De Pharmacratische Inquisitie

Christendom, Islam, Boeddhisme, het leven, de dood, bijbel- en koranteksten. Al ben je agnost of polytheïst, je bent hier welkom om er over te praten.
Plaats reactie
Arminius

De Pharmacratische Inquisitie

Bericht door Arminius » 26 apr 2018, 13:58

Mijn allereerste topic zal ook meteen een heel uitgebreid topic worden. De Pharmacratische Inquisitie is de Nederlandse naam van een bijzondere interessante documentaire over welke invloed met name de vliegezwam (Amanita muscaria) op het christelijke geloof heeft gehad. In deze geïndustrialiseerde wereld waar het grootste gedeelte van de verstedelijkte bevolking praktisch alle banden met de natuur verloren hebben is de kracht van de natuur geen alledaags begrip meer en wordt de natuur eerder als vijandig gezien.

Toch zijn wij producten van deze zelfde natuur en kunnen niet zonder bestaan, de natuur levert ons voedsel, kleding, onderdak en voor de komst van Big Pharma ook de medicijnen voor onze gezondheid. Meer en meer wordt de natuur uit ons leven verdreven en nemen de chemische producten van Big Oil en Big Pharma haar plaats in. Chemische producten die ons ziek maken, liefst chronisch ziek zodat er zo lang mogelijk aan de zieke mens verdiend kan worden.

Nu wordt in de wereld van Monsanto en andere biotech reuzen de natuur bewust steriel gemaakt en zijn zaden onvruchtbaar (terminator seed) zoals ook de mens zelf steriel begint te worden door alle chemische troep om ons heen, in onze kleding ons voedsel, troep zoals Bisphenol-A (BPA), ftalaten en andere onbekende stoffen die ons reproductiesysteem beïnvloeden.

De Pharmacratic Inquisition, is een film uit 2007 over de rol die bewustzijnsverruimende planten en paddenstoelen gespeeld hebben in de ontwikkeling van folklore en religie.


[Nederlands ondertiteld]

Hieronder zal ik deze docu uitgebreid aan jullie in het Nederlands gaan toelichten. Ik heb dit al eens eerder in 2008 gedaan. Mede naar aanleiding van een lezing van Jan Irvin & Andrew Rutajit. De lezing die ruim 3,5 uur duurt kun je trouwens ook nog wel op internet terugvinden. Het heeft mij toen maanden werk gekost. Helaas is bron van het internet verdwenen. Om die reden wil ik deze weer eens ergens op internet gaan plaatsen, en tevens alle linken en teksten opfrissen. Vul gerust zaken aan, of stel vragen als je iets niet begrijpt. Veel leesplezier.
Laatst gewijzigd door Arminius op 26 apr 2018, 15:32, 4 keer totaal gewijzigd.

Arminius

Re: De Pharmacratische Inquisitie

Bericht door Arminius » 26 apr 2018, 14:12

De Pharmacratische Inquisitie

Wat als Jezus nooit heeft bestaan…

Was Jezus een mythe?

Duizenden jaren geleden, in het pre-koning tijdperk, waren “Heilige planten” en enthogene (psychoactieve) stoffen politiek correct en werden uiterst gerespecteerd om hun eigenschap door het heilige in de mens naar boven te halen [Jahweh, God, de Grote geest etc.] , bij de culturen die daar gebruik van maakten. Vaak werd de hele gemeenschap bij deze rituelen en rites betrokken.

Deze rituelen werden vaak gebruikt bij ceremonies zoals bij de overgang naar het volwassen worden, bij genezing, bij groepsbesluiten, of bij het hebben van religieuze ervaringen in het algemeen.

In de tijd voor het geschreven woord werd de kennis van psychedelische sacramenten evenals vruchtbaarheidsrituelen en astronomische wetenschap betreffende de zon, sterren en de Zodiak, bekend als Astro-theologie, uitgebeeld als een karakter of een Godheid zodat deze verhalen en praktijken gemakkelijk generaties lang doorgegeven konden worden.

Weersveranderingen door de millennia heen veroorzaakten klimaatsveranderingen die het aanwezige voedsel en "Heilige planten" bronnen in de plaatselijke omgeving veranderden. Als een gemeenschap zijn Sjamaanse (Ouder) El-der (El-God) zou verliezen , dan zou ook de gemeenschap al zijn kennis over heilige planten evenals de astronomische kennis verloren zijn.

De kerkelijke inquisitie heeft alle heilige kennis van de plaatselijke Sjamanen afgenomen, en daarna werden deze Sjamanen uitgeroeid......het wordt tijd om te erkennen dat deze Pharmaceutische Inquisitie nog steeds intact is, en het is tijd om die inquisitie te vernietigen!

Wat we tegenwoordig 'christendom' noemen is weinig meer dan een opeenstapeling van quasidiepzinnige betogen, die als wankele filosofische ondergrond de Godverklaring van Jezus bezitten, hetgeen de verstandige, rationele mens ertoe beweegt alles wat zich christelijk noemt op een minachtende wijze terzijde te schuiven. Immers: wat kan de zin zijn van iets dat gebouwd is op onzin?

Waarom christenen zo hardnekkig vasthouden aan een mythe die volkomen in strijd is met de leer van zowel het oude als het nieuwe testament mag rustig onverklaarbaar worden genoemd, vooral ook omdat de profeet Mohammed in de zevende eeuw na Christus al heel duidelijk het primitief-religieuze idoliseringsverlangen van joden en christenen afwees en koos voor een universalistisch godsbegrip, dat zowel voor gelovige als niet gelovige mensen toegankelijk was. Dat vrijzinnige godsbegrip heeft geleid tot de opbloei van een intelligente moslimcultuur, die het Westerse denken honderden jaren lang op een positieve wijze heeft beinvloed.

