Pluto in Steenbok 2008-2024

Astrologie is een verzamelnaam voor theoriën die uitgaan van de verbanden tussen bepaalde standen van hemellichamen ten opzichte van de aarde en gebeurtenissen op aarde en deze beschrijven. Alles wat betreft sterrenbeelden, horoscopen, chinese sterrenbeelden en de betekenis hiervan vind je hier terug.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Susan
Ik Ben
Berichten: 8400
Lid geworden op: 19 apr 2012, 05:58

Pluto in Steenbok 2008-2024

Bericht door Susan » 14 feb 2014, 13:54

PLUTO IN STEENBOK 2008-2024

Afbeelding

Pluto werd ontdekt in het teken Kreeft, waar hij (of zij) vlak voor de eerste Wereldoorlog al in ging lopen, namelijk in 1913.

Na de eerste wereldoorlog waren de machtsverhoudingen in bijvoorbeeld Rusland door middel van een collectieve moord op de tsarenfamilie en een opstand van een volk dat zich onderdrukt voelde, volledig op de kop gezet, grondig en voorgoed, een Pluto actie waardig. Daarna bleef Pluto 25 jaar lang in het teken Kreeft lopen, en was het een heel gerommel in de Europese wereld met betrekking tot landsgrenzen, en heerschappij over de wereld. De macht van de aristocratie behoorde tot een voorgaande cyclus van Pluto door de dierenriem, er was een totaal nieuwe cyclus van machtsverhoudingen begonnen.

Op een bepaalde manier kun je Kreeft namelijk heel goed vergelijken met het 4e huis, vooral als het over mundane astrologie gaat, of over de astrologie van de "wereld". Aan het eind van de passage van Pluto in Kreeft begonnen de voorlopers van de Tweede Wereldoorlog waarin een volksdictator (Pluto in Kreeft) probeerde de heerschappij over de wereld te verkrijgen en ook al niet schuwde voor collectieve moord op die mensen die men vroeger de macht meende te zien hebben.

In West-Europa viel de Pluto-passage door het "vierde huis van de wereldhoroscoop" dus samen met het gerommel van oorlogen, de tweede wereldoorlog begon echter pas definitief toen Pluto in Leeuw ging lopen:

Vanaf 1937/1938 begon er een 20-jarige periode van Pluto door het teken Leeuw. Als je de horoscoopcirkel in 8 fasen verdeelt, volgens de fasen van de Maan, dan zou je het punt 0 graden Kreeft kunnen vergelijken met een Nieuwe Maan, een moment waar alles nog onbewust is en eerst de fundamenten van de hele cyclus die volgt opgebouwd worden, of door elkaar geschud zoals het geval was met Pluto in dat onderste "huis" van de wereldhoroscoop. De meest dramatische periode viel samen met het punt 0 graden Kreeft -15 graden Leeuw, want daarna, toen Pluto eenmaal in de volgende (wassende) fase van zijn totale omloop was gekomen, na de Tweede Wereldoorlog, begon er een wederopbouw en een collectieve babyboom. "Kinderen" vallen natuurlijk ook onder het teken Leeuw.

Na de ravage van Pluto in het diepste punt van die wereldhoroscoop waar de instrumenten ontdekt werden voor totale vernietiging van de wereld (de atoombom), begon Pluto dus aan een reis door de zodiak, en door de wereldhoroscoop, "omhoog", met een wederopbouw vanaf het punt 15 graden Leeuw, of anders uitgedrukt vanaf het eerste halfvierkant van Pluto na zijn start van de nieuwe cyclus op 0 graden Kreeft.

De 2e fase duurde vanaf het eerste halfvierkant tot het vierkant van Pluto naar dat punt, tot Pluto op 0 graden Weegschaal ging lopen dus. De wederopbouw zette zich in die hele periode door, er werd enorm hard gewerkt, en meer en meer kreeg het "volk" (Kreeft, waar het allemaal begon) inderdaad de macht over hun eigen leven. Macht en geld gaan samen, en mensen kregen steeds meer te besteden, in de jaren zestig bleven de lonen rijzen, en langzamerhand begonnen de mensen die in een vorige cyclus van Pluto nog onderdrukt waren, zelf geld en macht en ook status te krijgen. Voor Europa gold dus met passage van Pluto door het eerste kwadrant van de nieuwe cyclus (die begon bij 0 graden Kreeft) een totale omwenteling met betrekking tot machtsverhoudingen. In Rusland en Oost Europa was er inmiddels een nieuwe dictatuur opgestaan, de dictatuur van volksraden, en onderling gespioneer. In de eerste helft van die passage door het eerste kwadrant (0 graden Kreeft-15 graden Leeuw) was er sprake van afbraak, in de tweede helft van 15 graden Leeuw tot 0 graden Weegschaal was er sprake van een enorme opbouw, en eentje die ook in analogie stond met het teken Leeuw (de babyboom) en het teken Maagd (het steeds meer werk dat voorhanden was en de mensen (in het Westen) steeds meer economische onafhankelijkheid bezorgde).

