Occultisme

Hier kan men onderwerpen plaatsen zoals : wijsheid , inzicht , tarot , orakels enz.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Susan
Ik Ben
Berichten: 8287
Lid geworden op: 19 apr 2012, 05:58

Occultisme

Bericht door Susan » 08 mei 2019, 13:07

Occultisme

Dit woord betekende oorspronkelijk alleen de wetenschap van verborgen zaken; zelfs in de middeleeuwen van Europa noemden die filosofen die de voorlopers waren van de moderne wetenschappers en die toen de fysieke natuur bestudeerden, hun wetenschap occultisme en hun studie occult, waarmee ze die dingen bedoelden die voor gewone mensen verborgen of onbekend waren. Zo’n middeleeuwse filosoof was Albertus Magnus, een Duitser, en ook Roger Bacon, een Engelsman – beiden uit de 13de eeuw van de christelijke jaartelling.

Occultisme, zoals theosofen de term gebruiken, betekent de studie van de verborgen dingen van het zijn, de wetenschap van het leven of de universele natuur. In één betekenis kan het woord worden gebruikt voor de studie van ongewone ‘verschijnselen’, een betekenis die het nu gewoonlijk heeft voor mensen die niet denken aan het veel ruimere gebied van oorzaken dat door het werkelijke occultisme wordt onderzocht. Ongetwijfeld hebben louter fysieke verschijnselen hun plaats in deze studie, maar ze liggen op de grens, aan de buitenkant – aan de oppervlakte – van het occultisme. De studie van het echte occultisme betekent diep doordringen tot de oorzakelijke mysteries van het zijn.

Occultisme is een algemene term voor alle occulte wetenschappen tezamen – de wetenschappen van de geheimen van de universele natuur;
zoals H.P. Blavatsky het uitdrukt, ‘fysiek en psychisch, mentaal en spiritueel; de hermetische en esoterische wetenschappen genoemd’. Occultisme kan men ook zien als een woord dat praktisch hetzelfde betekent als de uitdrukking esoterische filosofie, met wat meer nadruk echter op de occulte of geheime of verborgen gedeelten van de esoterische filosofie. In het echte occultisme worden niet alleen de fysieke, fysiologische, psychische en spirituele delen van de samengestelde mens bestudeerd, maar het omvat in gelijke, zo niet in ruimere mate de studies die zich bezighouden met de structuur en de werkingen en ook de oorsprong en bestemming van de kosmos.

G de Purucker

http://www.theosofie.net/
voor wie weet, hoeft niets verklaard te worden
voor wie niet weet, is geen verklaring afdoende

Gebruikersavatar
gusteman
Professor
Berichten: 6455
Lid geworden op: 16 mei 2010, 23:54

Re: Occultisme

Bericht door gusteman » 08 mei 2019, 16:30

????? schreef:
08 mei 2019, 13:07
De studie van het echte occultisme betekent diep doordringen tot de oorzakelijke mysteries van het zijn.
????? schreef:
08 mei 2019, 13:07
In het echte occultisme worden niet alleen de fysieke, fysiologische, psychische en spirituele delen van de samengestelde mens bestudeerd, maar het omvat in gelijke, zo niet in ruimere mate de studies die zich bezighouden met de structuur en de werkingen en ook de oorsprong en bestemming van de kosmos.
Kan iemand hier duidelijkheid in scheppen alstublieft?

Het occultisme is een studie, zoveel is wel duidelijk.

Maar hier wordt eerst beweerd dat die studie gaat over de 'oorzakelijke mysteries van het zijn' (wat een geestelijke materie betreft) waarna er even verder wordt op gewezen dat de studie zich 'in gelijke, zo niet in ruimere mate' bezig houdt met 'de structuur, werkingen, oorsprong en bestemming van de kosmos' (wat dan weer harde, tastbare materie betreft).

Verwarrend hoor, eigenlijk even verwarrend als alles wat ik heb gelezen en gehoord nu zo'n 45 jaar geleden, in nachtenlange discussies in studentenkroegen in Gent.
En de verwarring is er alleen maar groter op geworden: toen werd occultisme vooral geassocieerd met het geestelijke en stond het allesbehalve in verbinding met het harde, tastbare.
Nu zitten we al op het punt dat ook het tastbare, nota bene de bestemming van de kosmos, in feite dus gewoon 'alles' onder occultisme wordt gecatalogeerd.

Dus, ja, ik had hier graag wat meer duiding gehad.
Niemand bezit alle wijsheid, geen enkele gedachte bevat alle waarheid, maar door discussie kunnen, als men dat wil, gedachten dichter bij elkaar komen.