Geloof en rede gingen hand in hand, terwijl ook het astrologische denken, dat ten grondslag ligt aan de belangrijkste mythen en sagen waarop de joods-christelijke geloofsmythen zijn gebaseerd, op een serieuze onbevooroordeelde wijze werd bestudeerd.

Juist dat astrologische wereldbeeld vormt de verbindende schakel tussen de intelligente, redelijke denkwereld van de grote klassieke beschavingen en het joods-christelijke denken, dat onzinnig is geworden vanwege de ontkenning van haar astrologische oorsprong, die je de reële basis onder het fictieve verhaal zou kunnen noemen.

Dat is de reden waarom hier de betekenis van de zogenoemde drie koningen symboliek wordt belicht, een rationeel doordenkingsproces, dat laat zien dat het woord 'christelijk denken' een volstrekt overbodig woord is wanneer we de mens zien als deel van een historisch (mogelijk zelfs kosmologisch) proces dat van hem een wereld- of kosmosbewoner maakt.

Veel aspecten uit het huidige kerstfeest zijn ontstaan uit oude tradities en gebruiken. Een van die gebruiken was het eten van de Amanita Muscaria De karakteristieke paddenstoel met zijn rood met witte stippen, werd veel gebruikt door de Noorse Sjamanen. De meeste sjamanen van het noordelijk halfrond aten de paddestoel als ritueel. Deze sjamaanse geschiedenis vind je terug bij de Lappen, de Ostjaken, Tungezen en Jakuten.

Afbeelding

De "Christ-mas Stockings" die we met kerst aan de schoorsteen hangen, is een oud gebruik voor het drogen van paddenstoelen.

Wat je echter meer zal verbazen is dat de huidige Christelijke kerk, veel van de oude rituelen en gebruiken van Sjamanen heeft overgenomen, en een eigen draai aan deze mythologische verhalen heeft gegeven.

De gebruiken en rituelen van de Sjamanen waren een relematig terugkomend fenomeen, en gingen gepaard met gebeurtenissen aan de [sterren]hemel. Zoals een zon of maansverduistering, de komst van een meteoor, of het wisselen van de seizoenen etc.

Zo komt het woord kerstmis van "Christmas". Christ betekend zoveel als "de verlichte" en mas wil zo veel zeggen als een religieuze ceremonie. Dus een 'ceremonie voor de verlichte' zoals bij het christelijk geloof voorgesteld in de figuur Jezus.

Afbeelding

Vandaag de dag kennen we nog het ritueel va het heilige sacrament op kerstavond, Waarbij brood het lichaam van Christus moet voorstellen, en waarbij wijn staat voor het bloed van Christus. De wijn bracht een intoxicatie [vergiftiging] en het word aangenomen dat het brood dat in de begintijd van deze rituelen gemaakt werd van deze "heilige paddestoel" met zijn hallucineren-de werking afkomstig was.

Ook in andere geloven zien we het gebruik van Amanita Muscaria. [Boeddhisme]

Planten en mensen hebben al miljoenen jaren een band. Planten zorgden voor voedsel, kleding, warmte maar ook b.v. medicijnen. Iedere dag als de zon opkomt, weten we dat de zon zorgt voor ons leven. De zon is ook belangrijk in het leven van de planten, denk b.v. aan fotosynthese. Maar helaas zijn veel verhalen over de zon en de andere sterren en planeten in de vergetelheid geraakt. Ook zijn veel van deze verhalen in de loop van de geschiedenis onderdrukt. Dit zijn de mythologieën geworden.

Maar er is ook nog een andere mensen/plant relatie die zo lang in de vergetelheid is geraakt dat het nu een taboe is geworden.

Afbeelding

Al heel lang worden planten, kruiden, en paddenstoelen gebruikt door sjamanen of medicijnmannen. Zo gebruiken de sjamanen in de Braziliaanse oerwouden al eeuwenlang Ayahuasca. Ayahuasca is een entheogene thee afkomstig uit het Amazonische regenwoud. Gedurende duizenden jaren is ayahuasca gebruikt door de oorspronkelijke bevolking van het regenwoud, zowel in religieuze ceremonies als in sjamanistische en therapeutische praktijken.

Ayahuasca zit in de entheogene familie. Een 'entheogeen' is een substantie die een persoon dichter bij God en andere goddelijke entiteiten brengt. Andere bekende entheogenen zijn peyote, San Pedro, sommige paddestoelen en bepaalde Afrikaanse planten zoals de Iboga wortel. Ze zijn bekend bij sjamanen en spirituele leiders omwille van hun vitale, gezonde informatie, en hun kracht om de deur naar de spirituele wereld te openen.

Afbeelding
De vliegenzwam (Amanita muscaria)

De hallucinogene eigenschappen van de vliegenzwam zijn al sinds onheuglijke tijden bekend. De sjamanen van Siberië maakten gebruik van de vliegenzwam om in een trance te komen waardoor ze in onder meer contact konden treden met de wereld van de geesten van hun voorouders. Volgens een niet geheel bewezen theorie was de vliegenzwam bij Ariërs in gebruik toen zij de Indusvallei binnenvielen en is hij identiek aan soma, een magische plant die in de Vedische boeken (de oude heilige boeken van de Hindoes) wordt bezongen. Ook met de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad, die volgens de Bijbel in de tuin van Eden groeide, is wellicht de vliegenzwam, of een andere paddenstoel met deze eigenschappen bedoelt. Bovendien wordt aangenomen dat de vliegenzwam door de Vikingen werd genuttigd om tijdens gevechten in de staat van razernij (‘berserker’) te geraken. Een illustere geschiedenis derhalve.