Het werd tijd voor een volgende fase, namelijk die van 0 graden Weegschaal tot 0 graden Steenbok, van circa 1971 tot 2008. Want halverwege deze cyclus zou ook de nieuwe dictatuur in Oost-Europa komen te vallen en zou ook daar een heropbouw met meer macht voor de onderdrukten plaatsvinden. Het gaat er allemaal nogal bloedig aan toe vaak met Pluto, maar het lijkt er dus op dat we ons in een cyclus bevinden waar mensen uiteindelijk niet langer onderdrukt worden.

Momenteel bevinden we ons aan het eind van deze "wassende" fase van Pluto door de helft van een hele horoscoopcirkel heen. In dit laatste stadium van Boogschutter zien we dat overal in de wereld mensen ook hunkeren naar veiligheid, zekerheid en vrijheid, en overal waar ze in de wereld nog onderdrukt worden, willen vluchten naar het vrije westen, dat zich inmiddels bijna overspoeld voelt door de onderdrukten van andere landen.

Hoe zal het verder gaan als Pluto in weer een totaal nieuw kwadrant zal komen?, vanaf 2008, en de wassende fase tot een einde is gekomen, en de uitzaaiende fase begint om in termen van de Maancyclus te blijven spreken.

Op 26 januari 2008 gaat Pluto voor het eerst in Steenbok lopen, om vervolgens retrograde nog een laatste staartje Boogschutter opnieuw door te wandelen tussen 14 juni en 27 november van dat jaar . En vanaf 27 november 2008 zal Pluto 15 jaar lang in het teken Steenbok blijven, namelijk tot 2023/2024.

De bevolkingsgroei is momenteel op z'n top, en als Kreeft geboorte betekent en Pluto sowieso de belangrijkste, en collectief overdonderende factor is, mag je veronderstellen dat de groei duurt tot 2008 en daarna langzamerhand weer afneemt **. Maar die bevolkingsgroei zorgt voor grote problemen: er is steeds minder ruimte (Boogschutter) voor mensen in West-Europa zodat er momenteel collectieve volksverhuizingen plaatsvinden (emigratie en immigratie valt onder Boogschutter), op zoek naar ruimte en individuele ontplooiingsmogelijkheden. De steeds grotere groepen bevolking vragen om steeds meer regulering, om de simpele reden dat wij, "het volk" onze vrijheid niet altijd aankunnen en op grote schaal misbruik maken van de planeet, en van de ruimte die ons nog rest, omdat we vechten voor onze eigen veiligheid en daarmee de veiligheid van anderen en van de natuur in gevaar brengen. Maar wie zijn de mensen die alles reguleren? Wie zijn de ambtenaren? Wie is de overheid? Zijn het niet de mensen die in deze hele cyclus die begon na WOI uit het "volk" komen, en in een vorige cyclus zelf de onderdrukten waren?

Pluto bevindt zich momenteel nog in het kwadrant van de "onderlinge relaties" tussen mensen (Weegschaal, Schorpioen en Boogschutter) maar gaat vanaf 2008 in een collectiever kwadrant lopen (Steenbok, Waterman en Vissen), het kwadrant van hoe gaan we in de totale wereld een plek vinden met elkaar, hoe liggen de wereldverhoudingen op grotere schaal?

We kunnen een nieuwe onderdrukking voelen, de onderdrukking van regels die ons door "buitenaf" opgelegd worden, de autoriteiten (Steenbok), of, we kunnen proberen individueel minder regels nodig te hebben door zelf enige discipline te beoefenen, door zelf verantwoordelijkheid te nemen, als leden van "het volk".

Op elke actie komt altijd een reactie. Als we individueel te veel vrijheid nemen zonder rekening te houden met anderen, komt daar een reactie op. De reactie kan van "boven af" opgelegd worden. In het teken Kreeft vermoordde het volk de "heersers van bovenaf" om zelf aan de macht te komen. Nu is het "volk" (dat zijn wij) de macht geworden en bekleedt posities van gezag en autoriteit in het politieke leven. Gaan diezelfde autoriteiten nu om zeep gebracht worden uit onvrede of gaat het "volk" (en dat zijn wij) laten zien dat we individuele vrijheid aan kunnen door ook daadwerkelijk verantwoordelijkheid te dragen?