Gebruikersavatar
Kristof Piessens
Onderzoeker
Berichten: 635
Lid geworden op: 05 mar 2015, 23:36

Re: Occultisme

Bericht door Kristof Piessens » 25 jul 2019, 22:07

gusteman schreef:
08 mei 2019, 16:30
????? schreef:
08 mei 2019, 13:07
De studie van het echte occultisme betekent diep doordringen tot de oorzakelijke mysteries van het zijn.
????? schreef:
08 mei 2019, 13:07
In het echte occultisme worden niet alleen de fysieke, fysiologische, psychische en spirituele delen van de samengestelde mens bestudeerd, maar het omvat in gelijke, zo niet in ruimere mate de studies die zich bezighouden met de structuur en de werkingen en ook de oorsprong en bestemming van de kosmos.
Kan iemand hier duidelijkheid in scheppen alstublieft?

Het occultisme is een studie, zoveel is wel duidelijk.

Maar hier wordt eerst beweerd dat die studie gaat over de 'oorzakelijke mysteries van het zijn' (wat een geestelijke materie betreft) waarna er even verder wordt op gewezen dat de studie zich 'in gelijke, zo niet in ruimere mate' bezig houdt met 'de structuur, werkingen, oorsprong en bestemming van de kosmos' (wat dan weer harde, tastbare materie betreft).

Verwarrend hoor, eigenlijk even verwarrend als alles wat ik heb gelezen en gehoord nu zo'n 45 jaar geleden, in nachtenlange discussies in studentenkroegen in Gent.
En de verwarring is er alleen maar groter op geworden: toen werd occultisme vooral geassocieerd met het geestelijke en stond het allesbehalve in verbinding met het harde, tastbare.
Nu zitten we al op het punt dat ook het tastbare, nota bene de bestemming van de kosmos, in feite dus gewoon 'alles' onder occultisme wordt gecatalogeerd.

Dus, ja, ik had hier graag wat meer duiding gehad.
Heb even moeten zoeken naar het topic, heb dat via uw profielberichten zitten opzoeken, gevonden !

Heb dit topic nog niet helemaal tot op het bot doorgenomen omdat ik het gegeven 'occultisme' in grote lijnen wel begrijp en wat dat ongeveer inhoudt.

In de basis is het occultisme meer het waarnemen van het verborgene via andere zintuigen dan de gekende fysieke zintuigen, niet alleen zuiver studie want in de praktijk scan je een verborgen wereld dat de meerderheid aan mensen niet kunnen zien met hun eigen gekende zintuigen, en heeft veel te maken met bewustzijn die zelfs de overtreffende trap van het stijgen juist omgekeerd stelt...je gaat dieper maar wees beducht dat er wel enkele regels gelden want in potentie zijn mensen die in staat zijn diep te gaan wel gevoelig voor zware aanvallen van de bestaande wezens in die gedaalde sferen of werelden, hier dien je ook zelf volledig sterk te zijn om die aanvallen eventueel te weren door op je eigen vier niveaus te weten fysieke, emotionele, mentale en identiteit zeer zuiver te zijn, dus geen invloed toe te laten van wezen uit juist die werelden op die niveau's !

Kortom, occultisme is niet alleen een studie maar ook een praktijk waar de oorzaken van de problemen kunnen onthuld worden, de kwestie begint al met een waarom vraag, of het wenselijk is dat het onthuld word is weer een andere kwestie en vraag, want wat wil het duister werkelijk en wat was het oorspronkelijke doel van de aarde ?
Duister voedt zich met licht, licht voedt zich met licht, lichtkracht versterkt elkaar zonder hulp van het duister, zonder licht kan duister geen bestaan kennen.

Gebruikersavatar
Pierre
PC
Berichten: 19645
Lid geworden op: 07 apr 2012, 09:09

Re: Occultisme

Bericht door Pierre » 26 jul 2019, 09:56

Occultisme is een verzamelbegrip voor verschillende praktijken en rituelen die zijn gebaseerd op veronderstelde esoterische kennis.
Geheel gericht op de werking en beïnvloeding van transcendente (buitenzintuiglijke, bovennatuurlijke) krachten.
Het woord occultisme komt van het Latijn occultus, dat verborgen betekent.

Esoterie heeft daar -met het verborgene- een direct verband mee. En dat is iets wat je begrijpt of niet.
Iemand die zich daar niet voor open kan of wil stellen, zal dat nooit begrijpen waarmee een discussie bij voorbaat altijd zal mislukken en dat vertelt de definitie van esoterie dan ook:
Esoterie duidt in essentie op kennis die slechts voor ingewijden, geïnitieerden toegankelijk is, dit in tegenstelling tot exoterie, waarvan de kennis voor iedereen verifieerbaar en toegankelijk is.
Esoterie is de leer of kennis inzake het bovenzintuiglijke (en innerlijke zieleroerselen).
Meestal datgene wat niet bewezen, of aan anderen uitgelegd kan worden.

Verspil geen moeite aan de ongelovigen op dit gebied, het trekt enkel kostbare energie weg ...
Geloof het of niet ...