Afbeelding

De, in genesis genoemde, “verboden vrucht” is een analoog voor de later door de kerk gebannen paddestoel. De “vrucht” opende de geest van de gebruiker, bracht kennis en het verlies van onschuld. De 12-de eeuwse, Franse, kerk beschreef “de vrucht” uit Genesis als een bosje amanita muscaria paddestoelen omringd door Adam en Eva die bijde eten van de verboden vrucht.

Al eeuwenlang worden symbolen, tekeningen en geschriften over/van heilige planten, paddenstoelen en kruiden overal afgebeeld. Tijdens onze reis door deze docu hier, zullen we veel van die symboliek gaan behandelen. Al deze [verborgen] kennis staan in geschriften, komen voor op kunstwerken, worden verteld in mythen, en legenden. [Heilige Graal]
Laatst gewijzigd door Arminius op 26 apr 2018, 17:33, 2 keer totaal gewijzigd.

Arminius

Re: De Pharmacratische Inquisitie

Bericht door Arminius » 26 apr 2018, 14:28

In deze uitleg zal ik verbanden gaan leggen tussen de kennis van de 'heilige planten' en de [vroege] kennis van de cosmos.

Ex. 3:2-5 Toen Mozes zag dat de braamstruik wel vlam had gevat maar niet verbrandde, liep hij er naar toe om het beter te bekijken. Toen de HERE dat zag, riep Hij: "Mozes, Mozes!" "Hier ben ik", zei Mozes. "Kom niet dichterbij", zei de HERE. "Trek uw schoenen uit, want u staat op heilige grond."

Afbeelding

Zou het niet zo kunnen zijn dat Mozes daar boven op die berg, een paar lekkere paddenstoeltjes had genuttigd, en dan wil je wel vreemde dingen gaan zien en horen natuurlijk.

Goed, we gaan weer verder.....

Vroeger werden kerken ook wel mysteriescholen genoemd, kerken werden voornamelijk gebruikt voor religieuze, mystiek en zelf wetenschappelijk onderzoek. Het waren gesloten bolwerken waar je als gewone sterveling niet zo makkelijk 'binnen' kwam. Deze mysteriescholen waren hetzelfde georganiseerd als de Freemasons, met gelijksoortige inwijdingsrituelen.

Vaak was er een inwijdingsritueel, en moest men geheimhouding zweren.

Iemand die veel over dit soort zaken heeft geschreven is John M. Allegro, zie zijn boek The Sacred Mushroom and the Cross [1970]

Afbeelding

John Allegro was docent aan de Universiteit van Manchester en betrokken bij de publicatie van de Dode Zee rollen. In bovengenoemd boek legt hij uit dat het manna het "sperma van de goden" was en dat het te identificeren is met de "heilige paddestoel"

Het gehele boek is van een echte vrijdenker, volgens hem zou het Christendom afkomstig zijn van een paddestoelencultus. In deze cultus zou de paddestoel een symbool zijn voor de voortplanting. Deze voortplanting is dan volgens hem een synoniem met het begrip God.

Volgens Allegro zijn er veel verwijzingen naar de heilige paddestoel (welke volgens hem de vliegezwam is), maar deze Bijbelpassages zijn cryptisch omdat ze niet voor buitenstaanders zijn bedoeld. Zijn theorie is dat de oorsprong van de Griekse en Hebreeuwse woorden in de Bijbel afgeleid zijn van de Sumerische taal en veel woorden zouden dan ook te herleiden zijn naar Sumerische woorden die de betekenis van paddestoel of vliegenzwam hebben.

Een schitterend voorbeeld van zijn redenaties is de passage uit Mattheüs 16: 18-19 "En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen. En Ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der hemelen; en zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn." Hier wordt aangegeven dat Petrus de sleutels krijgt tot het Rijk der Hemelen. In de visie van Allegro betekent Petrus niet "rots", maar een magische paddestoel en deze paddestoel is dan de basis waarop de kerk gebouwd is. Ook zou de paddestoel de sleutel zijn tot het Rijk der Hemelen en wel door het geven van magische (lees hallucinerende) religieuze belevingen. Blijkbaar waren de discipelen een groep voortijdige hippies die alle dagen joints opstaken gemaakt van de vliegezwam.

Vaak werden menselijke verhalen als metafoor gebruikt om kennis door te geven, vergeet niet, de boekdrukkunst was nog niet uitgevonden, en men wilde bepaalde kennis toch door kunnen geven. Dit kon dan het beste in een verhaalvorm.

Arminius

Re: De Pharmacratische Inquisitie

Bericht door Arminius » 26 apr 2018, 14:50

Afbeelding

Laten we eens gaan kijken naar 1 van die oudste verhalen uit de Bijbel, en wel naar het verhaal van de geboorte van het kindeke Jezus, de 'ster van Bethlehem' en de 3 Koningen....overigens, Bethlehem betekent in het Hebreeuws 'broodhuis'.

Zo op Aarde als in de Hemel!

Boven als beneden, als in licht en donker, goed en kwaad, Ying en Yang...microcosmos macro cosmos, wat in de hemel gebeurt, gebeurt ook op Aarde.

De constellaties in de lucht......

De vroegste wortels van de astrologie vinden we terug in Mesopotamië. In 2000 voor Christus gaven de Sumeriërs die, nadat ze al gedurende meerdere eeuwen de blik naar de hemel hadden gericht om de sterrenconstellaties te bestuderen, de sterrenbeelden een naam, en wel die van de goden: Maan, Zon, Venus, Mercurius, Mars, Jupiter en Saturnus. Men ging er namelijk van uit dat het precies deze goden waren die de sterren in beweging zetten.