Verantwoordelijkheid of regel: regels ontstaan daar waar mensen geen eigen verantwoordelijkheid nemen, daar waar het een chaos wordt, en regels wel opgelegd moeten worden in het belang van de collectieve veiligheid. Waar we individueel ook verantwoordelijkheid nemen hoeven helemaal niet zo veel regels opgelegd te worden. Zal de Pluto in Steenbok periode waar maken wat OOK mogelijk is, behalve een collectieve dictatuur van wereldregeringen die ons allerlei regels opleggen, maar tegelijkertijd wereldregeringen zijn die uit ons zelf voortkomen, en die we zelf gecreëerd hebben? De belofte van Pluto in Steenbok is namelijk helemaal niet zo beroerd, maar kunnen mensen naar hun eigen innerlijk luisteren en niet alleen maar vrijheden nemen en zich van alles permitteren ten koste van anderen? Dat is de kwestie. Kunnen we eigenlijk omgaan met macht? Dat is de kwestie. Dat is altijd de kwestie als Pluto in het tiende huis van een horoscoop loopt, bij ieder individu: macht en onmacht met betrekking tot je maatschappelijke status zijn dan aan de orde van de dag, maar dat thema bestaat, omdat Pluto probeert om ZUIVER met macht om te gaan, NIET ten koste van anderen! Kunnen we dat in onze wereldregeringen waar gaan nemen, dat we veel zuiverder met beleid om gaan, dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen (gewoon het luisteren naar je innerlijke stem en geweten, dat is al voldoende!) dat we niet zoveel idiote regels nodig hebben? We zullen er op getest worden, in de periode vanaf 2008, en het zou eerst wel eens met veel donder en geweld kunnen gaan, voordat we het snappen en het voor elkaar hebben. Want Pluto is geen heelmeester die stinkende wonden achterlaat. In tegendeel, de stinkende wonden worden gewoon zichtbaar, in volle glorie, juist om ze te reinigen.

Wat kun je als individu doen als je onmachtig bent en last hebt van de collectieve machten? Gewoon, de macht terugbrengen bij waar je die hebt, namelijk bij jezelf. Wij mensen hebben geen macht over omstandigheden buiten ons zelf, hoe zeer we ook proberen tot almacht te komen om onze angsten in te dekken. We hebben alleen macht over onze eigen reacties, en ons innerlijk leven. Elk individu kan verschil maken in de wereld. Je innerlijke stem is veel belangrijker dan de uiterlijke dictatuur, of dat nu de dictatuur van de mode is, en van status, of van hele wereldregeringen. Bevrijd jezelf van de dictatuur van status, van het meedoen en je zelf van je zelf te verwijderen. Neem de macht terug bij waar je die hebt. Leid je eigen leven in vriendschap met je innerlijke zelf, en met de natuur en de mensen om je heen. Maak je daar druk over, wil je niet ten onder gaan in de maalstroom van het collectieve geweld van maatschappelijke status, positie en (on-)machtsverhoudingen. Je bevindt je in een langdurige Pluto-cyclus van beter om gaan met macht, een cyclus waar individuen uiteindelijk vrij moeten zijn zichzelf te kunnen zijn, zonder dat dat ten koste van anderen gaat. Pluto in Steenbok is de culminatiefase van waar het klaarblijkelijk om ging toen Pluto in Kreeft kwam en even later ontdekt werd: de macht aan het volk. Het volk dat zijn wij, jij en ik en de anderen. Kunnen we een betere wereld maken met Pluto in Steenbok door minder regels van buitenaf nodig te hebben, en simpelweg meer naar onze innerlijke wetten te luisteren, die we allemaal als vanzelf al bij ons hebben?

Het is nog niet helemaal zo ver, gevoelsmatig bevind ook ik me nog in de Pluto-in-Boogschutter fase, en kan ook niet meer dan speculeren waar we in de toekomst mee bezig zullen zijn. Maar de astrologie laat ons althans in theorie wel zien, wat de kwesties kunnen zijn. Het is heel erg evident dat we vanaf 1995, toen Pluto in Boogschutter ging lopen, een enorme opleving zagen van bijna "Verplicht succes" in de wereld. Boogschutter is nogal expansief, heel enthousiast en vol visie. Het bedrijfsleven bestond bij de gratie van allerlei leuzen met betrekking tot visies op de toekomst die voor een groot deel gebakken lucht zijn: in een wereld vol reclamebeelden van succesvolle op straat telefonerende machthebbers. De werkelijkheid zal hen inhalen vanaf 2008. Gedeeltelijk zal ik opgelucht ademhalen als al dat gecoach in het bedrijfsleven en al die gebakken lucht vol grote sommen geld een stuk realistischer zal worden. Maar gedeeltelijk zal ik ook met weemoed afscheid nemen van de periode Pluto in Boogschutter, die een geweldige stimulans voor de ontmoeting met andere culturen, het vele reizen, en het avontuur van nieuwe werelden met zich meebracht.

