien, krachtige stormen, aardbevingen of ongewoon weer, overstromingen. In ons eigen leven kunnen we dan plotse beëindigingen meemaken, verstoring, veranderingen in hart of geest, of zelfs fysieke ziekte. Op globale schaal kunnen we horen van geheimen, corruptie, schandalen en machtsspelletjes.

Deze intense periodes tonen de meer actieve of intense delen aan van die cycli, en de activiteit strekt zich ook verder dan deze periodes uit.

In 2014 zullen er 5 intense periodes zijn, en we hebben 3 Mercurius retrogrades, in februari, juni en oktober. Venus staat retrograde tot 1 maart, Mars is retrograde tot 21 juli, de grotere planeten gaan ook retrograde tijdens het jaar, en voegen zo wat extra punch toe aan de al intense energie. We hebben daarbij nog het 5de Uranus/Pluto-vierkant in april, en ook 2 eclipsen in die maand. Het zal een heel krachtige maand zijn.

Januari: het jaar start op 1/1 met een klap op de vuurpijl door de krachtige nieuwe maan die ook deel uitmaakt van een Groot Kardinaal Kruis (de krachtigste astrologische aflijning), die invloed heeft op 4 belangrijke gebieden van het leven: actie, gevoelens en emoties, partnerschappen en carrière. Dit gaat over ‘verander of je wordt veranderd’, neem de leiding of je wordt over de voet gelopen, en deze nieuwe maan zet de toon voor het hele jaar.

Wees niet verrast over wat je bij jezelf beslist ‘niet meer te verdragen’, of wat je los wil laten zonder spijt. Het kan wijs zijn te pauzeren voor je vanuit woede spreekt, omdat, wat je in beweging zet, permanent zal zijn. Venus staat ook retrograde, dus is er heel weinig verzachting in de energie op dat moment, dus gebruik ze wijs. Mars activeert het Uranus/Pluto-vierkant, en Mercurius begint zijn retrograde schaduw in januari, en zal het grootste deel van februari retrograde zijn.

Van maart tot juli: Mars gaat door zijn retrograde cyclus, en eindigt zijn schaduwperiode in juli. Deze transit begon in 2013 en in Weegschaal, Mars activeert dingen rond allerlei soorten partnerschappen. De retrograde periode, van maart tot 20 mei, zal aanhoudelijk pijnpunten triggeren van de aspecten van de voorbije maanden, dus deze periode zou veel te doen kunnen zijn rond relaties, niet beperkt tot de romantische relatie. Alle relaties die maar half en half zijn, waarin geworstel is, of klaar zijn om beëindigd te worden, zullen dan ook kunnen aflopen. En alle relaties die sterk zijn, gebalanceerd, vervullend en harmonieus, zullen sterker worden door de positie van Mars. In die periode zal je duidelijkheid krijgen over elke relatie waarover je twijfels hebt.

April: Als we al dachten dat november 2013 intens was, dan zal april 2014 die energie naar nieuwe hoogten sturen. We hebben het 5de Uranus/Pluto-vierkant exact op 22/4, wat te maken heeft met de keelchakra. Er zullen problemen zijn rond spraak en spreken, een stem hebben of je eigen stem vinden, persoonlijk en globaal. Het gaat absoluut het spel veranderen, want het gebeurt tussen 2 eclipsen in april, de 15de en de 19ste, en nog maar eens een Groot Kruis. In astrologie zijn Groot-Kruis-aflijningen krachtige herauten van verandering, en deze maand zal die wielen in beweging zetten op persoonlijk en globaal level.

Juni: Deze maand zal geheimen aan de oppervlakte brengen, dingen die de wereld zullen schokken en ook al zullen de mensen die erbij betrokken zijn niet zo berouwvol of gelouterd zijn als we zouden hopen, brengt dat wat aan het licht komt verheldering, en brengt het waarheid aan het licht die velen vermoed hadden maar die niemand voordien kon bewijzen. Dit heeft te maken met regeringen en officiële diensten van verschillende landen, in een vreemd web van begoocheling en corruptie die zal komen van bronnen van wie niemand het verwacht had en heeft te maken met mensen die normaal niet in dit soort zaken gemengd zijn.