Al heel vroeg, bij wijze van spreken als het kiemende zaadje van de toekomstige astrologie, erkenden de sterrenkundigen dat er verbanden waren tussen de positie van de sterrenconstellaties en de gebeurtenissen op aarde. Maar het zou nog tot de 5de eeuw voor Christus duren, tot de Babylonische geleerden zich aan de studie van de wetmatigheden van de hemelsbewegingen zouden wijden. Al heel gauw waren de Babyloniërs in staat de astronomische constellaties vooruit te berekenen.

Afbeelding

De dierenriem of zodiak is een ongeveer 20 graden brede zone aan de hemelbol, waarbinnen de schijnbare banen van de zon, de maan en de planeten verlopen.

De zon heeft altijd een voorname rol gespeeld bij veel oude beschavingen. En dan speciaal haar veranderlijke positie ten opzichte van de sterren. Dat het de aarde was die telkens een andere positie aannam, wist men nog niet.

De Bijbel verteld ons dat hoewel wij sterfelijk zijn, wij zelf ook eigenlijk Goden zijn. [‘De waarheid zal u vrijmaken’] Maar de vraag die we ons zelf kunnen stellen is; worden hier misschien mythische Goden bedoelt? En vooral de vraag, wat was de afkomst en het doel van deze mythen?

In de Zodiac komen 12 afbeeldingen van dieren voor, zoals de Ram, Stier, Kreeft, Schorpioen, Vis, Leeuw etc.

Zou het verhaal van Jezus en zijn 12 Apostelen een methafoor kunnen zijn voor die Zodiak?

[Het begrip Apostel komt overigens pas in het 'nieuwe' testament voor]

In het midden van die dierenriem vinden we cronos http://nl.wikipedia.org/wiki/Cronos [Uranus]

Afbeelding

Uranus is de op twee na grootste en vanaf de Zon gezien de zevende planeet van ons zonnestelsel. Deze ijsreus is vernoemd naar de god Uranus, ook wel Ouranous, de personificatie van de hemel, uit de Griekse mythologie.

In 1690 is deze planeet voor het eerst waargenomen door John Flamsteed. Deze Engelse astronoom veronderstelde dat het om een ster in het sterrenbeeld Stier (Taurus) ging en noemde zijn ontdekking "34 Tauri". Rond 1769 werd Uranus in totaal 12 keer waargenomen door Pierre Lemonnier, maar ook deze astronoom meende een ster te zien. De officiële ontdekking staat op naam van William Herschel die op 13 maart 1781 het object als planeet kwalificeerde. Hij gaf de planeet de naam "Georgium Sidus", naar de Engelse koning George III. Een andere naam die in die tijd gehanteerd werd was "Herschel". Pas in 1850 werd de eerder al door Johann Bode voorgestelde naam Uranus officieel in gebruik genomen. bron

Omdat men vroeger niet van die moderne kalenders had als nu, keek men voor het begin en eind van de 4 seizoenen veel naar de sterren. Dat kon toen nog, omdat de aarde toen nog niet zo veel lichtvervuiling had als nu.

de baan van de zon

Afbeelding

Zonnewende

De zonnewende (Latijn: solstitium) is de gebeurtenis, waarbij de zon, vanuit de aarde gezien, de meest noordelijke of zuidelijke positie bereikt. Op aarde wordt deze positie gemarkeerd door de beide keerkringen.

Naarmate de zon zich schijnbaar beweegt in de richting van de noordelijke keerkring worden de dagen op het noordelijk halfrond langer, en op het zuidelijk halfrond korter. Wanneer de zon zich schijnbaar naar de zuidelijke keerkring beweegt, is dit precies andersom. De zonnewendes zijn de momenten waarop de zon precies boven de noorder- of Kreeftskeerkring dan wel zuider- of Steenbokskeerkring staat.

De zonnewende die in de winter, op de kortste dag plaatsvindt en de winter inluidt, heet ook wel de winterwende of midwinter (Latijn: solstitium brumalis). Deze dag valt meestal op 21 december, soms op 22 december.

U voelt `m al aankomen?

Al duizenden jaren wordt de winterwende in vele culturen op het noordelijk halfrond als feest gevierd, omdat dit solstitium het moment bepaalt, waarop het licht na een periode van duisternis en verwijdering, als het ware rechtsomkeert maakt en de dagen weer gaandeweg beginnen te lengen. Daarom ging het feest rond de winterwende veelal gepaard met het maken van veel licht in al haar gedaanten: lampen, kaarsen, vuur... Alle middelen werden voor dit doel ingezet. Het midwinterse lichtfeest stond onder meer bekend als Yule of Joelfeest.

De datum voor het christelijke feest van Kerstmis heeft indirect zijn oorsprong in de oeroude feestgebruiken rond de winterwende. De datum van kerstmis is gebaseerd op de traditionele geboortedag van Sol Invictus en die dag is weer gebaseerd op eerste lengen van de dagen ná de zonnewende. Door het gebruik van een andere kalender wordt in de Orthodoxe Kerk Kerstmis iets later gevierd. bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Zonnewende

Arminius

Re: De Pharmacratische Inquisitie

Bericht door Arminius » 26 apr 2018, 15:12

Veel mythologische verhalen vertonen ook merkwaardige overeenkomsten, zoals:

Afbeelding
Krishna

Afbeelding
Buddha

Afbeelding

Al deze verhalen grijpen terug naar 1 God...

De God der Goden!

Het Licht der Lichten!

Afbeelding

Onze Zon [Sun] is dus niet gewoon onze zon, maar "de Zon" [Zoon/Sun] van God.....

De Ster der Sterren!

Planeten werden ook wel Koningen genoemd.

De Zon is de "Koning der Koningen!"

De mythologie is nooit geëindigd...!