Gebruikersavatar
taigitu
Orakel
Berichten: 11641
Lid geworden op: 04 dec 2011, 14:37

Re: Occultisme

Bericht door taigitu » 26 jul 2019, 10:43

Occult betekenis & definitie

Occult slaat op een verborgen wereld, of het bovennatuurlijke.
Het is meer een verzamelbegrip voor alles wat te maken heeft met spirituele en buitenzintuiglijke zaken.
Het komt van het Latijnse Occultus, wat verbergen of geheimhouden betekent.

Magie, astrologie, handlezing en tarotkaarten zijn allemaal voorbeelden van occulte praktijken.
Het gaat vrijwel altijd over niet wetenschappelijke theorieën en wordt daardoor door sommigen afgedaan als zweverige onzin.
Er zijn echter veel mensen in Nederland die houvast halen uit het geloof in het bovennatuurlijke.
Niet elk individu zal in dezelfde mate aanhanger zijn van het occulte.
In de negatieve zin van het woord occult wordt gedoeld op iets duivels.
Hiermee wordt echter slechts een onderdeel van wat occult is belicht.
Zoals eerder gezegd is occultisme meer een overkoepelend woord voor tal van handelingen
en denkbeelden die te maken hebben met het bovenmenselijke.

N. Felix
.

.

Vraag je af wat anderen van je denken
en je bent voor altijd hun gevangene.


Lao Tse

Gebruikersavatar
taigitu
Orakel
Berichten: 11641
Lid geworden op: 04 dec 2011, 14:37

Re: Occultisme

Bericht door taigitu » 26 jul 2019, 11:37

Tien vragen over occultisme

Afbeelding

Hoe gevaarlijk is het occulte? Wat bedoelen we met het woord occult?
In Geloven

Hoe gevaarlijk is het occulte? Wat bedoelen we met het woord occult? Wat houdt het in als iemand occult belast is?
En hoe is bevrijding mogelijk? Tien vragen en tien antwoorden.

1. Wat betekent het woord ‘occult’?


Het woord occult betekent ´verborgen´. Occultisme is het bestuderen van of bezig zijn met het verborgene, dat wil zeggen het bovennatuurlijke.

2. Wat valt er allemaal onder occultisme?

Occultisten richten zich op dat deel van de bovennatuurlijke wereld dat in duisternis gehuld is, afgesneden van het licht van God. Want in die bovennatuurlijke of geestelijke werkelijkheid zijn er twee kampen. Enerzijds de kant van het licht, van de liefdevolle, almachtige Schepper. Omdat Hij zichzelf en zijn koninkrijk door zijn zoon Jezus Christus aan de mens heeft geopenbaard is Zíjn rijk niet verborgen. Het rijk van de duisternis, waar Gods tegenstander, de duivel of Satan, de scepter zwaait zolang God het toelaat, is dat wel. Het is een rijk van misleiding, leugens en duisternis. Occultisme is dus per definitie verweven met duistere geestelijke machten die strijd voeren tegen God en zijn koninkrijk.

3. Is occultisme typisch iets van onze tijd? Waar liggen de wortels ervan?

Occultisme is van alle tijden. Satan, een engel die vanwege zijn opstand tegen God uit de hemel werd gegooid, heeft al vanaf de schepping geprobeerd om de mens in zijn val mee te nemen. Zijn doel was en is Gods scheppingswerk te vernietigen (Johannes 8:44). Behalve aartsleugenaar, is hij dus ook een aartsverleider, die mensen aanspoort om op eigen kracht het bovennatuurlijke, het ‘goddelijke’ te ontdekken. Hij verhult dat God alleen via Jezus te kennen is.
In de bijbel heet occultisme vaak ‘afgoderij’. Romeinen 1:19-25 laat zien dat die afgoderij steeds voortkomt uit een door trots en misleiding verziekte geest; die geest verkiest duistere praktijken boven God, aanbidt de schepping in plaats van de Schepper, en vervalt in lichamelijke onreinheid in plaats van het ‘goddelijke’ te vinden. Deze vier zaken zijn nog steeds kenmerkend voor het occulte.

4. Waarom mijden christenen het occulte, terwijl niet-christenen er veel laconieker mee omgaan?

De bijbel is glashelder over occultisme: het is verboden, want levensgevaarlijk. ‘Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: (…) afgoderij en toverij (…). Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God’ (Galaten 5:19-20). Een niet-christen heeft doorgaans geen boodschap aan Gods waarschuwingen. Daarnaast leert de bijbel dat alleen Gods Geest ons het onderscheidingsvermogen kan geven dat nodig is om de werkelijke gevaren van occultisme (en veel andere zonden) te herkennen. ‘Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld’ (1 Corinthiërs 2:14).

5. Wat zijn de risico’s van het bezig zijn met occulte zaken?

Het grootste risico is dat het je van God en Jezus afleidt en afsnijdt, want dat is Satans doel. Daarnaast kun je ook diep verstrikt raakt in Satans rijk, waar uiteindelijk angst en pijn, duisternis en leugens, verwarring en verharding heersen.