Oktober: We zullen in oktober de resultaten zien van de eclipsen van april, maar ook twee nieuwe eclipsen die de cyclus van dit jaar zullen voltooien. Ik voel deze maand een krachtige verschuiving, want de balans van macht, die in handen was van enkele mensen die de regeringen van de wereld en financiële instellingen bezitten, keert om, en de dingen zullen eerlijker verdeeld worden, en er zal meer transparantie zijn, meer waarheid die uit komt, ook al is dat niet prettig en creëert dit verstoring in de wereld.

Er zal ook opschudding zijn in de financiële markten, met de nodige paniek, zeker bij mensen die afhankelijk zijn van hun investeringen voor wat betreft hun levensonderhoud.

De markt zal niet instorten maar ze zullen terrein verliezen en er zal een aanpassingsbeweging zijn.

December: Deze maand voelt aan als een beslist opmaken van de balans, met tijd voor nieuwe keuzes, heel bewust en krachtig. Er lijkt een sterkere communicatie-energie te zijn in deze maand, mensen die samen komen en beslissen wat ze willen, maar met délen dan. Ik voel ook dat deze Kerst meer een viering zal zijn dan die van 2013, wat helemaal niet aanvoelde als vakantie. We zullen in 2014 vele transits voltooid hebben en we kunnen december gebruiken om te rusten, te bezinnen, te hergroeperen en onze intenties te plaatsen voor het nieuwe jaar.

Dit jaar 2014 zal niet zo moeilijk zijn als 2013, en ik ga meer specifiëren: het zal niet zo moeilijk zijn voor zij die hun werk hebben gedaan, en klaar zijn om het volgende level van hun leven in te gaan. Zij die zelfs nog niet begonnen zijn aan dit pad zullen problemen ervaren, maar, indien ze toegewijd zijn aan hun evolutie, expansie en transformatie, zullen ze in staat zijn een grote sprong te maken in hun proces, dank zij het werk dat wij de laatste 10 jaar hebben gedaan.

Veel meer mensen zullen ervoor kiezen hun fysieke lichaam te verlaten dit jaar, wees er dus op voorbereidt als dit met iemand gebeurt van wie je houdt, ook je huisdieren, want zij maken net zoveel deel uit van dit proces als jij. Wanneer het tijd is dat er iemand vertrekt, maken ze een keuze om te gaan, en dat is niet persoonlijk. Het is ook een teken van hoever we in ascensie zijn, want vele mensen dragen energieën bij aan het proces (het barenswee-gedeelte), en wanneer het tijd is voor de geboorte, of voor de finale, moeten of willen ze niet langer meedoen aan de missie.

Nog maar eens: we zijn in een jaar waarin we twee levens leiden in twee werelden, de 3D-wereld van onze mensheid, en de hogere wereld van onze spirit. In het verleden is dit een bron van conflict geweest, maar nu kunnen we deze twee werelden samenbrengen in een harmonieus, co-creatief partnerschap. Dit partnerschap maakt dat we bewuster zijn van de veranderingen die we dienen te maken, van onze verantwoordelijkheid en macht, van loslaten wat ons niet langer dient, en ons pad en intentie voor vreugdevol, vreugde-vervuld leven.

Gebruik je intentie om de realiteit waarin je echt wil leven krachtig te creëren – ik weet dat ik dit al vaak heb herhaald, maar het gaat hier niet alleen maar om doorheen dit jaar te raken, het gaat erom om er iets echt wonderlijks en spectaculair van te maken. We zeggen dat we dit al lang wilden, nu is het het moment, en we hebben eindelijk wat we wilden.

De volgende stap is het in gang zetten en dit is waarom we hier zijn, om nieuwe energieën naar de planeet te brengen, om deel uit te maken van deze ascensiecyclus, om de nieuwe aarde-paradigma’s te creëren, en een voorbeeld te zijn van heel en geheeld leven. Nu we uit de barensweeën zijn, is het tijd om actie te ondernemen. Dit hele jaar zal je intentie dienen als je richtlijn en leidraad voor je leven, dus plaats krachtige, betekenisvolle en ziels-volle intenties voor dit evolutionair, transformatief jaar.