Santa was een Sjamaan

Santa Claus of Sinterklaas zo U wilt, was eigenlijk een oude Sjamaan.
It is well documented By Fundamentalists (apologists) that the Christmas traditions are Pagan in origin.. This simply means that their origin comes from the traditions of the country folk (pagan). The Pagan origins of most of the other attributes of Christianity are usually vigorously denied. It is also very easy to obscure, overlook and discredit the Hindu, Egyptian, Mithraic, Germanic, Greek and Buddhist roots by lumping all other religions together and labeling them Pagan. These are certainly not simple country-folk religions. So to say Christmas has Pagan roots is glossing over what exactly those roots are, and discrediting their study as worthless. Many of the Christmas traditions and stories have hidden meanings. Not apparent at first look, a more thorough investigation reveals there is far more symbolic content which is decipherable than suspected. At the roots of this search is the secret of the Mushroom, its habitat, form, users, effect, and symbolism.

bron: http://sojministries.wixsite.com/sojmin ... -christmas
De geboortedag van Christus - 25 december

We weten nu dat de zon in deze periode [22 december] op het noordelijk halfrond op zijn zwakst is, in wat we nu kennen als de zonnestilstanden. Het verschijnsel doet zich op of omstreeks 22 december voor : dan heeft het noordelijk halfrond [67e breedtegraad] zijn kortste dag en langste nacht. En de zon komt dan 3 dagen lang op exact dezelfde plaats op. [Je zou kunnen zeggen, de zon gaat symbolisch dood.] Rond de 25e zal zij [de zon] dan weer worden herboren, en beginnen aan haar nieuwe cyclus.
THE BIRTH DATE OF CHRIST - DECEMBER 25TH:

This date was written in as the literal birth date of Christ based upon the Winter solstice. As you will find, the Illuminati - i.e. carriers of the knowledge - are greatly into sun worship and drew up the Zodiac seen to the right which is crucial to understanding the background of the birth date of Christ.

In our yearly cycle, the Sun was said to be at its weakest on what is now known as the Winter Solstice, the 21st through the 22nd of December. At this point in the Zodiac, the Solar energy is at its weakest and the Sun had symbolically died.

Three days later on December 25th, the Sun (Son) was said to have been born again as he (male symbology) was to begin his annual journey again.
Zou het dus niet zo kunnen zijn dat het verhaal van de geboorte van Jezus, eigenlijk een methafoor is voor de 'wedergeboorte' van de zon?
Laatst gewijzigd door Arminius op 26 apr 2018, 21:24, 1 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
Determinist
Leraar
Berichten: 1955
Lid geworden op: 27 jul 2010, 09:45

Re: De Pharmacratische Inquisitie

Bericht door Determinist » 26 apr 2018, 15:41

wat kan de zin zijn van iets dat gebouwd is op onzin?
Macht/Bezit
Controle

Op een gegeven moment kan je ook niet meer terug en blijf je verder bouwen op onzinnige fundamenten.


Verder...

Onvergetelijk:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Psilocybe_cubensis

Gebruikersavatar
Pierre
PC
Berichten: 18912
Lid geworden op: 07 apr 2012, 09:09

Re: De Pharmacratische Inquisitie

Bericht door Pierre » 26 apr 2018, 16:13

Oké wauw ...

Daar dien ik me toch even goed voor te gaan zitten ...
Geloof het of niet ...

Gebruikersavatar
Tammy
Forumbeheerster
Berichten: 64819
Lid geworden op: 04 feb 2005, 18:20

Re: De Pharmacratische Inquisitie

Bericht door Tammy » 26 apr 2018, 16:27

Ik ook en dat ga ik de komende dagen ook doen. :grin:
Eerst de film bekijken , vind erg interessant mijn eerste indruk Arminius. :grin:

Somewhere, something incredible is waiting to be known.

Carl Sagan.

Arminius

Re: De Pharmacratische Inquisitie

Bericht door Arminius » 26 apr 2018, 16:30

Dank allemaal. Er volgt nog veel meer. :)

Gebruikersavatar
Tammy
Forumbeheerster
Berichten: 64819
Lid geworden op: 04 feb 2005, 18:20

Re: De Pharmacratische Inquisitie

Bericht door Tammy » 26 apr 2018, 16:30

Mooi om te horen. ;P!

Somewhere, something incredible is waiting to be known.

Carl Sagan.

Arminius

Re: De Pharmacratische Inquisitie

Bericht door Arminius » 26 apr 2018, 16:42

Onze Zon word ook wel de 'dag-ster' genoemd. Maar er is nog een ster, die we de 'morgen-ster' noemen, een andere naam voor de planeet Venus.

Afbeelding

Venus is na de zon en de maan het helderste object aan de hemel en vaak opvallend aanwezig als "morgen-ster" of "avond-ster". Doordat de baan van Venus binnen die van de aarde ligt staat Venus nooit ver van de zon en komt daarom nooit meer dan een paar uur voor zonsopkomst op of gaat nooit meer dan een paar uur na de zon onder.

Dagster is trouwens ook een benaming voor Jezus Christus of Lucifer....

Hier onder zien we enkele afbeeldingen van de geboorte van Isis

Afbeelding

Afbeelding

Wat is de betekenis van geboren worden onder een ster?

Afbeelding

Jezus, de Vrije, Magische Denker

Volgens het Evangelie stond de geboorte van Jezus geschreven in de sterren. Het was de ster van Bethlehem die de geboorte van het Goddelijke Kind Jezus aankondigde. Bij zijn wieg, een eenvoudige kribbe gevuld met wat stro (een symbool dat haaks staat op het keizerlijke denken waarvoor de Romeinse keizer-pausen kozen) stonden naast de os en de ezel, die met hun hete adem het kind een beetje warmte dienden te geven, drie wijze mannen, drie koningen uit het Oosten, die gezien kunnen worden als allegorische voorstellingen van de planeten Maan (= de moeder, zorg), Saturnus, de zwarte koning, (= de vader, wet) en Jupiter (= de middelaar, geestelijke groei, het recht).