6. Wat moet je doen als jij of iemand uit je omgeving wordt uitgedaagd iets uit te proberen dat mogelijk occult is?

De bijbel is er heel duidelijk over dat we ‘waakzaam’ moeten zijn (1 Petrus 5:8) en vluchten voor alles wat riekt naar de verleidingen van de duivel. Dus: bij twijfel, niet doen.
Als een niet-gelovige in je omgeving met het occulte in aanraking dreigt te komen, kun je hem of haar misschien lastig overtuigen van de gevaren. Toch kun je veel schade voorkomen. Wellicht is hij/zij op zoek naar innerlijke rust of zingeving en dus ontvankelijk voor wat je vertelt over Gods liefde. Je kunt goede lectuur aanreiken, een boek of videoband met een getuigenis. En vergeet niet dat gebed je sterkste wapen is: bid om bescherming en verlossing en vraag medegelovigen je bij te staan.

7. Wat betekent het als iemand ‘occult belast’ is?


Je bent ‘occult belast’ als demonische machten toegang hebben gekregen tot je leven door zonde of occultisme (zie kader). Als je ze eenmaal hebt binnengelaten, ontstaat er een verbintenis of binding tussen de demonische machten en jou. Omdat je ze toegang hebt gegeven, claimen ze als het ware je leven of een specifiek terrein ervan. Ze zullen uit zichzelf niet weggaan. Alleen een hogere geestelijke autoriteit – en dat is niemand anders dan Jezus zelf – kan hun macht over jouw leven verbreken en hen wegsturen. Let wel dat ook een christen occult belast kan zijn en dat veel mensen die belast zijn het zelf niet in de gaten hebben.

8. Waaraan kun je herkennen dat er mogelijk sprake is van occulte belasting?


Zoals gezegd is de duivel een meester in misleiden; zijn werk is niet altijd meteen te herkennen. Maar in de bijbel en ook vandaag manifesteren de duivel en demonen zich in mensenlevens onder meer door: immoreel gedrag, bepaalde lichamelijke en/of psychische stoornissen, angst, depressie, spirituele ervaringen, afwezigheid van geestelijke honger, ongehoorzaamheid, waarzeggerij en toverij, valse leringen, zelfmoordpogingen, onwil om zonden te belijden.

9. Als iemand met occulte bezigheden wil breken, kan hij/zij dan gewoon stoppen of komt er meer bij kijken?


Meestal ben je er nog niet als je simpelweg stopt met de occulte activiteiten waarmee je bezig was. De binding die is ontstaan moet verbroken worden en dat kan alleen in de naam van Jezus. Of het nu om jezelf of een ander gaat, het is in alle gevallen aan te bevelen hulp te zoeken bij christenen met ervaring en expertise op het gebied van pastoraat en bevrijding. Het proces van bevrijding gaat gepaard met intensief gebed, het openlijk belijden van je zonden, het binden en wegzenden van demonische machten en overgave aan Jezus. Iemand die zich niet aan Jezus wil toewijden moet je niet bevrijden, omdat de kwade machten anders versterkt zullen terugkeren in zijn leven (Matteüs 12:43-45). Verder is het belangrijk om occulte voorwerpen, zoals boeken, tarotkaarten, symbolen of edelstenen, op te ruimen of zelfs te vernietigen (Handelingen 19:18-19).

10. Kun je door het lezen van boeken die occulte elementen bevatten, zoals Harry Potter, schade oplopen?

Ja, dat kan. De bijbel roept ons op onze harten en gedachten te vullen met het goede, met dat wat van God is, en om alles wat ons kan besmeuren te vermijden.
Dat plaatst al heel wat boeken, bladen, films, websites en muziek buiten onze geestelijke veiligheidszone.

Natuurlijk mogen spanning en ontspanning een plaats hebben. Het ene individu of gezin zal daarbij soms andere grenzen hanteren dan het andere. Het kan zinvol zijn je als christen, of als ouders, op de hoogte te stellen van controversiële films of boeken. Maar voorkomen is beter dan genezen en als je occult getinte media gebruikt voor je vermaak kan dat schadelijke gevolgen hebben. En voorkomen behelst meer dan verbieden: het is vooral ook uitleggen, bespreekbaar maken en samen bijbelse antwoorden zoeken.

https://visie.eo.nl/2017/09/tien-vragen ... ccultisme/

Afbeelding

Dat er veel mensen zijn die niets kunnen met diverse onderdelen van het occulte is niet vreemd.
En dat er mensen zijn die alleen al gruwen als er ook maar iets in die richting gaat, is ook niet zo vreemd.
Dat hoeft geen probleem te zijn. Ieder beleefd zijn/haar leven, en liefst in alle vrijheid. Zie onderschrift.
Vanaf het moment dat het geloof in God actief werd gepredikt hadden ze een tegenhanger nodig voor al het
goede dat God je zou brengen als de mens zich goed gedroeg. Een soort van 'stok achter de deur'..... SATAN.
Dus werd de Satan opgevoerd die vele gedaantes kon aannemen. Handig toch? Kon je je verantwoordelijkheid
plakken aan de verleidingen van Satan. Een prachtig voorbeeld (lang geleden) hierbij is, toen een Amerikaanse
televisie-prediker 'boete' deed door op tv te vertellen dat hij door Satan was verleid tot 'vreemdgaan'.....
Dat was een belachelijk toneelstuk. Maar heerlijk toch dat je je verantwoordelijkheid bij een ander kan leggen.
Satan, die geweldenaar die de mens belaagde met als zijn verleidingen, maar die resoneren in de mens zelf?