We hebben nog altijd vrije wil voor alles, en niets staat vast, maar we leven ook in sterk transitionele tijden, en meer en meer mensen delen nu een verlangen naar vrede, liefde, aanvaarding en gemeenschap. Dit is wat de echte macht inhoudt om de verandering in de wereld te creëren en maakt dat onze individuele en collectieve werkelijkheden ‘hemel op aarde’ worden. Zoals Uriel zo vaak gezegd heeft, is het niet onze taak om de aarde te vernietigen zodat de hemel het kan overnemen. Het is onze missie om de frequentie van de mensheid en de aarde op te tillen zodat een menselijk/goddelijk partnerschap gecreëerd kan worden en we kunnen evolueren tot spirituele mensen.

Dit jaar kan makkelijk of moeilijk zijn, ik denk dat het een balans van de twee zal zijn, en dat de uitdagingen overschaduwd zullen worden door glorieuze momenten van pure gelukzaligheid. We zijn hier, we kunnen echt nergens anders heen, we kunnen ons in dit proces niet verbergen. Laat je niet afleiden door de chaos, verandering is onafwendbaar, voor chaos kunnen we kiezen.

Hier zijn we nu, klaar om samen aan een ander jaar te beginnen, laat ons er een echt goed van maken. Ik wens je de overvloedige zegeningen, vrede, vreugde en liefde die een welwillend, liefdevol en ondersteunend Universum met jou wil co-creëren.

http://www.nieuwetijdskind.com
voor wie weet, hoeft niets verklaard te worden
voor wie niet weet, is geen verklaring afdoende

Gast1

Re: Serieuze 'Voorspelling' 2014 ?

Bericht door Gast1 » 07 jan 2014, 07:56

Ik dien het hele stuk nog te lezen Susan. Voor mij was 1957 een heel bijzonder jaar. In oktober dit jaar kan ik zeggen dat het 57 jaar geleden is dat ik geboren ben.
Een nieuwe periode brak destijds aan en vooral voor mij.
Mij zijn bepaalde zaken voorspeld toen ik 38 jaar was.
Bijna 12 jaar lang ben ik die voorspelling vergeten ...
En bijna 8 jaar lang zijn al deze voorspellingen uit aan het komen ... Een zin uit jouw geplaatste tekst:
Alles waarover je lang hebt nagedacht, en waarbij je niet in staat was duidelijkheid te krijgen of te beslissen welke kant je op zou gaan, zal kristalhelder worden voor je.
Dat moment had ik in 2007 toen ik mijn voorspellingen nog niet kon geloven, sterker nog: aanvankelijk verzette ik mij (de geconditioneerde mens) er tegen ...

Volgens mij weer een mooi stuk wat je hier plaatste.
Ik ga het nog helemaal lezen, want ik heb de tijd en de rust, die steeds meer begint te groeien in mij ...

Gebruikersavatar
univers
Observer
Berichten: 27798
Lid geworden op: 27 jan 2013, 11:10

Re: Serieuze 'Voorspelling' 2014 ?

Bericht door univers » 07 jan 2014, 08:59

:post: Susan.

Zij is de eerste die het over 12-12-2012, de onzichtbare verandering, of te wel universele verandering.
Een mens is net een open boek, je moet het enkel kunnen lezen.

Gebruikersavatar
Zoë
Onderzoeker
Berichten: 316
Lid geworden op: 05 okt 2012, 10:30

Re: Serieuze 'Voorspelling' 2014 ?

Bericht door Zoë » 07 jan 2014, 09:00

Uitgebreid stuk, wat voor mij niks nieuws vertelt.
Dit is al lang aan de gang in mijn ervaring en is voor mij dus geen start van 2014.
Onvoorwaardelijke liefde kan falen, maar liefde onder voorwaarde krijgt zelfs geen kans op bestaan (J.M.L Descalzo)

Gebruikersavatar
Susan
Ik Ben
Berichten: 8400
Lid geworden op: 19 apr 2012, 05:58

Re: Serieuze 'Voorspelling' 2014 ?