Deze planeten worden de autoriteitsplaneten genoemd (zorg, wet, orde) en het is daarom niet zo'n vreemde gedachte geweest van christelijke denkers om de waarden die bij deze planeten behoren vaste vorm te geven in het begrip 'Goddelijke Drie-eenheid', dat als verwijzing naar beschavende autoriteit gezien kan worden als het eeuwige, universele symbool van het Midden.

Dat Jezus een astroloog was (astrologen werden in de oudheid magiërs genoemd) is een waarheid die christenen op een verbazingwekkend hardnekkige wijze weigeren te accepteren, hoewel het evangelie duidelijke verwijzingen naar het magische (of beter gesteld: het astrologische) denken bevat, terwijl ook de Talmoed (een bonte verzameling uitspraken en gedachten van religieus-joodse denkers), aangeeft dat Jezus een magiër was.

Religieuze orthodoxie (beperkend Ezraisme) en magisch denken (verruimend Babylonisch denken) zijn altijd vijanden van elkaar geweest, omdat de essentie van magisch denken 'individuele vrijheid' is, het recht van de enkeling een persoonlijke relatie aan te gaan met God, zonder tussenkomst van het regelgevende priesterdom, dat zichzelf op een uiterst gemakzuchtige wijze vergoddelijkt via een reeks zinloze handelingen die met geestelijke bewustwording ('de tocht door de woestijn' die Jezus maakte) niets meer te maken heeft.

Magisch denken, kortom, is vrij makend denken, denken ook dat afstand innemen en alleen gaan staan (kiezen voor de woestijn-Jezus of het hooggebergte-Mozes) vereist, en het wordt in feite alleen maar daarom afgewezen omdat het weigert God te koppelen aan zich 'god' wanende autoritair-moralistische anderen, die het begrip ‘monotheïsme’ gebruiken om andersdenkenden te onderdrukken. bron

Horus werd ook geboren onder een ster, en wel de ster Isis

Isis (Grieks) of Aset (Egyptisch Au Set) is de naam van één van de belangrijkste godinnen van de Egyptische mythologie, een typische Moedergodin en symbool van vruchtbaarheid.

Horus is haar zoon en symboliseert het jaarlijks verdwijnen en opkomen van het leven, zoals dat in de landbouw zichtbaar wordt
(zie ook: Geboorte van Horus)http://nl.wikipedia.org/wiki/Geboorte_van_Horus.

Het is bekend dat ook in Engeland in de Romeinse tijd de Isisdienst werd beleden. Een Isistempel in Londen aan de oever van de Thames en een Isisaltaar in Chester getuigen van het bestaan van deze religie op de Britse Eilanden in die tijd.

Hier onder zien we Isis met Horus op haar schoot. Aan de andere zijde het kindeke Jezus.

Afbeelding

Arminius

Re: De Pharmacratische Inquisitie

Bericht door Arminius » 26 apr 2018, 16:54

De drie Koningen, wie waren zij?

Jullie hebben in mijn vorige schrijfsels kunnen lezen dat planeten ook wel Koningen werden genoemd, met de Zon als Koning der Koningen...

Wie waren deze drie Koningen, en waarom volgden zij die ster van Bethlehem? En leide deze ster de drie Koningen soms naar de geboorte van de de 'zo[o]n van God' ?

Het antwoord op die vraag staat letterlijk in de sterren geschreven.

Als je rond de kerst naar buiten gaat, en je kijkt naar het Oosten, dan kun je de 'echte' drie Koningen uit het Ooste zien. We noemen dit de gordel van Orion.

Afbeelding

Op het noordelijk halfrond is Orion in de winter opmerkelijk aanwezig; het lijkt op een zandloper met linksboven de heldere ster Betelgeuze, rechtsboven Bellatrix, rechtsonder Rigel, en linksonder Saiph. In het midden lopen de drie vrijwel even heldere sterren Alnitak, Alnilam en Mintaka schuin als een riem. Mintaka ligt vrijwel op de hemelequator.

Het Bijbelverhaal verteld ons dat er drie 'Koningen' uit het Oosten kwamen, die een heldere ster volgenden [Ster van Bethlehem]

Die ster van Bethlehem was Sirius...!

Afbeelding

Als we dus op kerstavond naar de sterren blijven kijken, zien we dat het sterrenbeeld Maagd boven de horizon uit gaat komen. Zij zorg mythologisch voor de geboorte van de zon.

Afbeelding

Arminius

Re: De Pharmacratische Inquisitie

Bericht door Arminius » 26 apr 2018, 17:09

The Wise Men and the Star of Bethlehem

An incredible amount of time has been wasted trying to determine the historicity of Jesus, all because scholars and theologians are too conceited to consider astrology-or maybe there is too much money, egos and careers at stake? The book of Matthew practically tells you where to look.

Actually, the connection between astronomy and mythology has not gone unnoticed by apologists. I have a few Christian sources that go to great lengths to "disprove" the connection between astrology and Christianity by steering their readers away from the traditional sun cycle. To admit such a link would be fatal to the conceit of their faith.

lees verder: http://www.usbible.com/Astrology/star_of_bethlehem.htm
Afbeelding
Tree of live - "As above, so below"

Even een klein uitstapje

Smaragden Tafel

Afbeelding

De Smaragden Tafel is naar verluidt geschreven door de mythische Hermes Trismegistus. Het is een korte, kryptische tekst die een bron van inspiratie vormde voor de alchemisten. Er zijn verschillende verhalen bekend over de oorsprong van de tekst. Het is nog steeds niet bekend of de Smaragden Tafel een product is uit de oudheid, of is geschreven in de vroege Middeleeuwen. De bekendste uitspraak die op deze tekst teruggaat, is "Zo boven, zo beneden" en wordt onder meer met de Magiër, een van de Grote Arcana uit de Tarot, in verband gebracht.