Als je kijkt naar de ontwikkelingen van de kerk en de greep die deze over zijn volgelingen kreeg.......
Het is triest zoveel mensen op meerdere manieren misbruikt zijn door juist geestelijken die de
volgeling voorhoud hoe te leven. Maar zelf zich niet aan de eigen regels houdt?

In antwoord 10 wordt geschreven dat de mens 'alles wat ons kan besmeuren moeten vermijden'.
Als je alles lees wat er eeuwenlang in de Katholieke kerk is voorgevallen, wat tegengesteld is aan wat hier in het artikel
wordt gepromoot waar we ons niet mee moeten laten besmeuren, lees dan om te beginnen nooit het Oude Testament.
Want de God die hier model in staat is geen liefdevol wezen. Zo is het ook riskant om je ziel en zaligheid in handen te
leggen van het Personeel van deze God. Daar zijn de gruwelverhalen van alle misbruik en wat nog meer in de kerk
wat de laatste decennia steeds meer naar buiten komt, een misselijkmakend voorbeeld van.
Maar, zoals ik het zie, worden de mensen die eventueel zelf iets meemaken dat onder het occulte zou kunnen vallen, bang gemaakt.
Zo'n ervaring op zich kan al vreemd voelen of misschien wel angstig maken, en als je dan als gelovige naar
je geestelijk leider gaat om hier over te praten krijg je een lading angstaanjagende teksten ( zoals boven) over je heen.
Macht, welke is gebaseerd op angst, is geen gezonde relatie voor de volgers van de machthebbers.
.

.

Vraag je af wat anderen van je denken
en je bent voor altijd hun gevangene.


Lao Tse

Gebruikersavatar
Pierre
PC
Berichten: 19645
Lid geworden op: 07 apr 2012, 09:09

Re: Occultisme

Bericht door Pierre » 26 jul 2019, 12:11

taigitu schreef:
26 jul 2019, 10:43
Occult betekenis & definitie

Occult slaat op een verborgen wereld, of het bovennatuurlijke.
Het is meer een verzamelbegrip voor alles wat te maken heeft met spirituele en buitenzintuiglijke zaken.
Het komt van het Latijnse Occultus, wat verbergen of geheimhouden betekent.

Magie, astrologie, handlezing en tarotkaarten zijn allemaal voorbeelden van occulte praktijken.
Het gaat vrijwel altijd over niet wetenschappelijke theorieën en wordt daardoor door sommigen afgedaan als zweverige onzin.
Er zijn echter veel mensen in Nederland die houvast halen uit het geloof in het bovennatuurlijke.
Niet elk individu zal in dezelfde mate aanhanger zijn van het occulte.
In de negatieve zin van het woord occult wordt gedoeld op iets duivels.
Hiermee wordt echter slechts een onderdeel van wat occult is belicht.
Zoals eerder gezegd is occultisme meer een overkoepelend woord voor tal van handelingen
en denkbeelden die te maken hebben met het bovenmenselijke.

N. Felix
Aldus Nick Felix, stagiair bij KRO Brandpunt (laatst bijgewerkt 10-04-2015)

Occult (Westerse esoterie), esoterisch en arcaan hebben gelijkaardige betekenissen, en in de meeste contexten zijn de drie termen onderling verwisselbaar.
Om esoterische stromingen die voornamelijk gebaseerd zijn op bronnen uit de late Oudheid en de Europese middeleeuwen te onderscheiden van bijvoorbeeld islamitische of joodse stromingen, wordt de term "westerse esoterie" vaak gebruikt.
Geloof het of niet ...

Gebruikersavatar
Pierre
PC
Berichten: 19645
Lid geworden op: 07 apr 2012, 09:09

Re: Occultisme

Bericht door Pierre » 26 jul 2019, 12:46

https://visie.eo.nl/2017/09/tien-vragen-over-occultisme/ schreef: Tien vragen over occultisme

Hoe gevaarlijk is het occulte? Wat bedoelen we met het woord occult?
In Geloven ...

(Thans volgde daarop de explicatie van https://visie.eo.nl/2017/09/tien-vragen ... ccultisme/)
Tja, een behoorlijk gekleurde explicatie.
Je schrijft het taigitu, waarmee het voorbeeld wat je aanhaalt over de tv-prediker weer eens aantoont dat het gewoon een hypocriete farce majeure was en nog steeds is.
'Personeel van God' inderdaad, ik schreef er al eerder over: ze lieten de kinderen tot zich komen (los van de oprecht goedwillenden) ... mijn God zeg ...