Bericht door Susan » 07 jan 2014, 09:28

Zoë schreef: Dit is al lang aan de gang in mijn ervaring en is voor mij dus geen start van 2014.
Leuk om dit te lezen ;P!
Alleen niet alles wat hier staat, is nu pas bij de start van 2014 begonnen Zoë.
Dat wordt hier ook niet in dit stuk beweerd. Veel is ook al jaren geleden in gang gezet,
op het ogeblik zijn er echter ook sterke nieuwe invloeden bezig, en daar heeft Jennifer Hoffman
het nu juist over voor 2014.
Jammer dat dit voor jou al lang bekent en/of te merken was door je ervaringen, dat je er niets over geschreven hebt, ik zou het in elk geval prachtig gevonden hebben, :grin: want de een voelt, ziet en/of merkt nu eenmaal meer en/of anders dan een ander he.
voor wie weet, hoeft niets verklaard te worden
voor wie niet weet, is geen verklaring afdoende

Gebruikersavatar
Tardis
Tijdreiziger
Berichten: 4779
Lid geworden op: 27 jan 2006, 15:34

Re: Serieuze 'Voorspelling' 2014 ?

Bericht door Tardis » 07 jan 2014, 10:14

[off topic] Maanden geleden (misschien al een jaar geleden) las ik op dit forum van iemand (ik weet niet meer wie) een overzicht van o.a. de opkomst van de maanstanden. Nieuwe Maan staat hier in Nederland altijd onder de horizon, laatste kwartier komt tegen middernacht op in het oosten, dat was voor mij nieuwe informatie en ik vond het interessant. Ik zou het nog eens willen teruglezen, maar ook met hulp van de zoekoptie kan ik dat niet meer vinden.

Ook met Google krijg ik een dergelijk mooi overzicht met daarin dus de koppeling van maanfase aan de opkomst en ondergang niet in beeld. Kan iemand me aan een overzicht van de maanstanden en hun opkomst en ondergang (in Nederland) helpen, of weten jullie misschien nog wie dat artikeltje destijds hier op het forum plaatste en er naartoe linken?
[off topic]
Laatst gewijzigd door Tardis op 07 jan 2014, 10:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Tardis valt meestal in de categorie `overig', is dus nauwelijks in een hokje te plaatsen en moeilijk te doorgronden. Klik op de link voor mijn gebruiksaanwijzing. :wink:
https://www.16personalities.com/infj-personality

Gebruikersavatar
Vitharr
Brabbeldas
Berichten: 7573
Lid geworden op: 23 jul 2012, 10:39

Re: Serieuze 'Voorspelling' 2014 ?

Bericht door Vitharr » 07 jan 2014, 10:17

Tardis schreef:[off topic] Maanden geleden (misschien al een jaar geleden) las ik op dit forum van iemand (ik weet niet meer wie) een overzicht van o.a. de opkomst van de maanstanden.
Dat was die mevrouw die boven u schreef. :wink:

Sorry, mijn geheugen houdt van trivialiteiten. :mrgreen:
Morgen is vandaag ook gisteren....

Gebruikersavatar
Tardis
Tijdreiziger
Berichten: 4779
Lid geworden op: 27 jan 2006, 15:34

Re: Serieuze 'Voorspelling' 2014 ?

Bericht door Tardis » 07 jan 2014, 10:28

Trivialiteiten rule! ;P!

Dan heeft Susan de gegevens nog, of ze kan me even linken naar de plek waar ze dat ooit plaatste? Alvast hartelijk dank voor de moeite.
Tardis valt meestal in de categorie `overig', is dus nauwelijks in een hokje te plaatsen en moeilijk te doorgronden. Klik op de link voor mijn gebruiksaanwijzing. :wink:
https://www.16personalities.com/infj-personality

Gebruikersavatar
Zoë
Onderzoeker
Berichten: 316
Lid geworden op: 05 okt 2012, 10:30

Re: Serieuze 'Voorspelling' 2014 ?

Bericht door Zoë » 07 jan 2014, 10:45

Susan schreef:
Zoë schreef: Dit is al lang aan de gang in mijn ervaring en is voor mij dus geen start van 2014.
Leuk om dit te lezen ;P!
Alleen niet alles wat hier staat, is nu pas bij de start van 2014 begonnen Zoë.
Dat wordt hier ook niet in dit stuk beweerd. Veel is ook al jaren geleden in gang gezet,
op het ogeblik zijn er echter ook sterke nieuwe invloeden bezig, en daar heeft Jennifer Hoffman
het nu juist over voor 2014.
Jammer dat dit voor jou al lang bekent en/of te merken was door je ervaringen, dat je er niets over geschreven hebt, ik zou het in elk geval prachtig gevonden hebben, :grin: want de een voelt, ziet en/of merkt nu eenmaal meer en/of anders dan een ander he.
Klopt susan een ieder ervaart het anders.
Reden waarom ik niks erover heb geschreven is omdat het niet voor mij een hoofdrol is ik ervaar het door me leven heen.
Dat zou betekenen dat ik een dagboek/blog zou moeten plaatsen want elke dag gebeurt of ervaar ik/we wel wat.
En dan nog blijft het mijn ervaring en gevoel wat ik nergens op kan baseren als enkel op mijn gevoel.