"In het Nu" leven past eigenlijk beter bij Pluto in Steenbok, dan bij Pluto in Boogschutter, want Nu leven we in de Toekomst (Boogschutter). Steenbok is de Tijd zelf. We gaan collectief steeds meer in het Nu leven. De toekomst is er afhankelijk van. Het verleden van machtsmisbruik kan wel zeker aan het licht komen, en opgeruimd worden, maar irreële visies op de toekomst gaan ook tot de verleden tijd behoren .We gaan beter om met het principe van in het Nu leven. Elke dag opnieuw bewust omgaan met hoe je in de wereld staat, met je eigen verantwoordelijkheid en niet die van een ander. Dat helpt namelijk de ander al.. tegen 2008 zal ik wel in het Nu gaan leven en vanzelf wel voelen hoe het voelt, zo'n nieuw tijdperk met Pluto in en nieuw teken en een nieuw kwadrant. We zullen het zeker de eerste jaren niet makkelijk hebben, omdat er grote ":spanningsaspecten" gaan komen in de hoofdtekens met Uranus, Saturnus en Pluto. De wereld zal veranderen, dat is zeker. Maar moge het veranderen zodat grote corporaties die nu de macht in handen hebben en er misbruik van maken, ten onder gaan ten gunste van een beter gebruik van de macht. Een beter gebruik niet ten koste van anderen, en met meer verantwoordelijkheid voor de omgeving waarin we wonen en die we met elkaar delen. En dat laatste ligt niet aan factoren buiten ons zelf, maar aan ons zelf. Onze status kan wegvallen, maar dat is "slechts" van het ego. Onze ziel wil zich uitdrukken en roept je naar binnen, zodat je in de buitenwereld waarachtiger en echter kunt staan, en niet met valse status of onder het juk van leiders of zelfs bestuurlijke gemeenteapparaten die alleen op status uit zijn. Valse status zal "uit" zijn nadat Pluto bezig is geweest in Steenbok. Wat een bevrijding:-)

(c) Joyce Hoen DF Astrol S, 2005-2024

http://www.astrologie.ws/
voor wie weet, hoeft niets verklaard te worden
voor wie niet weet, is geen verklaring afdoende

Gebruikersavatar
MetalPig
"Oh no, not again."
Berichten: 11761
Lid geworden op: 28 feb 2006, 11:18

Re: Pluto in Steenbok 2008-2024

Bericht door MetalPig » 25 feb 2014, 13:25

Susan schreef:De bevolkingsgroei is momenteel op z'n top, en als Kreeft geboorte betekent en Pluto sowieso de belangrijkste, en collectief overdonderende factor is, mag je veronderstellen dat de groei duurt tot 2008 en daarna langzamerhand weer afneemt **.
De bevolkingsgroei neemt al sinds 1990 af. De top lag in de jaren '60 van de vorige eeuw. De astrologe schrijft onzin.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:World ... 932050.svg

Afbeelding


Gebruikersavatar
MetalPig
"Oh no, not again."
Berichten: 11761
Lid geworden op: 28 feb 2006, 11:18

Re: Pluto in Steenbok 2008-2024

Bericht door MetalPig » 25 feb 2014, 14:57

Ik zie daar niets wat mijn link tegenspreekt.
Wat uitleg alstublieft?

Gebruikersavatar
Determinist
Leraar
Berichten: 2381
Lid geworden op: 27 jul 2010, 09:45

Re: Pluto in Steenbok 2008-2024

Bericht door Determinist » 25 feb 2014, 15:02

Houdt men rekening met het feit dat Pluto sinds 2006 geen planeet meer is maar een plutiod?

En is het werkelijk dat mensen echt geloven dat een stuk ijs ter grootte van nog niet eens 1/3 van de maan, op miljarden kilometers afstand invloed uitoefent op Aardse gebeurtenissen? Als dat zo is, waarom worden in de astrologie dan al die andere objecten die groter zijn dan Pluto en dichter bij de Aarde staan niet ook meegenomen in de "berekening" ?

Sorry, maar in 2014 zou iedereen dit toch naar het land der fabelen moeten verbannen !