De kerk heeft er volgens mij nooit iets van begrepen en een listig instrument gevonden (en misbruikt) wat het predicaat verdient 'Het grootste commerciële succes ooit' ...
En het blijft almaar om macht, ego en geld draaien, bij zowat alles en iedereen. Dat is een weten.

Ik heb het (de traditionele kerk) inmiddels los gelaten en voor mij is god onbeschrijfbaar en allesbehalve persoonlijk.
Bij elk kruis echter sla ik tegenwoordig toch een kruisteken met een totaal andere bedoeling.
Ik heb zoals je weet zelfs een klein kapelletje in de tuin gebouwd, waar zowat altijd een of soms zelfs twee kaarsjes branden.
Ik heb zo mijn eigen weten gevonden, diep in mijn innerlijke, mijn eigen esoterie zeg maar.
Ik weet niet of daar een label op te plakken is of niet, maar voor mij maakt dat niet uit.

Tardis, vertelde me -toen ik hem via het vorige forum leerde kennen- dat ik in de buurt van het panentheïsme uit kwam.
Uiteindelijk resulteerde dat in een soort -digitale- vriendschap en weer later heeft hij mij thuis bezocht, waarna ik samen met mijn vrouw twee keer bij hem om bezoek ben geweest.

Hij is degene die op een bepaald moment bij mij 'een knopje heeft omgezet', waar bij mij de juiste woorden ontbraken.
Veel forumleden hebben mij al geholpen om de juiste bewoordingen te vinden en daar ben jij (en de vele citaten die je aangehaald hebt) er ook een van.

Mijn innerlijke zelf heb ik al langer geleden gevonden, en nu kan ik het steeds beter omschrijven.
Voor mezelf uiteraard. Het gevoel van mij is wat dat betreft welhaast altijd prima geweest.
'Het inwendige' of 'het verborgene' is niet meer verborgen voor mezelf en dat valt dus niet onder occultisme of esoterie, het is het weten.
Ver voorbij het onvoorwaardelijk geloven.

Bevrijdend.

Afbeelding
Geloof het of niet ...

Gebruikersavatar
taigitu
Orakel
Berichten: 11641
Lid geworden op: 04 dec 2011, 14:37

Re: Occultisme

Bericht door taigitu » 26 jul 2019, 16:20

Pierre schreef:
26 jul 2019, 12:46

Je schrijft het taigitu, waarmee het voorbeeld wat je aanhaalt over de tv-prediker weer eens aantoont dat het gewoon een hypocriete farce majeure was en nog steeds is.
'Personeel van God' inderdaad, ik schreef er al eerder over: ze lieten de kinderen tot zich komen (los van de oprecht goedwillenden) ... mijn God zeg ...

Ik heb het (de traditionele kerk) inmiddels los gelaten en voor mij is god onbeschrijfbaar en allesbehalve persoonlijk.
Bij elk kruis echter sla ik tegenwoordig toch een kruisteken met een totaal andere bedoeling.
Ik heb zoals je weet zelfs een klein kapelletje in de tuin gebouwd, waar zowat altijd een of soms zelfs twee kaarsjes branden.
Ik heb zo mijn eigen weten gevonden, diep in mijn innerlijke, mijn eigen esoterie zeg maar.
Ik weet niet of daar een label op te plakken is of niet, maar voor mij maakt dat niet uit.
Pierre schreef:
26 jul 2019, 12:46
Veel forumleden hebben mij al geholpen om de juiste bewoordingen te vinden en daar ben jij (en de vele citaten die je aangehaald hebt) er ook een van.

Mijn innerlijke zelf heb ik al langer geleden gevonden, en nu kan ik het steeds beter omschrijven.
Voor mezelf uiteraard. Het gevoel van mij is wat dat betreft welhaast altijd prima geweest.
'Het inwendige' of 'het verborgene' is niet meer verborgen voor mezelf en dat valt dus niet onder occultisme of esoterie, het is het weten.
Ver voorbij het onvoorwaardelijk geloven.
Een kapelletje met brandende kaarsjes in jouw tuin, dat tegemoet komt aan jouw spirituele gevoelens is mooi.
Daar hoef je geen label op te plakken want het heeft een functie die puur persoonlijk is. Wat een ander daar
van vind is niet belangrijk in deze. Het is een vorm die voor jou voldoet, en als dat ook iets kan betekenen
voor de ander dan is dat extra fijn.