Maar ik snap je nieuwsgierigheid :)
Onvoorwaardelijke liefde kan falen, maar liefde onder voorwaarde krijgt zelfs geen kans op bestaan (J.M.L Descalzo)

Gebruikersavatar
Susan
Ik Ben
Berichten: 8400
Lid geworden op: 19 apr 2012, 05:58

Re: Serieuze 'Voorspelling' 2014 ?

Bericht door Susan » 07 jan 2014, 11:43

Tardis schreef:Trivialiteiten rule! ;P!

Dan heeft Susan de gegevens nog, of ze kan me even linken naar de plek waar ze dat ooit plaatste? Alvast hartelijk dank voor de moeite.
Komt in orde Tardis, en zal er voor de 'voledigheid' een klein
stukje bij plaatsen wat in de andere topic stond.
voor wie weet, hoeft niets verklaard te worden
voor wie niet weet, is geen verklaring afdoende

Gebruikersavatar
univers
Observer
Berichten: 27798
Lid geworden op: 27 jan 2013, 11:10

Re: Serieuze 'Voorspelling' 2014 ?

Bericht door univers » 07 jan 2014, 12:30

Klopt susan een ieder ervaart het anders.
Reden waarom ik niks erover heb geschreven is omdat het niet voor mij een hoofdrol is ik ervaar het door me leven heen.
Dat zou betekenen dat ik een dagboek/blog zou moeten plaatsen want elke dag gebeurt of ervaar ik/we wel wat.
En dan nog blijft het mijn ervaring en gevoel wat ik nergens op kan baseren als enkel op mijn gevoel.
:hands:
Een mens is net een open boek, je moet het enkel kunnen lezen.

Gebruikersavatar
Susan
Ik Ben
Berichten: 8400
Lid geworden op: 19 apr 2012, 05:58

Re: Serieuze 'Voorspelling' 2014 ?

Bericht door Susan » 07 jan 2014, 12:37

Zoë schreef:Klopt susan een ieder ervaart het anders.
Reden waarom ik niks erover heb geschreven is omdat het niet voor mij een hoofdrol is ik ervaar het door me leven heen.
Dat zou betekenen dat ik een dagboek/blog zou moeten plaatsen want elke dag gebeurt of ervaar ik/we wel wat.
En dan nog blijft het mijn ervaring en gevoel wat ik nergens op kan baseren als enkel op mijn gevoel.

Maar ik snap je nieuwsgierigheid :)
Misschien heb ik het er niet duidelijk neer gezet Zoë, ik vroeg niet naar jouw prive hoor,
maar om waar Jennifer Hoffman het over had.En dat gaat over heel iets anders, vooral ook over wat er volgens haar nog gaat komen.

En omdat jij naar aanleiding van alles wat ze schreef het volgende zei:
Uitgebreid stuk, wat voor mij niks nieuws vertelt.
Dit is al lang aan de gang in mijn ervaring en is voor mij dus geen start van 2014.
'niks nieuws' was het voor jou, nam ik dus aan dat jij dit alles nu dus ook in het voren gezien/gevoelt of....enz hebt?
Excuus als ik zo over gekomen ben als nieuwschierig naar persoonlijke zaken..? dat gaat mij uiteraard niets aan, wil ik ook beslist niet hoor :grin:
voor wie weet, hoeft niets verklaard te worden
voor wie niet weet, is geen verklaring afdoende

Gebruikersavatar
Determinist
Leraar
Berichten: 2381
Lid geworden op: 27 jul 2010, 09:45

Re: Serieuze 'Voorspelling' 2014 ?

Bericht door Determinist » 07 jan 2014, 13:07

Ik voorspel voor Jennifer Hoffman in 2014 een nog vettere bankrekening dan in 2013.

Serieus een "serieuze" voorspelling 2014.

Serieus?

Plaats reactie