Gebruikersavatar
MetalPig
"Oh no, not again."
Berichten: 11761
Lid geworden op: 28 feb 2006, 11:18

Re: Pluto in Steenbok 2008-2024

Bericht door MetalPig » 25 feb 2014, 15:08

Determinist schreef:Houdt men rekening met het feit dat Pluto sinds 2006 geen planeet meer is maar een plutiod?
Ik denk niet dat dat uitmaakt. Pluto is waar ie is, en of ie in de categorie planeten of dwergplaneten valt maakt daarvoor niet uit.

Ik vraag me wel af hoe astrologie ooit kon werken voordat Pluto ontdekt werd.
Determinist schreef:En is het werkelijk dat mensen echt geloven dat een stuk ijs ter grootte van nog niet eens 1/3 van de maan, op miljarden kilometers afstand invloed uitoefent op Aardse gebeurtenissen?
Misschien is het wel andersom en wordt de positie van Pluto bepaald door aardse gebeurtenissen :mrgreen:

Gebruikersavatar
Determinist
Leraar
Berichten: 2381
Lid geworden op: 27 jul 2010, 09:45

Re: Pluto in Steenbok 2008-2024

Bericht door Determinist » 25 feb 2014, 15:17

Dat het een plutoid is geeft aan dat er een hele hoop van dergelijke objecten zich in die regio bevinden waarvan wij er zelfs zeer veel nog niet ontdekt hebben.
Mocht het mogelijk zijn dat Pluto invloed uitoefent op Aarde, dan doen al die andere objecten dat ook.
Maar als in de astrologie hiermee geen rekening wordt gehouden omdat men niet alle objecten die we kennen meeneemt en al die onontdekte stukjes rots/ijs al zeker niet, wat is dan de waarde van het volledig in detail uitpluizen van alleen de invloed van die ene bekende plutiod?
Wellicht heeft Eris, wat een grotere plutiod is dan Pluto, een veel grotere invloed die wellicht interfereert met de invloed van Pluto en daarmee de hele uitleg rondom Pluto de prullenmand in kan.

Het is gewoon volstrekte onzin. Leuk tijdbedrijf voor in een weekblad...

De invloed van een mug of de boom in je tuin of een plens regen op je kop zal meer invloed hebben op de wereldgeschiedenis dan stukjes rots/ijs ver en ver weg van hier.

Gebruikersavatar
Determinist
Leraar
Berichten: 2381
Lid geworden op: 27 jul 2010, 09:45

Re: Pluto in Steenbok 2008-2024

Bericht door Determinist » 25 feb 2014, 15:25

Afbeelding

Objecten in de kuiperbelt

Wat voorbeelden van andere plutiods

Afbeelding

Gebruikersavatar
MetalPig
"Oh no, not again."
Berichten: 11761
Lid geworden op: 28 feb 2006, 11:18

Re: Pluto in Steenbok 2008-2024

Bericht door MetalPig » 25 feb 2014, 15:40

Determinist schreef:Het is gewoon volstrekte onzin.
Dat sowieso.
Determinist schreef:De invloed van een mug of de boom in je tuin of een plens regen op je kop zal meer invloed hebben op de wereldgeschiedenis dan stukjes rots/ijs ver en ver weg van hier.
Dat ligt er maar net hoe het werkt. Maar *dat* verklappen ze niet...

Gast1

Re: Pluto in Steenbok 2008-2024

Bericht door Gast1 » 25 feb 2014, 16:07

MetalPig schreef:
Ik zie daar niets wat mijn link tegenspreekt.
Wat uitleg alstublieft?
Afbeelding

Dat spreekt toch voor zich? ... of ik begrijp jouw grafiek niet ...

Gebruikersavatar
MetalPig
"Oh no, not again."
Berichten: 11761
Lid geworden op: 28 feb 2006, 11:18

Re: Pluto in Steenbok 2008-2024

Bericht door MetalPig » 25 feb 2014, 16:12

Gast1 schreef:Dat spreekt toch voor zich? ... of ik begrijp jouw grafiek niet ...
Als het voor zich sprak dan vroeg ik niet om opheldering hea :wink:

Ik zie in jouw links dat de wereldbevolking groeit. Dat ontken ik niet.
Wat mijn gelinkte grafiek aangeeft is dat de snelheid waarmee de wereldbevolking groeit, afneemt. En jouw links zeggen niet dat dat onzin is.

Gast1

Re: Pluto in Steenbok 2008-2024

Bericht door Gast1 » 25 feb 2014, 17:27

Gast1 komt tot de conclusie dat hij niet verder gekeken heeft, dan dat zijn neus lang is ...

Afbeelding

Plaats reactie