Ik heb veel geleerd van de citaten. Fijn dat het bij jou ook verhelderend werkt.
Zo waren er citaten (eeuwige wijsheid) die mij aan het denken en filosoferen zette, en door introspectie kon ik
oude pijn, die me blokkeerde in mijn doen en laten, verwijderen. Dat werkt zeer bevrijdend.
Zelf weet ik wel dat er nog steeds een 'verborgen weten' in mij is, die me op elk moment kan verrassen
Ik heb de wijsheid niet in pacht, ik blijf me tot aan mijn dood ontwikkelen en mezelf ontdekken.
Dat is het spannende van het bestaan.
.

.

Vraag je af wat anderen van je denken
en je bent voor altijd hun gevangene.


Lao Tse

Gebruikersavatar
taigitu
Orakel
Berichten: 11641
Lid geworden op: 04 dec 2011, 14:37

Re: Occultisme

Bericht door taigitu » 26 jul 2019, 16:50

In de bijbel gaat Saul ook te rade bij een waarzegster.
Hij heeft eerst alle waarzeggers en satanisten vermoord.
Maar dan wil hij weten wat de toekomst voor hem inhoudt......
Het occulte is altijd aanwezig geweest en zal ook altijd aanwezig zijn.
Het is inherent aan de mens. Het kan zich op allerlei manieren uiten.
Hoe er mee wordt omgegaan, hoe zuiver kan iemand zijn zonder zijn
ego te 'pleasen' is hier hetgeen waar het om gaat.
Onder andere hoe ver iemand gaat om te bewijzen dat hij bijvoorbeeld
een helderziende gave heeft. Je kan niet zomaar alles wat je door krijgt vertellen.

Afbeelding
Saul bezoekt een waarzegster

De Filistijnen legeren zich bij Sunem, het leger van Israël in Gilboa. Saul ziet het leger van de Filistijnen en is zo bang dat zijn hart hem in de keel klopt.
Hij wil horen wat zijn god ervan denkt. Maar Samuël is dood, niets of niemand geeft hem raad, geen enkele profeet, ook geen enkele droom of wat ook.
Hij heeft tijdens zijn koningschap alle waarzeggers en duivelskunstenaars uitgeroeid. En nu zoekt hij zelf naar een waarzegster.
Hij heeft gehoord dat er in Endor nog een moet zijn. Saul gaat met twee helpers op stap, incognito, en ze bezoeken die vrouw ’s nachts.

“Ik wil de geest van een dode vragen.”
Meneer, u weet wat koning Saul gedaan heeft, namelijk, alle waarzeggers en satanisten heeft hij vermoord.
Waarom probeert u mij erin te luizen?”
“Nee mevrouw. Er zal u niets overkomen.”
“Wie moet ik dan voor u oproepen?”
“Samuël.”
Als de vrouw Samuël ziet opkomen, krijgt ze het door.
“Waarom hebt u mij bedrogen? U bent koning Saul.”
“Rustig maar. Zeg me wat u ziet.”
“Ik zie geesten uit de aarde opkomen.”
“Hoe zien ze eruit?”
“Er zit een oude man bij, gekleed in een mantel.”
Meteen buigt Saul zich diep naar de grond.
“Waarom verstoor je mijn rust, Saul? Waarom laat je mij opkomen?”
“Ik ben bang, Samuël. De Filistijnen voeren oorlog tegen mij, van onze god krijg ik geen antwoord, er is geen profeet met een droom of een boodschap. Daarom moest ik u wel oproepen.”
“Als onze god je niet helpt, denk je dat ik dat dan wel zal doen? Er gebeurt precies wat ik je heb voorspeld. Je verliest je koninkrijk. Dat gaat naar David. Het is je eigen schuld. Israël zal deze strijd met de Filistijnen verliezen en morgen zullen jij en je zonen bij mij zijn.”
Nu valt Saul slap neer op de grond, zo lang als tie is. De woorden van Samuël maken hem doodsbang. Ook valt hij flauw van de honger, want hij had de hele dag en de hele nacht niet gegeten. De vrouw ziet dat.
“Koning, luister naar mij. Laat me u wat te eten geven. U moet eten en krachten verzamelen, voordat u weggaat.”
Maar Saul weigert te eten. Pas als niet alleen de vrouw, maar ook zijn dienaren aandringen, laat hij zich overtuigen. De vrouw slacht het gemeste kalf dat in haar huis is. Met meel bakt ze ongezuurde koeken. Ze brengt dat alles naar Saul en zijn dienaren en ze eten. Daarna staan ze op en gaan de nacht in.

http://www.daanvanalten.nl
.

.

Vraag je af wat anderen van je denken
en je bent voor altijd hun gevangene.


Lao Tse

Gebruikersavatar
Pierre
PC
Berichten: 19645
Lid geworden op: 07 apr 2012, 09:09

Re: Occultisme

Bericht door Pierre » 26 jul 2019, 17:04

taigitu schreef:
26 jul 2019, 16:20
Een kapelletje met brandende kaarsjes in jouw tuin, dat tegemoet komt aan jouw spirituele gevoelens is mooi.
Daar hoef je geen label op te plakken want het heeft een functie die puur persoonlijk is. Wat een ander daar
van vind is niet belangrijk in deze. Het is een vorm die voor jou voldoet, en als dat ook iets kan betekenen
voor de ander dan is dat extra fijn.