In de inleiding tot zijn boek De alchemist (1988) schrijft Paulo Coelho dat hij elf jaar alchemie heeft gestudeerd en als docent werkgroepen over het thema de tafel van smaragd geleid. Ook in het boek komt een persoon voor die tien jaar lang de alchemie heeft bestudeerd: "In een van de boeken ontdekte hij dat de belangrijkste tekst van de alchemie slechts een paar regels telde en geschreven was op een simpele smaragd". Volgens de alchemist van het verhaal berust de "kennis van het grote werk" op een oeroude traditie die "geschreven kon worden op één simpele smaragd". Hierop zijn allerlei interpretaties, commentaren en wijsgerige studies verschenen, "maar de tafel van smaragd is nog steeds levend". Op de vraag van de hoofdpersoon wat er dan op die tafel stond, tekent de alchemist symbolen in het zand, die op een geheime code lijken: "je moet het niet alleen maar begrijpen met je verstand. De tafel van smaragd spreekt rechtstreeks tot de ziel van de wereld. De wijzen hebben begrepen dat onze natuurlijke wereld slechts een beeld en kopie is van het paradijs. (...) Via haar kun je de wereld en al het andere op aarde begrijpen"

Arminius

Re: De Pharmacratische Inquisitie

Bericht door Arminius » 26 apr 2018, 17:20

Hier houd ik het even bij. Genoeg te onderzoeken lijkt mij zo. De komende dagen meer. :wink:

Gebruikersavatar
univers
Observer
Berichten: 23582
Lid geworden op: 27 jan 2013, 11:10

Re: De Pharmacratische Inquisitie

Bericht door univers » 26 apr 2018, 18:10

Bedankt voor het plaatsen.
Ga het op mijn dooie gemak doornemen.
Mijn oma maakte zelf medicijnen en zalf uit de natuur.
Een mens is net een open boek, je moet het enkel kunnen lezen.

Arminius

Re: De Pharmacratische Inquisitie

Bericht door Arminius » 26 apr 2018, 19:11

Dat is het mooie van een oud onderwerp weer eens nieuw leven in blazen. Al zoekende kwam ik dit bijzondere interview tegen van Kees van Kooten en Wim de Bie [ja inderdaad Koot & Bie] met John Allegro

John Allegro's "The Sacred Mushroom and the Cross" - a Gnostic Media exclusive videoJohn M. Allegro - Dead Sea Scrolls Cover Up


Arminius

Re: De Pharmacratische Inquisitie

Bericht door Arminius » 28 apr 2018, 07:54

Personen die zich uitgebreid met dit onderwerp [Astro Theologie] hebben bezig gehouden en onderzocht zijn mensen als:

Michael TsarionJordan MaxwellMaar ook bijvoorbeeld David Icke, hier neem ik aan wel bekend.


Arminius

Re: De Pharmacratische Inquisitie

Bericht door Arminius » 28 apr 2018, 08:05

Afbeelding

Equinox

Een equinox (Latijn: aequinoctium gelijke nacht) (ook: nachtevening) is het tijdstip waarop de zon loodrecht boven de evenaar staat, of anders bekeken, als de zon in één van de snijpunten van de ecliptica en hemelequator staat. Tijdens de equinox is de lengte van dag en nacht overal op aarde gelijk en komt de zon precies in het oosten op. Een ander woord voor equinox is dag- of nachtevening.

Er vindt op aarde tweemaal per jaar een equinox plaats, namelijk op of rond 20 maart (Latijn: aequinoctium vernum) en op of rond 23 september (Latijn: aequinoctium autumnum) . Omdat op het noordelijk halfrond deze equinoxen (of equinoctes) respectievelijk samenvallen met het begin van de lente en het begin van de herfst worden beide vaak onderscheiden als lente-equinox en herfstequinox. Deze namen zijn echter maar relatief: op het zuidelijk halfrond betekent de equinox van maart juist het begin van de herfst en de equinox van september het begin van de lente. Een 'absolute' naamgeving, onafhankelijk van het halfrond, zou zijn: klimmende of noordwaartse nachtevening (begin van de lente op het noordelijke halfrond) en dalende of zuidwaartse nachtevening (begin van de herfst op het noordelijk halfrond).

Diverse antieke en moderne bouwwerken zijn zo gemaakt dat de zon op de equinox op een speciale manier in of langs het gebouw schijnt, bijvoorbeeld door een deuropening, over een bepaald richtpunt. Voorbeeld van dergelijke gebouwen zijn Stonehenge, de Pyramide van Cheops en het Observatorium Robert Morris. De equinox is ook een belangrijke periode in de Wicca-religie.
bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Equinox

Dierenriem

De dierenriem of zodiak is een ongeveer 20 graden brede zone aan de hemelbol, waarbinnen de schijnbare banen van de zon, de maan en de planeten verlopen.

De zon heeft altijd een voorname rol gespeeld bij veel oude beschavingen. En dan speciaal haar veranderlijke positie ten opzichte van de sterren. Dat het de aarde was die telkens een andere positie aannam, wist men nog niet.

Volgens oude astrologische tradities verdeelde men de weg die de zon aflegde (zoals later bleek: de aarde) in twaalf parten of tekens met een lengte van 30 graden. De baan die de zon en de planeten aan de hemel afleggen noemen we ook wel ecliptica. Als startpunt voor een eclips werd de positie van de zon genomen aan het begin van de lente: het lentepunt. Dat lentepunt stond in het sterrenbeeld Ram. Het jaar door beweegt de zon zich dan door alle tekens of sterrenbeelden die voornamelijk levende wezens of dieren voorstellen. Omdat de tekens hoofdzakelijk dieren zijn, werd de strook van sterrenbeelden 'dierenriem' of zodiak genoemd (uit het Grieks: zooion = levend wezen of dier). Het enige niet-levende wezen uit de dierenriem, de Weegschaal, is pas in latere tijden toegevoegd. Aanvankelijk werden de schalen van de Weegschaal gezien als de klauwen van de Schorpioen.
bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Dierenriem

Momenteel leven we in het vissen tijdperk, je kunt dat zien aan de afbeeldingen die ook wel onder Christenen populair zijn.