Ik heb veel geleerd van de citaten. Fijn dat het bij jou ook verhelderend werkt.
Zo waren er citaten (eeuwige wijsheid) die mij aan het denken en filosoferen zette, en door introspectie kon ik
oude pijn, die me blokkeerde in mijn doen en laten, verwijderen. Dat werkt zeer bevrijdend.
Je raakt me heel positief met jouw reactie, dank taigitu ...
taigitu schreef:
26 jul 2019, 16:20
Zelf weet ik wel dat er nog steeds een 'verborgen weten' in mij is, die me op elk moment kan verrassen.
Ik heb de wijsheid niet in pacht, ik blijf me tot aan mijn dood ontwikkelen en mezelf ontdekken.
Dat is het spannende van het bestaan.
Ik weet dit niet zeker, maar doordat je weet dat je een 'verborgen weten' in jou hebt, weet je meer dan dat je denkt.
Jouw laatste zin maakt mij een beetje emotioneel, maar dat komt door mijn momentele flow ...

Nogmaals dank.
Geloof het of niet ...

Gebruikersavatar
taigitu
Orakel
Berichten: 11641
Lid geworden op: 04 dec 2011, 14:37

Re: Occultisme

Bericht door taigitu » 28 jul 2019, 10:10

De waarzegster en Saul

Gepubliceerd op 21-03-2014

Toen zei de vrouw: Wie zal ik voor u oproepen? En hij zei: Roep Samuel voor mij op.

1 Sam. 28:11 (HSV)

Als we dit stuk lezen dan komen er een aantal vragen naar boven, is het echt Samuel, of hoe kon het toch gebeuren dat Saul naar een waarzegster gaat.
Ik zal proberen enig inzicht te geven wat er nu in dit en de volgende verzen gebeurde.

In die tijd was het gewoon dat een waarzegster zich in een andere ruimte bevond dan haar klant.
Dat betekent dat de klant dus niks zag (vs. 13) en de kans op fraude heel groot was. Necromantie, het oproepen van de doden, voor hulp was verboden (Deut.18:11) want God wilde dat aan hem werd gevraagd (Jes. 8:19). Ook al reageerde God niet meteen, toch had Saul niet dit mogen doen. In vers 13 lezen we dat de vrouw schrikt omdat iets/iemand komt en omdat ze plotseling Saul herkent. Dat ze schrikt van het laatste is duidelijk omdat we daarvoor hadden gelezen dat Saul bijna alle waarzegsters had laten doden, vandaar haar uitroep "waarom heb je mij bedrogen". De vraag wat ze zag is lastiger en volgens de Kanttekeningen was het "een boze geest, in de gedaante van Samuel, welken zij door haar duivelskunst had doen opkomen." Echter zoals zo vaak in lastige gedeelten zijn er ook andere meningen, Jezus Sirach (Sirach.46:22) gaat er vanuit dat het Samuel zelf is. En een derde mening is dat het in werkelijkheid de geleidegeest van de waarzegster is.

Lezen we echter in vers 14 dan zien we dat ze bovennatuurlijke wezens (meervoud) ziet en Saul concludeert zelf dat deze dan Samuel moeten zijn (de reden waarom moderne vertalingen het in enkelvoud vertalen) omdat deze er "oud" uitzagen. Vervolgens zien we dat Saul buigt, letterlijk met zijn neus op de grond (vers 14). Ook hier blijkt dat Saul onmogelijk kon zien wie het was/waren en volledig afhankelijk is van wat de waarzegster zegt.

En dan zien we plotseling een grote ommedraai in het verhaal, Saul vraagt om hulp en hij krijgt te horen dat God een vijand van hem is geworden en dat zijn nageslacht geen koning meer zal zijn omdat hij niet geluisterd en gedaan heeft wat God aan hem vroeg. Ook al had hij dit al eerder vermoed (1 Sam. 20:30; 24:21) het moet een grote schok voor hem zijn geweest. En dan lezen we in vers 19 dat Saul en zijn zonen de volgende dag gedood zullen worden. Letterlijk wordt er gezegd dat hij en de zijnen bij de opgeroepen persoon zal zijn. Betekent dat hij naar de hemel gaat (waar Samuel zou zijn) of naar de hel (waar de demonen zijn)? Eerder zullen we moeten lezen dat hij naar het dodenrijk gaat. Ook uit deze tekst valt dus niet op te maken wie Saul zag.

Tags: 1 Samuel, Saul, Uncategorized, Waarzeggen
Gerelateerde onderwerpen: Waarzeggen

http://www.bijbelaantekeningen.nl/blog/ ... er-en-saul
.

.

Vraag je af wat anderen van je denken
en je bent voor altijd hun gevangene.


Lao Tse

Plaats reactie