Afbeelding

Het vis of ook wel Ichthus teken zie je vaak op auto`s

Afbeelding

En we zullen langzaam overgaan in het Aquariustijdperk.

Eerst een woordje over het Vissentijdperk:

In het Vissentijdperk werd de mens bewust gemaakt door middel van lijden. Zijn bewustwordingsweg was namelijk gebaseerd op de wetten van oorzaak en gevolg, die via het karma de mens opvoedde tot iemand die meer in harmonie leefde met de bedoeling van het leven. Een Vissentijdperk lang was de bewustwordingsweg van de mens volledig gebaseerd op deze wetten, die hem via zijn karma steeds maar weer lijden op zijn weg brachten. Dit geschiedde net zo lang tot hij dit karma leerde overstijgen.

Het Aquariustijdperk (van 2000-4000): De weg van bewustwording door transformatie In het Aquariustijdperk zal de mens de universele waarheid ontdekken die gelegen is in de Bron van Leven (De Bron van Leven is het centrum in de Schepping waar vanuit al het leven is gegenereerd. Het is het levengevende punt

Arminius

Re: De Pharmacratische Inquisitie

Bericht door Arminius » 28 apr 2018, 08:16

Toen Mozes van de berg af kwam, en zag dat de mensen een 'Gouden Kalf' hadden opgericht en die aanbaden, werd hij zo boos dat hij de tien geboden op de grond smeet. Letterlijk 'breaking the law!'
Toen zeide de HEERE tot Mozes: Houw u twee stenen tafelen, gelijk de eerste waren, zo zal Ik op de tafelen schrijven dezelfde woorden, die op de eerste tafelen geweest zijn, die gij gebroken hebt.
Afbeelding

Mozes staat in het teken van de Ram, daarom zien we hem op afbeeldingen vaak met hoorntjes op zijn hoofd.

Afbeelding

of blazend op een ramshorn [Shofar]

Afbeelding

Mozes leidt zijn volk dus weg van het sterrenbeel Stier, over naar het sterrenbeel Ram.

En God droeg Abraham op om zijn zoon Isaac te offeren, maar in de plaats daarvan offerde hij een ram. En God was de moeilijkste niet, dus die vond dat ook wel goed. :grin:
Laatst gewijzigd door Arminius op 28 apr 2018, 08:46, 1 keer totaal gewijzigd.

Arminius

Re: De Pharmacratische Inquisitie

Bericht door Arminius » 28 apr 2018, 08:45

Afbeelding

Abraham is de aardsvader van het christelijk geloof. In het Nieuwe Testament wordt Abraham ten voorbeeld gehouden als de ideale christen avant la lettre, omdat hij zo rotsvast op God vertrouwde waardoor God hem als rechtvaardig aanmerkte.

Abraham (Hebreeuws: ??, Avraham, Ibrahim) is een man die voorkomt in de Tenach van de joden, de Bijbel van de christenen en de Koran van de moslims. In deze boeken wordt hij gezien als de aartsvader van het volk Israël en Arabieren in letterlijke zin, en voor christenen en moslims in overdrachtelijke zin. Vandaar dat jodendom, christendom en islam ook wel 'Abrahamitische religies' worden genoemd.
bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Abraham

En Jezus leidt ons dan weer uit het tijdperk van de Ram, op weg naar het tijdperk van de Vissen. En wat is het eerste dat Jezus doet? Hij veranderd water in wijn, en geeft ons eten met 2 vissen.

Afbeelding
Grapje! :)

Het wachten is nu dus op een nieuwe Messias, die ons weer uit het tijdperk van de Vissen lijd op weg naar Aquarius of wel Waterman.

Afbeelding

Die linker heeft zich verkleed als de amanita (rood met wit) en die rechter heeft de paddenstoel muts op met alle symbolen die bij de cult van de paddenstoel hoort (links en rechts omdraaiende vortexen met lady shell aka electricladyland erboven).Meneertje paddo heeft ook de dubbel vortex staf in zijn hand:

Afbeelding

De heilige man (sjamaan) eet de heilige paddenstoel. De paddenstoel noemen we ook wel fungus/schimmel ( http://en.wikipedia.org/wiki/Fungus ) dus als je op de schimmel zit ga je hard op dope en kan je als de heilige man vliegen:

Afbeelding

Manna betekend letterlijk: wat is dit?. Als je het heilige brood wat ookwel hemels brood wordt genoemd eet gaat je werkelijkheidsbeleving vervormen. Als je dit voor het eerst mee maakt zeg je: manna,manna.

Een duidelijk teken van het vissen-tijdperk kun je ook zien in het hoofddeksel van de Paus

Afbeelding

En het symbol van de Vis , Yoni etc.
The Vesica Piscis

The vesica piscis is the crucible of the creative process and is known as the first form of creation. It is an opening to the womb from which geometric forms are born. The vesica piscis is a yoni (Sanskrit term for the female generative organs) through which the geometric shapes and patterns of our universe emerge. The vesica piscis (literally, a bladder (vesica) when filled with air would be the form of a fish (piscis), and was the central diagram of Sacred Geometry for the Christian mysticism of the middle ages.
Blijf kijken, want je leert ook wat van de dagelijkse symbolen die je overal om je heen ziet.... ;-)

Plaats reactie